Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22554/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest XI. kerüet, Bocskai út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, III. ütem- 4.rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, III. ütem
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233290-8
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerüet, Bocskai út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bocskai út felújítása során a buszsávok, valamint egyes szakaszokon a forgalmi sávok teljes pályaszerkezettel, míg a forgalmi sávok marás után két aszfaltréteg terítésével újulnak meg összesen 2186 m hosszon. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél teljes pályaszerkezet cserével újraépülnek, illetve egyéb helyeken az ingatlanhatárig, épületek síkjáig kopóréteg cserével felújítandóak. A járda felújításakor a meglévő kerti szegély is cserélendő. Kapubehajtókban, ill. ahol a járdán kijelölt parkolóhely létesül ott erősített járda pályaszerkezet épül. Az útpálya és a járdák felújításakor az érintet közműszerelvényeket és aknafedlapokat szintbe kell helyezni.
Kerékpáros létesítmények
A Nagyszőlős utca és a Fehérvári út között végig mindkét pályán 4,25 m széles közös busz és kerékpársáv kerül kialakításra. A Karolina út és a Nagyszőlős utca között a bal pályán egy 1,25 m széles kerékpársáv is betervezésre került, majd a Karolina úti csomópontban előretolt felállóhely kerül kialakításra.
VÍZÉPÍTÉS
A tervezési szakaszon összesen 102 db víznyelő és 2 db tisztítóakna, valamint 407 m bekötővezeték bontását és 103 db új víznyelő és 3 db tisztítóakna, valamint 413 m bekötővezeték építését kell elvégezni a vonatkozó vízépítési szakági kiviteli terv szerint.
NÖVÉNYTELEPÍTÉS ÉS FAKIVÁGÁS
Az útfelújítással érintett területen összesen 21 db fa kivágását kell elvégezni, pótlásaként 115 db díszfa és 1325 db 40/60 cm méretű konténeres cserje ültetését kell elvégezni.
KÖZVILÁGÍTÁS
A Bocskai út - Zsombolyai utca kereszteződésnél tervezett gyalogátkelőhely megvilágításához 2db egykarú kandeláber és azok földkábeles csatlakozásának kiépítése szükséges a kivitelei tervek szerint.
Közúti jelzőberendezés - Szabályozástechnika
Az útfelújítás kapcsán a Bocskai út - Zsombolyai utca csomópontban és a Kosztolányi Dezső téren szükséges a jelzőberendezés módosítása.
ZTV forgalomfigyelő kamera
A Kosztolányi Dezső téren a meglévő forgalomfigyelő kamerarendszer módosítását illetve a Bocskai úton lévő kamerarendszer bővítését kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15232 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, III. ütem- 4.rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: hungaria@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 715408811
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233290-8
45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerüet, Bocskai út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bocskai út felújítása során a buszsávok, valamint egyes szakaszokon a forgalmi sávok teljes pályaszerkezettel, míg a forgalmi sávok marás után két aszfaltréteg terítésével újulnak meg összesen 2186 m hosszon. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél teljes pályaszerkezet cserével újraépülnek, illetve egyéb helyeken az ingatlanhatárig, épületek síkjáig kopóréteg cserével felújítandóak. A járda felújításakor a meglévő kerti szegély is cserélendő. Kapubehajtókban, ill. ahol a járdán kijelölt parkolóhely létesül ott erősített járda pályaszerkezet épül. Az útpálya és a járdák felújításakor az érintet közműszerelvényeket és aknafedlapokat szintbe kell helyezni.
Kerékpáros létesítmények
A Nagyszőlős utca és a Fehérvári út között végig mindkét pályán 4,25 m széles közös busz és kerékpársáv kerül kialakításra. A Karolina út és a Nagyszőlős utca között a bal pályán egy 1,25 m széles kerékpársáv is betervezésre került, majd a Karolina úti csomópontban előretolt felállóhely kerül kialakításra.
VÍZÉPÍTÉS
A tervezési szakaszon összesen 102 db víznyelő és 2 db tisztítóakna, valamint 407 m bekötővezeték bontását és 103 db új víznyelő és 3 db tisztítóakna, valamint 413 m bekötővezeték építését kell elvégezni a vonatkozó vízépítési szakági kiviteli terv szerint.
NÖVÉNYTELEPÍTÉS ÉS FAKIVÁGÁS
Az útfelújítással érintett területen összesen 21 db fa kivágását kell elvégezni, pótlásaként 115 db díszfa és 1325 db 40/60 cm méretű konténeres cserje ültetését kell elvégezni.
KÖZVILÁGÍTÁS
A Bocskai út - Zsombolyai utca kereszteződésnél tervezett gyalogátkelőhely megvilágításához 2db egykarú kandeláber és azok földkábeles csatlakozásának kiépítése szükséges a kivitelei tervek szerint.
Közúti jelzőberendezés - Szabályozástechnika
Az útfelújítás kapcsán a Bocskai út - Zsombolyai utca csomópontban és a Kosztolányi Dezső téren szükséges a jelzőberendezés módosítása.
ZTV forgalomfigyelő kamera
A Kosztolányi Dezső téren a meglévő forgalomfigyelő kamerarendszer módosítását illetve a Bocskai úton lévő kamerarendszer bővítését kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 434081641
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város:
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: hungaria@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/01/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 434.081.641. ,-Ft azaz nettó négyszázharmincnégymillió - nyolcvanegyezer - hatszáznegyvenegy forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában, vagyis nettó 43.408.164,- Ft, azaz nettó negyvenhárommillió - négyszáznyolcezer - százhatvannégy forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Közbeszerzési eljárás során kiadott tervekben szereplő forgalomfigyelő kamerák és jelzőlámpás csomópontok központi irányítását biztosító kábelek a Bocskai úttal párhuzamos alépítményben húzódnak a középső zöld sáv alatt. Az alépítményben meglévő kábelek kihúzása és az újak befűzése során a Vállalkozó azt tapasztalta, hogy azok nem átjárhatóak, továbbá a feltárás során kiderült az is, hogy az azbeszt cement védőcsövek több helyen beszakadtak. A feltárást követően megállapításra került az is, hogy a csövek állapota igen rossz és azok teljes cseréje szükséges a megfelelő műszaki kialakítás érdekében.
Fenti problémák feltárását követően a Budapest Közút Zrt., mint a tárgyi alépítmények kezelője kérte azok teljes cseréjét a jövőbeni üzembiztonság biztosítása érdekében. A Budapest Közút Forgalomtechnikai Igazgatósága továbbá jelezte, hogy a 4 jelzőlámpás csomópontban a bontási munkák során a meglévő jelzőlámpatartó oszlopokat és azok állapotát megvizsgálták és megállapítást nyert, hogy azok igen rossz állapotúak, statikai állékonyságok már nem kielégítő, ezért egy hosszútávú, jól fenntartható és biztonságos forgalomirányítás érdekében azok cseréje elengedhetetlen.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 715408811 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 434081641 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben