Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22516/2019
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1139 Budapest, Fáy u. 58.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70250875
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajk Magdolna
Telefon: +36 13209457
E-mail: marketing@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001309562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001309562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sportruházat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001309562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése sportruházat és felszerelések szállítására az Ajánlatkérő részére, a rendelkezésére álló összesen nettó 71.000.000, - Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időszak alatt több részletben fogja megrendelni. Ajánlatkérő nem köteles kimeríteni a keretösszeget, a nyertes ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésével a keretösszeg 60%-ig vállal megrendelési kötelezettséget.
Beszerzendő termékek listája:
• környakú edzőpóló (∑2.266db)
• melegítő alsó (∑1.060db)
• melegítő felső (∑1.099db)
• galléros póló (∑424db)
• rövidnadrág (∑282db)
• sporttáska (∑313db)
• hátizsák (∑165db)
• télikabát (∑267db)
• röplabda mez (∑100db)
• röplabda short(∑100db)
• pamut rövidnadrág(∑80db)
• röplabda zokni(∑160db)
• kézilabda mez(∑100db)
• kézilabda short(∑100db)
• gála melegítő alsó(∑50db)
• gála melegítő felső(∑50db)
• kapus mez(∑12db)
• kapus nadrág(∑12db)
• zokni(∑100db)
• környakú edzőpóló "B(∑505db)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 71000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sportruházat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése sportruházat és felszerelések szállítására az Ajánlatkérő részére, a rendelkezésére álló összesen nettó 71.000.000, - Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időszak alatt több részletben fogja megrendelni. Ajánlatkérő nem köteles kimeríteni a keretösszeget, a nyertes ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésével a keretösszeg 60%-ig vállal megrendelési kötelezettséget.
Mennyiségi egység ∑ mennyiség (db). Beszerzendő termékek listája:
• környakú edzőpóló (∑2.266db)
• melegítő alsó (∑1.060db)
• melegítő felső (∑1.099db)
• galléros póló (∑424db)
• rövidnadrág (∑282db)
• sporttáska (∑313db)
• hátizsák (∑165db)
• télikabát (∑267db)
• röplabda mez (∑100db)
• röplabda short (∑100db)
• pamut rövidnadrág (∑80db)
• röplabda zokni (∑160db)
• kézilabda mez (∑100db)
• kézilabda short (∑100db)
• gála melegítő alsó (∑50db)
• gála melegítő felső (∑50db)
• kapus mez (∑12db)
• kapus nadrág (∑12db)
• zokni (∑100db)
• környakú edzőpóló "B" (∑505db)
A termékeknek a közvetlen megrendelések során meg kell felelniük az ajánlatkérő által kiadott műszaki paraméterekben meghatározott színvilágnak és dizájnnak, anyagösszetételnek, anyagvastagságnak. Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a szállítási költséget, továbbá tartalmaznia kell a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Ajánlattevőnek szakmai ajánlat részeként az ajánlatához kötelező a megajánlott sportruházat 1-1 mintapéldányát az ajánlat részéként benyújtania és nyilatkoznia kell az előírt minimális követelményekről.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes (mintapéldányok benyújtásával is keletkezett) költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az AKvel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. AK kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. Szakmai ajánlatba benyújtandó mintapéldányra vonatkozó előírások és követelmények:
a műszaki leírásban felsorolt alábbi termékek:
- környakú edzőpóló,
- galléros póló,
- melegítő alsó,
- melegítő felső,
- gála melegítő alsó,
- gála melegítő felső,
- télikabát,
melyet AT-nek mintapéldányanként L-es méretben szükséges benyújtania az ajánlata részeként, valamint ha a Felolvasólapon szereplő Alap feliratozás (Vasas logó, Vasas SC felirat) vállalása értékelési szempontnál AT ajánlatában az igent jelöli, úgy a szakmai ajánlata részeként benyújtott mintapéldányokat feliratoznia szükséges a K.D. részeként megadott Vasas logó minta alapján.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
AK a közbesz-i eljárásokban a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bek. alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit v az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, v védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra v adott származásra v gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, ill a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e a női fazon biztosítását (igen/nem) 12,5
2 2.1 Galléros póló női fazon biztosítása (igen/nem) 1,25
3 2.2 Télikabát női fazon biztosítása (igen/nem) 1,25
4 2.3 Gála melegítő alsó (igen/nem) 5
5 2.4 Gála melegítő felső (igen/nem) 5
6 3. Vállalt szállítási határidő, az eseti megrendelésekre vonatkozóan (minimum 10 nap maximum 35 nap) 12,5
7 4. Alap feliratozás (Vasas logó, Vasas SC felirat) vállalása (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 71000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.ekr.gov.hu A letöltéshez regisztráció szükséges az EKR-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll (figyelemmel a Kbt. 62. § (3)–(5) bekezdéseire és a Kbt.63. § (3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is). A Kbt. 74. § (1) bek. értelmében az AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Valamennyi közös ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő vonatkozásában az EEKD formanyomtatványban a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet.
Kizáró okok igazolása és ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat ATnek - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására - a Kr. III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1.§ (5) bek. alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. AK felhívja az ATk figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ATt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. A kizáró okok igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az EEKD IV. rész C-D. pontját nem kell kitölteni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja és (1a) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett (sikeres szállítással lezárult), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva, a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései is.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 2 db sportruházat szállítására vonatkozó szerződéssel, mely tartalmazta az alábbi termékek szállítását együttesen:
- legalább 1000 db környakú edzőpóló és
- legalább 500 db melegítő alsó és
- legalább 500 db melegítő felső.
A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés). Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Minden késedelmes nap után, közvetlen nettó megrendelési érték 0,3%, összesen azonban legfeljebb 20%.
Meghiúsulási kötbér: egyedi megrendelési érték 20%.
Kötbér tekintetében irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint(HUF). AK az ellenértéket a Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek. alapján fizeti meg és Ptk.6:130(1)(2)bek. is foglaltakra, a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül. Ajánlatkérő legfeljebb a közvetlen megrendelés összegének 30%-át előleg formájában fizeti meg minden egyes közvetlen megrendelés alkalmával, ugyanakkor nyertes Ajánlattevő ezt nem köteles igényelni.
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik, továbbá a szakmai ajánlat részeként benyújtott mintapéldányok bontása az Ajánlatkérő székhelyén történik jelen pontban meghatározott határidőben. Székhely:1139 Budapest, Fáy u. 58. irodaépület.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. A Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4)bek. szerinti adatok az ajánlattevők számára a bontást követően elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) Felolvasólapot és AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján
b) ATnek meg kell jelölni a Kbt 66.§(6)bek. alapján közbeszerz. azt a részét (részeit), amely teljesítéséhez az AT alváll. kíván igénybe venni, ill ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alváll. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
c) AT nyilatkozatát a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt.65.§(7)bek. tekintettel. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
d) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegy. kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.(Kr.13.§)Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
e) Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dok. is szíveskedjenek mellékelni, közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást.
f) Amennyiben az AT a Kbt. 44.§(1)bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ez által, annak nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra, valamint arra, hogy ATnek arról is kifejezetten nyilatkoznia kell, ha ajánlatának egyik részét sem minősíti üzleti titoknak. AT a Kbt.44.§ alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
g) AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
h) Kitöltött EEKD (ajánlattevő(k) és kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában)
i) AT nyilatkozatát az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról(adott esetben)
j) Egyéb a Felhívás, Dokumentáció, közbesz-i jogszabályok által előírt dok, nyilatkozat
2. A szakmai ajánlat részeként benyújtandó termékmintákat AT-nek a Felhívás IV.2.2) pontjában megadott határidőig kell benyújtania a Felhívás I.1) pontjában megadott Ajánlatkérő meghatározott címére: 1139 Budapest, Fáy u. 58., Ajánlatkérő kapcsolattartójának megjelölésével kell benyújtani. A termékmintákat zárt, sérülésmentes csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Sportruházat beszerzés”. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2020.01.10. 11.00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.
3. Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására csatolandó dokumentációk:
- Kizáró okok fenn nem állásáról szóló igazolások
- Alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása M1. alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
5. Jelen AFban nem szabályozott kérdésekben a 2015.éviCXLIII.törvény, a 321/2015. Korm. rendelet, 424/2017.(XII.19.)Kr. rendelkezései irányadók.
6. FAKSZ megnev.: dr. Poroszkai-German Gabriella (00503), 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Thomka Judit (00968),
7. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
További információ a karakterkorlátozás miatt a VI.4.3) pontban folytatódik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A Felhívás VI.3) További információk pontja a karakterkorlátozás miatt itt folytatódik:
8. AK a Kbt.35.§(8)bek. figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattételi megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
9. Ajánlatkérő értékelési szempontnál a legjobb ár-érték arányt alkalmazza. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempontok esetében: 0-10 pont. 1. és 3. értékelési szempont vonatkozásában AK a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, 2. és 4. értékelési szempont vonatkozásában AK a pontozásos módszert alkalmazza. További részletek a K.D-ban.
10. Ajánlatkérő a tárgyi árubeszerzés vonatkozásában nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. Ennek indoka, hogy a beszerzendő termékek által biztosítani kell a Vasas Sport Club tagjainak egységes megjelenését mind műszaki, mind esztétikai szempontból, valamint Ajánlatkérő számára előnyös, ha egy ajánlattevővel szerződik, mert a nagyobb volumenű megrendelés árelőnyt biztosít és jelentősen csökkenti a járulékos adminisztrációt, és az egycsatornás finanszírozási rendszer gördülékeny működését nem lehetne megfelelően biztosítani a részekre történő bontással.
11. Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A bekezdése szerint fogadja és feldolgozza az elektronikus számlákat.
12. A hirdetményminta sajátos felépítése miatt a szerződés teljesítésének pontos időpontja:
Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik, hatálya a Szerződés hatálybalépésétől 2022. december 31. napjáig – vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik -, a Felhívásban rögzített keretösszeg kimerülésig tart.
13. Ajánlatkérő keretmegállapodás megkötésére irányuló, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le „Sportruházat beszerzése” tárgyban. Közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a Kbt. 105. § (1) bekezdése a) pontja szerinti keretmegállapodást. A közbeszerzés teljesítése Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján történik.
14. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítése: az Ár kritérium: az alábbi bontás alapján kerül meghatározásra:
1.1 környakú edzőpóló (A és B)-13%
1.2 melegítő alsó-13%
1.3 melegítő felső-13%
1.4 galléros póló-2,6%
1.5 rövidnadrág-2,6%
1.6 sporttáska-2,6%
1.7 hátizsák-1,625%
1.8 télikabát-3,9%
1.9 röplabda mez-1,625%
1.10 röplabda short-1,625%
1.11 pamut rövidnadrág-2,6%
1.12 kapus mez-0,1625%
1.13 kapus nadrág-0,1625%
1.14 gála melegítő alsó-0,975%
1.15 gála melegítő felső-0,975%
1.16 kézilabda mez-1,625%
1.17 kézilabda short-1,625%
1.18 zokni (röplabda, kézilabda)-1,3%
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák