Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22542/2019
CPV Kód:45223200-8
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1 (NUTS: HU331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fémszerkezetű sátor építése
Hivatkozási szám: EKR001134942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fémszerkezetű sátor építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fémszerkezetű sátor építése”
CPV:
45223200-8 Szerkezetépítési munkák

Építési beruházás ismertetése:
Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ
Fesztáv: 22 m
Hosszúság: 42 m
Köztávolság: 5 m
Lábmagasság: 3 m
Csúcsmagasság: ~ 6,5 m


Szerkezeti jellemzők:
Tetőteher: 0,45 kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2
A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek.
A beépített szerkezeti elemek alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek.
A betonalapozás az Ajánlattevő feladata.
Ponyvázat minőségi jellemzői:
Tűzállóság: B1, B-s2, d0
Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen éghető, égve nem csepegő
MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása.
Ponyvakonfekcionálás:
NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva.
Kivitel:
Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva
A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva
50mm vastag PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve

Az Ajánlattevő biztosítja:
1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, mely alapján a beton rész kialakítható).
2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését
3. a fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben

Megrendelő biztosítja:
1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, teljesítménynyilatkozatot)
2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció
3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, folyóka kialakítása
4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel)
5.szerelés ideje alatt áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát
6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig az őrzés-védelem

Garancia: 36 hó
Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év

A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19344 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fémszerkezetű sátor építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93320203
Postai cím: Tempolm Utca 23
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: rendezveny@kellekek.com
Telefon: +36 204342028
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1
(NUTS: HU331)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fémszerkezetű sátor építése”
CPV:
45223200-8 Szerkezetépítési munkák

Építési beruházás ismertetése:
Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ
Fesztáv: 22 m
Hosszúság: 42 m
Köztávolság: 5 m
Lábmagasság: 3 m
Csúcsmagasság: ~ 6,5 m


Szerkezeti jellemzők:
Tetőteher: 0,45 kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2
A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek.
A beépített szerkezeti elemek alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek.
A betonalapozás az Ajánlattevő feladata.
Ponyvázat minőségi jellemzői:
Tűzállóság: B1, B-s2, d0
Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen éghető, égve nem csepegő
MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása.
Ponyvakonfekcionálás:
NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva.
Kivitel:
Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva
A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt.
Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva
50mm vastag PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve

Az Ajánlattevő biztosítja:
1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, mely alapján a beton rész kialakítható).
2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését
3. a fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben

Megrendelő biztosítja:
1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, teljesítménynyilatkozatot)
2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció
3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, folyóka kialakítása
4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel)
5.szerelés ideje alatt áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát
6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig az őrzés-védelem

Garancia: 36 hó
Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év

A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33443301
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RENDEZVÉNY KELLÉK Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93320203
Postai cím: Tempolm Utca 23
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: rendezveny@kellekek.com
Telefon: +36 204342028
Internetcím(ek): (URL) www.rendezvenykellekek.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya fémszerkezetű sátor építése az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 31.000.000,- Ft + ÁFA átalánydíj illeti meg.
Megrendelő nem kíván tartalékkeretet kikötni.

5.2. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdései, az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak. Vállalkozó a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.
Vállalkozó részszámla és előlegszámla kiállítására nem jogosult.

Módosuló szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya fémszerkezetű sátor építése az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben, valamint az I. sz. szerződésmódosításban meghatározott feltételeknek megfelelően.
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 33.443.301,- Ft + ÁFA átalánydíj illeti meg. Megrendelő nem kíván tartalékkeretet kikötni.
5.2. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdései, az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak. Vállalkozó a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.
Vállalkozó részszámla és előlegszámla kiállítására nem jogosult.
Vállalkozó jogosult a szerződés tárgyát képező pótmunkák ellenértékéről a pótmunkák elvégzését követően kiállítani a számlát.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az épület építése nem engedélyköteles, ezért a megépítéséhez a Katasztrófavédelem hozzájárulása nem volt szükséges. Ennek ellenére az építkezéshez közeli területen folyó másik építkezésnél a Katasztrófavédelem megjelent és az egész terület ellenőrzését elvégezte. Ezen ellenőrzés során írta elő Ajánlatkérőnek a pánikzáras ajtók beépítését.
A fenti műszaki változás miatt a mellékelt költségvetés szerint 2.443.301,- Ft + ÁFA összeggel növekszik a vállalkozói díj.
Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásával a szükséges munkálatok elvégzését kifejezetten megrendeli.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33443301 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben