Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22513/2019
CPV Kód:65000000-3
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97694645
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Anna
Telefon: +36 99514268
E-mail: illes.anna@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sopronkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távhő szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000428022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Soproni Gyógyközpont Sopron, Győri út 15. székhelyének hőenergia ellátása forró víz és gőz energiahordozóval.
Sopron, Teleki Pál út 21. és Sopron Teleki Pál út 33. ingatlanokban lévő szolgálati lakások hőigényének biztosítása.
Szolgáltatás összes becsült hőmennyisége, 25 800 GJ/év
A megadott mennyiség becsült mennyiség, a szolgáltatás időtartama alatt változhatnak a felhasználás függvényében, a szolgáltatás jellegéből adódóan.
Sopron, Győri út 15. székhely:
Távhőellátás teljesítése szolgáltatói tulajdonú távhőrendszer alkalmazásával. Primer vezetéken keresztül forró víz, gőz célvezetéken pedig gőzszolgáltatás biztosítása a gyógyközponti tulajdonú és üzemeltetésű felhasználói hőközpontba.
Felhasználói hőközpont távvezetéki csatlakozási pontja az átadási pont, ami egyben tulajdonjogi határ is.
Szolgáltatás paraméterei:
Teljesítmény összesen 2,1 MW
Gőz hőhordozó 2,1 MW (az összes teljesítmény egy része)
Forró víz hőhordozó 2,1 MW (az összes teljesítmény egy része
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 543124440 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távhő szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09324000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15., valamint Teleki Pál út 21. és Sopron Teleki Pál út 33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Soproni Gyógyközpont Sopron, Győri út 15. székhelyének hőenergia ellátása forró víz és gőz energiahordozóval.
Sopron, Teleki Pál út 21. és Sopron Teleki Pál út 33. ingatlanokban lévő szolgálati lakások hőigényének biztosítása.
Szolgáltatás összes becsült hőmennyisége, 25 800 GJ/év
A megadott mennyiség becsült mennyiség, a szolgáltatás időtartama alatt változhatnak a felhasználás függvényében, a szolgáltatás jellegéből adódóan.
Sopron, Győri út 15. székhely:
Távhőellátás teljesítése szolgáltatói tulajdonú távhőrendszer alkalmazásával. Primer vezetéken keresztül forró víz, gőz célvezetéken pedig gőzszolgáltatás biztosítása a gyógyközponti tulajdonú és üzemeltetésű felhasználói hőközpontba.
Felhasználói hőközpont távvezetéki csatlakozási pontja az átadási pont, ami egyben tulajdonjogi határ is.
Szolgáltatás paraméterei:
Teljesítmény összesen 2,1 MW
Gőz hőhordozó 2,1 MW (az összes teljesítmény egy része)
Forró víz hőhordozó 2,1 MW (az összes teljesítmény egy része)
Az összes teljesítmény hőhordozók vonatkozásában vagylagosan is igénybe vehető
Gőz jellemzői: nyomás max. 10 bar, hőmérséklet max. 180 0C
Forró víz jellemzői: nyomás max. 12 bar, Hőmérséklet a külső hőmérséklet függvényében 130/70 0C
Hőenergiával ellátott épületek alapterülete 46 394 m2, fűtött térfogata 151 103 m3.
Használati melegvíz készítés 16 000 m3/év, hőmérséklete 55 0C.
2000 adagos gőzüzemű konyha, nyomásigény 0,5-3 bar.
Teljes fűtési és használati melegvíz készítési hőigény gőzzel is biztosítandó.
Teleki Pál úti szolgálati lakások:
Lakások száma 12 db, összes hasznos alapterület 589 m2, összes fűtött térfogat 1482 m3
Lakások címe:
9400 Sopron Teleki Pál út 21. 24. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 1. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 3. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 6. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 7. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 8. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 10. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 11. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 12. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 13. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 14. lakás
9400 Sopron Teleki Pál út 33. 15. lakás
Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni:
Az értékelés alá eső, a felolvaslólapon feltüntetendő ajánlati ár: Ajánlati összár (egységár, nettó Ft/GJ)
Az Ajánlati összár egy fiktív összeg, amely az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
Ajánlattevő köteles a Részletező ártáblázatban megadni az alábbi adatokat:
1. Ajánlati ár a Győri út 15. szám alatti intézmény esetén (egységár, nettó Ft/GJ)
2. Ajánlati ár a Teleki P. u. 21. és Teleki P. u. 33. szám alatti lakások esetén (egységár, nettó Ft/GJ)
Ajánlatkérő a fenti 2 tételre adott összeg összeadásával határozza meg az Ajánlati összárat.
Ajánlattevő köteles továbbá a részletező ártáblázatban megadni a szolgáltatás díjának elemeit az alábbi táblázat szerint, amelyek az elszámolás alapját fogják képezni:
A szolgáltatás díjának elemei
Győri út 15. szám alatti intézmény: Hődíj (nettó Ft/GJ), Teljesítménydíj nettó (Ft/MW/év)
Teleki P. u. 21. számalatti lakások: Hődíj (nettó Ft/GJ), Teljesítménydíj – fűtés (nettó Ft/MW/év), Alapdíj - HMV (nettó Ft/lm3/év), HMV hidegvíz díja (közvetített) (nettó Ft/m3)
Teleki P. u. 33. számalatti lakások: Hődíj (nettó Ft/GJ), Alapdíj – fűtés (nettó Ft/lm3/év), Alapdíj – HMV (nettó Ft/lm3/év), HMV hidegvíz díja (közvetített) (nettó Ft/m3)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján értékeli.
Felolvasólapon feltüntetendő: Ajánlati összár (egységár, nettó Ft/GJ)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Távhő szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József Utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: takacs.balint@sopronholding.hu
Telefon: +36 204276270
Internetcím(ek): (URL) www.sopronholding.hu
Fax: +36 99514543
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 466450192
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 543124440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:-
b) nyertes ajánlattevő adószáma: 13517252-2-08
c) ajánlattevők neve, címe, adószáma: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt., 9400 Sopron, Verő József utca 1.,13517252-2-08
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését: -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
x verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A 9400 Sopron, Győri út 15. szám alatti ingatlan(ok)at magában foglaló terület vonatkozásában jelenleg egyedül a Sopron Holding Zrt. (9400 Sopron, Verő József utca 1.; adószám: 13517252-2-08; cégjegyzékszám: 08-10-001790) rendelkezik hatályos távhőszolgáltatói működési engedéllyel, azaz távhőszolgáltatási jogosultsággal.