Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22590/2019
CPV Kód:33631600-8
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Véd. eü. eszköz- és felületfertőtlenítő beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000989202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33631600-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Véd.eü eszköz - és felületfertőtlenítő beszerzése 21 rész biztosításával a meghatározott keretösszeg erejéig. Valamennyi rész esetében a műszaki követelményeket ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 20194 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 206 - 501549
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő adásvételi szerződést kíván kötni nyertes gazdasági szereplővel. Az adásvételi szerződés mennyisége ajánlattevő általi megajánlástól függ, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a keretösszeg maradéktalan felhasználásával kívánja megkötni az adásvételi szerződést. A beszerzés mennyisége megegyezik a keretösszeggel, mely nettó 122.500 HUF. (Irányszám: 25L. AK tájékoztatja AT-t, hogy az irányszám nem a beszerzés mennyisége)
Ajánlatkérő, az általa közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő, alábbi terméket kívánja beszerezni:
1-5 L közötti kiszerelés, Antimikrobiális sprektrum: baktericid, fungicid, sporocid, virucid hatású. Hatóanyaga: aldehid, alkohol. Behatási idő: maximum 30 perc.
A leszállított termékekre 24(huszonnégy) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
Termékismertető: ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelttermékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termékmegnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyanadatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknekvaló megfelelősége megállapítható. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlengyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (ECREP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
Kereskedelmi táblát (ATnek csatolnia kell a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (nettó egységár, nettó összesen ár, cikkszám, megnevezés, gyártó, kiszerelés).
Helyesen:
Ajánlatkérő adásvételi szerződést kíván kötni nyertes gazdasági szereplővel. Az adásvételi szerződés mennyisége ajánlattevő általi megajánlástól függ, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a keretösszeg maradéktalan felhasználásával kívánja megkötni az adásvételi szerződést. A beszerzés mennyisége megegyezik a keretösszeggel, mely nettó 122.500 HUF. (Irányszám: 25L. AK tájékoztatja AT-t, hogy az irányszám nem a beszerzés mennyisége)
Ajánlatkérő, az általa közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő, alábbi terméket kívánja beszerezni:
1-5 L közötti kiszerelés, Antimikrobiális sprektrum: baktericid, fungicid, virucid hatású maximum 30 perc behatási idővel, és sporocid hatású maximum 60 perc behatási idővel. Hatóanyaga: aldehid, alkohol.
A leszállított termékekre 24(huszonnégy) hónapos teljes körű jótállást (garanciát) kell
vállalni az átadás átvételtől számítottan.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit. Kizárólag új (nem használt) termék ajánlható meg.
Termékismertető: ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelttermékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termékmegnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyanadatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknekvaló megfelelősége megállapítható. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlengyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (ECREP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
Kereskedelmi táblát (ATnek csatolnia kell a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (nettó egységár, nettó összesen ár, cikkszám, megnevezés, gyártó, kiszerelés).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztatás alapján a 4. RÉSZ műszaki követelményének módosítása következtében kerül feladásra.
Módosult: 4. RÉSZ műszaki követelménye a KKD/Kereskedelmi tábla/Felhívás-ban.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ