Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22549/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Sonima Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8053 Bodajk, Vámház út 1.;8053 Bodajk, Vámház út 1.;8053 Bodajk, Vámház út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sonima Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90497661
Postai cím: Vámház Út 1
Város: Bodajk
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mózes László
Telefon: +36 205869404
E-mail: L.Mozes@sonima.net
Fax: +36 22563390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://sonima.net
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001468102019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001468102019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés 3részben GINOP-1.2.1-16-2017-00632
Hivatkozási szám: EKR001468102019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés 3 részben GINOP-1.2.1-16-2017-00632 azonosítószámú projektben
1. rész: 1 db vágógép beszerzése
2. rész: 2 db lézervágógép beszerzése
3. rész: 1 db prés beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vágógép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42710000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8053 Bodajk, Vámház út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db. új (korábban senki által nem használt) szivacs illetve hővédő üvegszálas textil anyag vágására alkalmas CNC vezérlésű vágógép átadása/szállítása az alábbi mennyiségi adatokkal:
Használható működési ablak mérete: 1500mm*1700mm-tól 2000mm*2200mm- ig
Teljes asztal hossza: 4500mm-tól 5000mm-ig
Maximális vágási magasság (vákuum után): 30mm-tól 50mm-ig
Vákuum nyomás: 17,5Kw-tól 20-kWig
Maximális vágási sebesség 50m/min-tól 75 m/min-ig
Maximális beállítási sebesség 80 60 m/min-tól 100 m/min-ig
Gyorsulás 5 m/s2 5m/s2-től 10m/s2-ig
CAD (azaz computer-aided design) tervező program
Fénykép digitalizáló
Szervíz rendelkezésre állás a helyszínen, kötelezően 72 óra alatt.
Beüzemelés és oktatás 8 óra időtartamban 2 fő részére.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00632
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1.részszempont (ajánlati ár):fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes. Részletek a VI.3.)16 pontban és a szerz.tervben.

II.2.1)
Elnevezés: Lézervágók beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8053 Bodajk, Vámház út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db.új (korábban senki által nem használt) lézervágógép átadása/szállítása az alábbi főbb mennyiségi adatokkal (a részletes adatok a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatók):
x tengely 800 mm-tól 1000mm-ig y tengely 600 mm-től 800mm-ig z tengely 400 mm-től 500 mm-ig Max tengelysebesség (x,y,z) 50 m/min-től 100m/min-ig Lézer maximális teljesítménye 8000w-től 12000w-ig
Tengely maximális sebessége, az X tengelyre párhuzamosan m/min 50 100
Tengely maximális sebessége, az Y tengelyre párhuzamosan m/min 50 100
Tengely maximális sebessége, a Z tengelyre párhuzamosan m/min 50 100
Tengely maximális sebessége, egyidejűleg m/min 85 150
A B tengely maximális tengely sebessége RPM 120 200
Tengely maximális gyorsulása, az X tengelyre párhuzamosan m/s² 10 20
Tengely maximális gyorsulása, az Y tengelyre párhuzamosan m/s² 10 20
Tengely maximális gyorsulása, a Z tengelyre párhuzamosan m/s² 10 20
Tengely maximális gyorsulása, egyidejűleg m/s² 17 30
A B tengely maximális tengely gyorsulása rad/s² 130 200
Lineáris tengelyek (X, Y, Z) mm 0,02 0,01
Forgó tengelyek (B) ° 0.02 ° 0.02 °
Ismételhetőség R
Lineáris tengelyek mm 0.01 mm 0.01 mm
Forgó tengelyek ° 0.01 ° 0.01 °
Legkisebb lehetséges növekmény mm 0.0005 mm 0.001 mm
Legkisebb programozható növekmény (fok) ° 0.001 ° 0.001 °
Lézer maximális felvett teljesítménye W 8000 12000
Gyakoriság Hz 50 Hz 50 Hz
Forgó tengely C120
Forgó tengely átmérő mm 120 140
Furat átmérő mm 18 22
Sebesség RPM 120 150
Beállítási pontosság Pa ° 0,03 0,05
Impulzusnyomaték kg*m² 0,8 0,8
Oldalankénti maximális töltés kg 90 120
Munkaállomások db 2 2
Jellemző teljes nem-produktív idő kb. 3.2 sec
Jellemző forgási idő sec 1 2
Forgó tányér átmérő mm 1000 1200
Működési maximális munka magasság mm 850 1000
Lézer paraméterek
Lézererő (teljesítmény) a munkadarabon W 800 3000
Beüzemelés és oktatás 24 óra időtartamban 2 fő részére.
Szerviz válaszadási idő 8 órán belül
Direkt dióda pumplált, szilárd test lézer a 840D megoldási vonal alapján.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 15 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
2 3.Pozicionálási pontosság X-Y-Z tengelyeken (min 0,015mm max 0,020 mm) három tizedesjegy pontossággal megadva 5
3 4. Pozicionálási pontosság B tengelyeken (min: 0,02 fok max: 0,03 fok) három tizedesjegyig megadva 5
4 5. Ismétlési pontosság X-Y-Z tengelyeken (min 0,010mm max 0,020 mm) három tizedesjegyig megadva 5
5 6. Ismétlési pontosság B tengelyeken (min. 0,01 fok max. 0,02 fok) három tizedesjegyig megadva 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00632
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1.részszempont (ajánlati ár):fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. 3-6. részszempont: pontkiosztás. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját. Az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes. Részletek a VI.3.)16 pontban és a szerz.tervben. Folyt:VI.4.3)ban

II.2.1)
Elnevezés: Prés beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42634000-9
További tárgyak:42636000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8053 Bodajk, Vámház út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db. új (korábban senki által nem használt) prés átadása/szállítása az alábbi mennyiségi adatokkal:
Nyomóerő: KN (240 barnál) 2000 3500
Nyomólöket: mm 550 700
Max. üzemi nyomás: bar 200 300
Főhenger: 1 db Ø mm 350 400
Segédhenger: 2 db Ø mm 60*40 80*60
Vezető henger: 4 db Ø mm 40 60
Átállási sebesség: mm/s 20 400
Üzemi sebesség: mm/s 10 45
Visszaállási sebesség: mm/s 20 400
Áteresztés / beépítési magasság mm 500 1200
Alsó asztallap: mm 1400*850 2000*1000
Nyomólap: mm 1400*850 1600*1000
Asztalmagasság a padló felett mm 800 1000
A főmotor teljesítménye: KW 35 50
A segédmotor teljesítménye: KW 2 8
A tartály űrtartalma: 700 liter (max. tartályűrtartalom 2000 liter)
Főpumpa: 70-75 cm3 szivattyú Axiál dugattyús szivattyú, nyitott körfolyamú 30-280 bar teljesítmény
Segédpumpa: 9 liter/perc
9" érintőképernyő
Beüzemelés és oktatás 8 óra időtartamban 2 fő részére.
Szerviz válaszadási idő 8 órán belül
Szerviz megkezdése 24 órán belül
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 48 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00632
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1.részszempont (ajánlati ár):fordított arányosítás, 2.részszempont: egyenes arányosítás.Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes. Részletek a VI.3.)16 pontban és a szerz.tervben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindhárom részben:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KSZ), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. kör az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. kör a 321/2015. (X.30.) Kr. (KR)
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a KD tartalmaz. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val együtt kell benyújtani. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a KR. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, a KSZ esetén a KR. 15. § (1) bekezdés
szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő AV esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a KR. 15. § (2) bekezdés szerint. A Kbt. 62 . § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. törvény (Pmtv)3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha nincs a Pmtv 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozóan kell nyilatkozani. AT nyilatkozni köteles ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan is. AV és adott esetben KSZ vonatkozásában: AT a KR 15. § alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t, valamint KSZ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.Az EEKD III. Fej.szerinti igazolási módok az V. Fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (KR. 1. § (4). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók), ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.(KR 1. § 7. bek). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban v.b eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindhárom részben: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a
közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. P.1. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó ipari gépek szállításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó. A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A 321/2015. (X. 30.) Kr.1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek . Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik
az 1. részben összesen nettó 20.000.000 HUF azaz húszmillió forint
a 2. részben összesen nettó 180.000.000 HUF azaz száznyolcvanmillió forint
a 3. részben összesen nettó 60.000.000 HUF azaz hatvanmillió forint
ipari gépek szállításából származó árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónapban) legjelentősebb szállításait ; amelyet a 321/2015.(X. 30.) Kr. 22. § (1) bek.szerint a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni legalább: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Ajánlatkérő azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 3 évben) és a felhívás feladásától számított 6 éven belül kerültek megkezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvétellel lezárult),
az 1. rész tekintetében összesen legalább 1 db textilipari gép
a 2. rész tekintetében összesen legalább 1 db vágóberendezés
a 3. rész tekintetében összesen legalább 1 db prés
szállítása tárgyú referenciával. Az előírt referencia követelmény részenként 1 db szerződéssel teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindhárom részben:Mellékköt.:késedelmi kötbér 0,5 % naptári naponta, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15 %. A jótállás min. időtartama 1.rész: 12 hó, 2.rész 15 hó, 3. rész: 48 hó valamint a megajánlás szerint. Az ajánlattétel, a szerződés az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Résszámlázás nem biztosított. AK előleget nem fizet. Finanszírozás az GINOP-1.2.1-16-2017-00632 sz."Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" projekt terhére. A támogatás intenzitása 45 %,finanszírozási módja: utófinanszírozás. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-ában foglaltak az irányadók. A IV.2.6) pont szerinti időtartam alatt AK 60 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdésére tekintettel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). 2. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 3. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 4. Kbt. 35.§ (8) bek. alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság). 5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§ alapján, kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárás iránt érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi a kiegészítő tájékoztatást. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart. 6. FAKSZ: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszám: 00308 7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. Az ajánlatban csatolandó továbbá: - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; - Kbt. 65.§ (7) bek. alapján a bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezetről szóló nyilatkozat: név, cím, adószám feltüntetésével. 8. AK a KD-t valamennyi érdeklődő számára korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57.§ (2) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 10. Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 11. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.12.További formai követelmények, valamint egyéb információk aközbeszerzési dokumentumban találhatók. 13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, valamint a 81. § (5) bekezdését. 14. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött műszaki adatlapot (.pdf és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.Csatolni kell továbbá a megajánlott termékek gyártói adatlapját/műszaki leírását/termékleírást olyan részletességgel, hogy annak alapján az előírások szerinti követelmények teljesülése megállapítható legyen. 15. Kiegészítés a III.1.1) ponthoz: A 321/2015. Kr. 1. § (1)-(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A 321/2015 Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
16. Feltételes közbeszerzés: AK. támogatásiszerződés-módosítást fog benyújtani, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Jelen feltételt AK a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
17. A műszaki megfelelőség igazolása érdekében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie megajánlott eszközök konkrét típusmegjelölést, valamint a származási helyét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a 2. rész II.2.14) pontjához. Ajánlatkérő a 3-6. értékelési szempontok esetén rögzített legkedvezőtlenebb szintnél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, mivel az nem felel meg az közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák