Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22581/2019
CPV Kód:51210000-7
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU331;HU332;HU12;HU333;HU331;HU331;HU332;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsingor Marianna
Telefon: +36 308469318
E-mail: zsingor.marianna@nkm.energy
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001310502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001310502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vill. mérőh.en és csatl.n végzett üzemelt. szolg.
Hivatkozási szám: EKR001310502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása, alábbiakban részletezett üzemmérnökség elosztási területeken:
1. rész: Baja üzemmérnökség területén
2. rész: Békéscsaba üzemmérnökség területén
3. rész: Cegléd üzemmérnökség területén
4. rész: Hódmezővásárhely üzemmérnökség területén
5. rész: Kecskemét üzemmérnökség területén
6. rész: Kiskunhalas üzemmérnökség területén
7. rész: Orosháza üzemmérnökség területén
8. rész: Szeged üzemmérnökség területén
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Baja üzemmérnökség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. bajai üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, bajai üzemmérnökség elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 35 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 31 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 500
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 874
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 1 257
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 2 805
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 2 055
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 1 918
"K" Jegyzőkönyv felvétel 1 065
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Békéscsaba üzemmérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. békéscsabai üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, békéscsabai üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 30 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 40 000
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 500
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 1 313
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 1 889
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 4 011
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 2 885
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 4 302
- "K" Jegyzőkönyv felvétel 1 601
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Cegléd üzemmérnökség
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. ceglédi üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, ceglédi üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 30 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 31 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 1 276
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 1 836
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 3 840
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 3 108
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 3 138
- "K" Jegyzőkönyv felvétel 1 556
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhely
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. hódmezővásárhelyi üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, hódmezővásárhelyi üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 30 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 31 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 1 327
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 1 910
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 1 3 675
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 3 097
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 2 565
"K" Jegyzőkönyv felvétel 1 618
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kecskemét üzemmérnökség
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. kecskeméti üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, kecskeméti üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 50 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 32 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 5 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 1 915
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 2 756
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 4 695
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 4 878
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 4 570
"K" Jegyzőkönyv felvétel 2 335
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kiskunhalas üzemmérnökség
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. kiskunhalasi üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, kiskunhalasi üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 40 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 30 000
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 985
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 1 418
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 3 222
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 2 155
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 2 152
"K" Jegyzőkönyv felvétel 1 201
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orosháza üzemmérnökség
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. orosházi üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, orosházi üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 30 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 31 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 4 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 660
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 950
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 2 580
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 2 063
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 2 190
- "K" Jegyzőkönyv felvétel 805
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szeged üzemmérnökség
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Áramhálózati Kft. szegedi üzemmérnökség elosztási területe, a KD-hoz mellékelt xls. táblázatban felsorolt településeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, szegedi üzemmérnökség elosztási területén található mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások.
Jellemző mennyiségi adatok (db):
- "A" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése 1 000
- "B" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere 40 000
- "C" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés 32 500
- "D" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt 1 000
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok 5 000
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban 2 076
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés 2 987
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás 5 172
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás 4 760
"J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés 4 165
"K" Jegyzőkönyv felvétel 2 531
A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás (xls.) része tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. A teljes mennyiségen belül az egyedi szerződés keretében el lehet térni az egyes termékcsoportok tekintetében megjelölt várható mennyiségtől
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti alkalm-i követel-nek (KIF-2 FAM) megfelelő további szakember megajánlása (min. 0 fő – max. 4 fő; előny a több)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. Az AT (közös AT) csatoljon referenciaigazolást/nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások) szolgáltatás nyújtásainak ismertetéséről. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint).
A referenciát a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A. §-a és a 22. § (5) bek. megfelelően irányadók. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
M/2. Mutassa be azon erősáramú szakirányú végzettséggel és érvényes, OKJ szerinti KIF FAM végzettséggel rendelkező szakemberét, a szakember által aláírt, szakmai gyakorlatot tartalmazó önéletrajz, és végzettséget igazoló dokumentum csatolásával, akit a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás nyújtásában (villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások) be kíván vonni. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint/

A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel (pl: munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt képesítése/jogosultsága, nyelvtudása egyértelműen kiderül,);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti FAM tevékenységre feljogosítás, és ehhez kapcsolódóan a 72/2003. (X. 29.) GKM 1. sz. mell. 3.2.2. pontja szerinti továbbképzés igazolása
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat; továbbá
- a szakember nyilatkozata, hogy nem áll eltiltás alatt elosztói engedélyesnél.
M/3. Minőségbiztosítás: Csatolja a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásnyújtásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékait. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek. c) pontja szerint)
M/1.- M/3. pontok: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Az AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan valamennyi rész esetén, ha nem rendelkezik referenciaigazolással/nyilatkozattal az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett, – de legfeljebb 6 évben (azaz 72 hónap) megkezdett –legalább 5000 db munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
AK az alábbi munkatevékenységeket fogadja el referenciaként:
- Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, előrefizetős mérők szerelése és/vagy
- Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, hitelesítési mérő csere és/vagy Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, smart mérés szerelés és/vagy
- Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, HKV Szerelés komfort tarifa miatt és/vagy
- Mérő üzemeltetési feladatok és/vagy
- Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban és/vagy
- Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés és/vagy
- Kisfogyasztói kikapcsolás és/vagy
- Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás és/vagy
- Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés
A ref. mennyiség egy v. több, közb. tárgya szerinti ref.-val is igazolható, vagyis a kért mennyiség több ref. összmenny-vel is teljesíthető.
AK a telj. igazolásaként elfog. annak igazolását is, ha a teljesített menny. a szerz. részteljesítéseként valós. meg.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő az 5000 db fentiek szerinti munka igazolása.
M/2. Az AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan valamennyi rész esetén, ha nem rendelkezik erősáramú szakirányú végzettséggel és érvényes OKJ szerinti KIF FAM végzettséggel rendelkező, a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti legalább
- 6 fő KIF-2 FAM,
- 4 fő KIF-1 FAM feljogosítású szerelővel és
- 1 fő legalább FAM üzemviteli vezetők képesítéssel rendelkező munkairányítóval (üzemviteli vezetővel),
- akik nem állnak eltiltás alatt elosztói engedélyesnél
Az alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
Több részre történő ajánlattétel esetén AT-nek minden megpályázott rész esetében külön-külön szükséges az előírt szakemberekkel rendelkeznie.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy vezető tisztségviselője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
M/3. Az AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik villamos hálózatok/rendszerek és/vagy csatlakozó berendezések és/vagy mérőhelyek tervezése vagy villamos hálózatok/rendszerek és/vagy csatlakozó berendezések és/vagy mérőhelyek kivitelezése/ szerelése tevékenységre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések biztosítékaival.
M/1.- M/3. pontok: A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Továbbiak a KD-ban!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás
Késedelmi kötbér
Meghiúsulási kötbér
Hibás teljesítési kötbér
Megrendelő késedelme esetén Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződéskötés, kifizetés, elszámolás HUF-ban.
AK a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.szerint. Részszámlázás biztosított: az adott hónap zárását követően, munkatípusonként (termékcsoportonként) nyújthatja be AT a részszámláit
AK előleget nem fizet és az előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett.
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Minden rész esetében:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek!
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
7)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) - cégszerűen aláírva
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - cégszerűen aláírva
- aláírási címpéldány/aláírás-mintát (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonatkozásában)
- adatkezelési nyilatkozatot - cégszerűen aláírva- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
- szakmai ajánlatként az értékelés körében bemutatott szakemberekre vonatkozó dokumentumok a KD szerint.
8)AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
10)A III.1.3)- M/1.-M/3. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12)Irányadó idő: CET
13)Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont-fordított arányosítás, 2. részszempont: pontkiosztás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart.
16) Szerz.kötési feltétel: AT ajánlatában nyilat. köteles, hogy legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkezni fog a 1993. évi XCIII.tv. és a 72/2003. (X.29.) GKM r. szerinti, FAM biztonsági szabályzat előírásainak megfelelő egyéni védőeszköz juttatási renddel, melyet legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig cégszerűen, a megbízott munkavédelmi felelős által aláírva Ajánlatkérő részére megküldeni köteles. A feltétel nem teljesítése esetén AK az érintett AT-vel nem köt keretmegállapodást.
17)FAKSZ: Dr. Magyar Diána (lajstromszám: 01114) és Dr. Pál Attila (lajstromszám: 00089)
18.)Vállalkozó köteles jelen keretmegállapodás hatálya alatt fenntartani évi min. 50 millió Ft/év és min. 10 millió Ft/káresemény mértékű, a keretmegállapodás tárgyának megfelelő építési-szerelési felelősségbiztosítást (mely kiterjed: Betöréses lopás, Szabadon tárolt vagyontárgyak, Tevékenységi felelősségbiztosítás villany szereléshez, Szolgáltatói/szolgáltatás felelősségbiztosítás, Alvállalkozó által okozott károk fedezete)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően. A VI.3. pont folytatása: 19.) A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni, valamennyi rész estében.
AK a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KD-ban meghatározottak szerint.
20.) Ajánlatkérő a keretmegállapodás 2. szakaszában, a versenyújranyitások során fenntartja magának a jogot az elektronikus árlejtés alkalmazására.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák