Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22584/2019
CPV Kód:33190000-8
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Védelem-Egészségügyi Tárgyi Eszköz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000846972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya 21 részajánlati körben (rk): 1.rk: testösszetétel analizáló készülék 1 db.,2. rk: Kilégzési CO mérő 1 db., 3. rk: EKG készülék 1 db., 4. rk: Hordozható inkubátor autós töltővel 1 db., 5. rk: Kémcsőrázó készülék 1 db., 6. rk: Inverz mikroszkóp 1 db., 7. rk: Folyékony nitrogénes mintatároló tartály, 1 db.,8. rk folyékony nitrogén szállító 1 db., 9. rk: Felülethigiéniai monitorozó rendszer 1 db., 10. rk: Előre öntött, használatra kész gélelektroforézis rendszer 1 db., 11. rk: Száraz inkubáló és rázógép (Thermomixer) 1 db., 12. rk: Szerológiai elektromos pipetta 1 db., 13. rk: Hordozható spektrofotométer 1 db., 14. rk: Zsákos légsebességmérő 1 db., 15. rk: Ventilációs Hűtőszekrény 1 db., 16. rk: Akkumulátor hűtőládához 1 db., 17. rk: Mobil kompresszoros hűtőláda 1 db., 18. Lélegeztetőgép akkumulátoros, környezeti levegőt használó 1 db., 19. rk: Pleuro-evac leszívó készlet 2db., 20 rk:. Hordozható elemes kapnográf 1 db., 21.rk Pulzoximéter állatra való 1 db.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 18730 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 193 - 468131
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Testösszetétel analizáló készülék 1 db. A termék részletes leírása a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Helyesen:
Száraz inkubáló és rázógép 1 db. A termék részletes leírása a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
A 11. részajánlati kör megnevezése adminisztrációs hibából adódóan "Testösszetétel analizáló készülék" néven került be az ajánlati felhívásba, melynek javítására a címsorban nincs lehetőség. A CPV kód továbbra is megfelelően van feltüntetve (Rázógépek és tartozékok) amely szerinti meghatározást figyelembe véve Száraz inkubáló és rázógép a részajánlati körben szereplő termék.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztató kérdésekre adott válaszok alapján a módosítások átvezetésre kerülnek a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ