Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2253/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 393, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon; - 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 395, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon;;- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 400, 1 db 399,68 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fagyas Zoltán
Telefon: +36 203421295
E-mail: fagyas.zoltan@szgyf.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 393, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon;
- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 395, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZ:
Támogatott lakhatást biztosító 2 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóház 2 db:
- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 393, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon;
- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 395, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon;
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” projekt

II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 400, 1 db 399,68 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ:
1 db új alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan építése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően:
- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 400, 1 db 399,68 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13541 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep” - 1. rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u . 16. IV/15. szám
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 110248287
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ létrehozásával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep” - 2. rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u . 16. IV/15. szám
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 124204563
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 400, 1 db 399,68 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ:
1 db új alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan építése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően:
- 4163 Szerep, Corvin Ottó utca, Hrsz.: 400, 1 db 399,68 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 124204563
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u . 16. IV/15. szám
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.1. Felek megállapodnak, hogy az I. számú Módosítás jelen II. számú Módosítás aláírásával egyidejűleg hatályba lép, az I. számú Módosítás „IV. Egyéb rendelkezések” IV.1. pontjában rögzített rendelkezést az alábbiak szerint módosítják:
I. számú Módosításban rögzített szerződéses rendelkezés:
„IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító Hatósághoz benyújtott szerződés-módosításra irányuló utóellenőrzési kérelem jóváhagyásának dátumával lép hatályba.
Amennyiben nem támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés érkezik, úgy jelen módosítás nem lép hatályba, az eredeti határidők maradnak érvényben.
Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 5 (öt) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.”
Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak
Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 5 (öt) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.”
III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti (I. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:
„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + 60 naptári nap, azaz 2019. január 19. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + 60 naptári nap + 37 naptári nap (28+9), azaz 2019. február 28. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

III.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti (I. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap, azaz 2019. január 29. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap +37 naptári nap (28+9), azaz 2019. március 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:
II.1.1.) Az I. számú Módosítás hatályba léptetése
Megrendelő kijelenti, hogy az eredeti szerződés (és az azt megelőző közbeszerzési eljárás) vonatkozásában az ellenőrző szervezet (Irányító Hatóság) 2019. január 24. napján adta ki az utóellenőrzési jelentést - annak ellenére, hogy a kiállítására vonatkozó határidő már régen lejárt - így az I. számú Módosítás utóellenőrzését az Irányító Hatóság korábban nem tudta megkezdeni. Az I. számú Módosítás 2019. január 25. napján utóellenőrzés céljából beküldésre került.
Fentiek alapján tehát az I. számú Módosításban rögzített hatályba léptető rendelkezéssel az I. számú Módosítás hatályba lépése bizonytalanná vált, így ezen körülményt a Felek módosítani kívánják. Jelen II. számú Módosítás egyik célja tehát az, hogy az I. számú Módosítás az I. számú szerződés-módosításra irányuló utóellenőrzési kérelem jóváhagyásának hiányában is hatályba lépjen.
Tárgyi módosítás Kbt. 141. § (6) bekezdésének első mondatában foglaltaknak maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy kizárólag a hatálybalépésre vonatkozik.
Fentiekre figyelemmel jelen II. számú Módosítás aláírásával - az I. számú Módosításra vonatkozó utóellenőrzési vélemény hiányában is - a Felek hatályba léptetik az I. számú Módosítást jelen II. számú Módosítás aláírásának napján.
II.1.2. Tereprendezés során előkerült régészeti leletek
Az e-építési naplóban 2019. január 15. napján kelt bejegyzés szerint az épülethez kapcsolódó fúrt kút vízjogi létesítési engedélyezése még nem történt meg, amely a használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges. (1. számú melléklet)
Figyelemmel arra, hogy az építési, létesítési engedélyek meglétének biztosítása megrendelői feladat, ezért jelen esetben a szerződés teljesítésével összefüggésben vállalkozói késedelem nem lehetséges. Megrendelő 2019. január 22. napján kelt levelében tudomásul vette a leírtakat és megtette a szükséges intézkedéseket a fúrt kút vízjogi létesítési engedélye mielőbbi kiadása érdekében. Mindezekre tekintettel 2019. január 19. napján készre jelentés nem történt. (2. számú melléklet)
A tárgyi Vállalkozási szerződés szerinti 400 hrsz. alatti ingatlanon 2019. január 22. napján a Vállalkozó tereprendezés során régészeti képződményeket talált, melyet 2019. január 22. napján bejelentett az illetékes Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) részére. (3. számú melléklet)
A Déri Múzeum 2019. január 24. napján kiadott tájékoztatása szerint az első régészeti szemle alapján megállapították, hogy a már létező épületek és az építkezés is egy nagy kiterjedésű őskori, késő bronzkori valamint római császárkori (szarmata) lelőhelyen található és annak jelenségeit veszélyezteti. A feljegyzés szerint a további kivitelezési munkálatok előtt régészeti feladatellátás (megfigyelés és kivitelezés közbeni bontómunka) szükséges, amelynek időtartama előre láthatóan 3-4 hét. (4. számú melléklet)
A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a kivitelezés befejezése a régészeti feladatok miatt nem tud megtörténni, ezért a Vállalkozási szerződés szerinti készre jelentési, illetve teljesítési határidő hosszabbítása vált szükségessé.
Fentiekkel összefüggésben a Vállalkozó 2019. január 23. napján akadályt közölt. (5. számú melléklet)
A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a határidő hosszabbítás az alábbiak szerint hagyható jóvá:
A régészeti megfigyelés 2019. január 23. napjától (akadályoztatás bejelentése) előreláthatólag 28 napig (Déri Múzeum levelében 4 hét x 7 nap) tart (azaz 2019. február 19. napjáig). Ezen időponttól a Vállalkozónak a helyreállítási munkákra 9 nap szükséges a kivitelezés szerinti feladatai bejezésére a készre jelentésig.
Mindezek alapján a készre jelentés határideje 2019. február 28. napja; míg a sikeres műszaki átadás-átvételnek (készre jelentéstől számított 10 nap) 2019. március 10. napjáig meg kell történnie. (6. számú melléklet)
Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; hiszen arra vonatkozóan semmilyen adat nem állt és nem is állhatott rendelkezésére, hogy a kivitelezés helyszínén régészeti lelőhely található esetlegesen, abból a Déri Múzeum 2019. január 24. napján kelt feljegyzéséből értesült.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, kizárólag határidő hosszabbításra irányul;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nincs ellenérték növekedés.
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 124204563 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 124204563 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek rögzítik, hogy 2018. július 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Szerep” tárgyú [hrsz.: 400] közbeszerzési eljárás 2. része eredményeképpen. 2018. november 30. napján a tárgyi Vállalkozási szerződést módosították (I. számú Módosítás).
Felek rögzítik, hogy az I. számú Módosítás nem lépett még hatályba, figyelemmel az alábbiakra.
A tárgyi Vállalkozási szerződés, illetve annak módosítása a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Erre figyelemmel mind az eredeti szerződés (és az azt megelőző közbeszerzési eljárás), mind a szerződésmódosítás utóellenőrzés alá tartozik.
Felek az I. számú Módosítás hatályba lépéséről az alábbiak szerint rendelkeztek:
„Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító Hatósághoz benyújtott szerződés-módosításra irányuló utóellenőrzési kérelem jóváhagyásának dátumával lép hatályba.
Amennyiben nem támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés érkezik, úgy jelen módosítás nem lép hatályba, az eredeti határidők maradnak érvényben.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben