Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22603/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1083 Budapest, Tömő utca 35-37. Hrsz.: 36173;1089 Budapest, Rezső tér 16. Hrsz.: 38710;1083 Budapest, Balassa J. u. 6. Hrsz.: 36177/1;1083 Budapest, Tömő utca 25-29. Hrsz.: 36164;1094 Budapest. Angyal utca 37-39. 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9 Hrsz.: 37508, 37508/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pomozi Olivér
Telefon: +36 206701378
E-mail: pomozi.oliver@semmelweis-univ.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001406942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001406942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés (KEHOP-5.2.4.)
Hivatkozási szám: EKR001406942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt több helyszínén energetikai korszerűsítés kivitelezése, 5 részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés a Balassa Kollégiumban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Tömő utca 35-37.
Hrsz.: 36173
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az SE Balassa János Kollégium épületenergetikai korszerűsítése, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
• Homlokzati hőszigetelés
• Homlokzati nyílászárók cseréje
• Tető hő-és csapadékvíz ellen szigetelés
Mennyiség:
• homlokzati állványozás 5.136 m2
• homlokzati színvakolat készítése szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolattal 4.883 m2
• lábazati színvakolat készítése műgyanta kötőanyagú mozaikvakolattal 147 m2
• alumínium ablakpárkány szerelése 929 fm
• alumínium falfedés szerelése 377 fm
• műanyag keretszerkezetű üvegezett homlokzati nyílászárók 1.516 m2
• hőhídmentes alumínium keretszerkezetű üvegezett homlokzati nyílászárók 125 m2
• hőhídmentes alumínium homlokzati függönyfal szerelése 270 m2
• lapostető és attikafalak hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 1.471 m2
• homlokzat hőszigetelése 4.873 m2
• padlóburkolat készítése gres lapokból 156 m2
• kávaképzés gipszkarton lapokkal 1.793 fm
A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
2 A III.1.3./M2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
3 A III.1.3./M2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt
II.2.14) További információ:
A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 500 millió Ft és min. 50 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés MarkusovszkyKollégiumban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1089 Budapest, Rezső tér 16.
Hrsz.: 38710
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Markusovszky Lajos Kollégium épületenergetikai korszerűsítése, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
• A kollégium szállás épületrészének dryvit rendszerű hőszigetelő vakolattal való szigetelése
• A fejépület változatlanul megtartott homlokzatának a felújítása
• Az összes nyílászáró cseréje
• A teljes épületegyüttes lapos-tetejének új hő- és vízszigetelése
Mennyiség:
• Homlokzati szilikát vékonyvakolat készítése egy rétegben 2.950 m2
• Hőhídmentes alumínium függönyfal gyártása és elhelyezése 358m2
• Meglévő nyílászáró szerkezet új műanyag nyílászárókra való cseréje 1.075m2
• Meglévő fém nyílászáró szerkezet új alumínium nyílászárókra való cseréje 277m2
• Alul hűlő födém hőszigetelése 325m2
• Külső fal hőszigetelése 3.281m2
• Lapostető hőszigetelése és csapadékvíz elleni szigetelése 2.019m2
• Párkányok, fallefedések készítése bevonatos alumínium lemezzel 1.706m2
A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
2 A III.1.3./M2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
3 A III.1.3./M2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt
II.2.14) További információ:
A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 300 millió Ft és min. 30 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés a Neurológiai Klinikán
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Hrsz.: 36177/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Neurológiai Klinika műemléki épületének (8.1.84. fővárosi helyi védettségű épületegyüttes) épületenergetikai korszerűsítése, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
• Ablakbontás és elhelyezés konszignáció szerint
• Ablakrács elhelyezése
• Árnyékolók felszerelése
• Meglévő radiátorszelepek cseréje
• Elektromos munkák
• Épületgépészeti munkák
Mennyiség:
• Különböző méretű alumínium ablak bontása 585m2
• Új alumínium hőhídmentes ablak elhelyezése konszignáció szerint 585m2
• Gipszkarton előtétfal készí 5,7m2
• Hideg-, melegburkolás 192m2
• Bádogozás –ablakpárkány, könyöklő- készítése 264m2
• Gipszkarton ablakbélet készítése 493m2
• Ablakrács elhelyezése konszignáció szerint 87m2
• Árnyékolok felszerelése 116db
• Meglévő radiátorszelepek cseréje 474 db
A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
2 A III.1.3./M2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
3 A III.1.3./M2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt
II.2.14) További információ:
A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 120 millió Ft és min. 40 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés a Tömő utcai épületben
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
Hrsz.: 36164
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tömő utcai épület épületenergetikai korszerűsítése, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
• Homlokzati hőszigetelés
• Homlokzati nyílászárók cseréje
• Lapostetők hő- és csapadékvíz elleni szigetelése
• Központi hűtés
• Elektromos munkák
Mennyiség:
• meglévő vasbeton födémek és falak felületjavítása betonjavító habarccsal 2.565 m2
• könnyűbeton feltöltés felülbordás vasbeton zárófödémen 385 m3
• lejtésképző beton készítése 115 m3
• homlokzati színvakolat készítése szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolattal 610 m2
• kávaképzés gipszkarton lapokkal 793 m2
• szálcement Eternit EQUITONE , vagy azzal egyenértékű homlokzatburkolat 4.270 m2
• sávos patinazöld PREFA SIDINGS , vagy azzal egyenértékű alumíniumlemez homlokzatburkolat 1.130 m2
• kettős állókorcos PREFALZ , vagy azzal egyenértékű patinazöld alumíniumlemez fedés (tetőn és attikafalon) 1.097 m2
• ablakbéllet PREFALZ , vagy azzal egyenértékű patinazöld alumíniumlemezzel 33 cm szélességgel 750 fm
• alumínium ablakpárkány szerelése 1.056 fm
• műanyag keretszerkezetű üvegezett homlokzati nyílászárók 1.273 m2
• hőhídmentes alumínium keretszerkezetű üvegezett homlokzati nyílászárók 600 m2
• hőhídmentes alumínium homlokzati függönyfal szerelése 97 m2
• lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 2.741 m2
• alulról hűlő födém hőszigetelése 482 m2
• fémlemez fedésű tető és fal hőszigetelése 500 m2
• attikafedés alatti hőszigetelés 361 m2
• homlokzat hőszigetelése nagytáblás építőlemez és sávos fémlemez burkolat alatt 5.013 m2
• homlokzat hőszigetelése vakolható kőzetgyapot lapokkal 511 m2
• homlokzat hőszigetelése vakolható XPS lapokkal 110 m2
• attika lábazat hőszigetelése kérgesített XPS lapokkal 450 m2
• motoros lamellás zsaluzia külső árnyékolóként 684 m2
A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
2 A III.1.3./M2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
3 A III.1.3./M2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt
II.2.14) További információ:
A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 600 millió Ft és min. 60 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés aGyermekgyógy-i Klinikán
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1094 Budapest. Angyal utca 37-39.
1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9
Hrsz.: 37508, 37508/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Gyermekgyógyászati Klinika épületenergetikai korszerűsítése, amely az alábbi munkákat foglalja magában:
• részleges nyílászáró csere,
• elektromos munka
Mennyiség:
"A épület
• Fa kültéri nyílászárók elhelyezése 1 db
• Műanyag nyílászárók elhelyezése 119 db
• Aluminium nyílászárók elhelyezése 10 db
• Homlokzati nyíláskeret javítások 670 m
• Homlokzati párkányhúzás javítása 236 m
• Felületképzési munkák 1090 m2
B épület
• Műanyag nyílászárók elhelyezése 61 db
• Aluminium nyílászárók elhelyezése 5 db
• Homlokzati nyíláskeret javítások 325 m
• Homlokzati párkányhúzás javítása 80 m
• Felületképzési munkák 661 m2
C épület
• Műanyag nyílászárók elhelyezése 52 db
• Aluminium nyílászárók elhelyezése 7 db
• Fa nyílászárók elhelyezése 4 db
• Felületképzési munkák 732 m2
Ambulancia
• Bontási és elszállítási munkák 98 m3
• Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 187 fm
• Homlokzati nyíláskeret javítások 427 m
• Homlokzati és belső oldai párkányhúzás javítása 317 m
• Bádogozási munkák 70.6 m
• Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 44 db
• Aluminium nyílászárók elhelyezése 7 db
• Felületképzési munkák 360 m2
A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
2 A III.1.3./M2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
3 A III.1.3./M2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (hónap, min 0, max 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4.-15-2016-00004 projekt
II.2.14) További információ:
A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 100 millió Ft és min.40 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód valamennyi rész esetében:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi rész esetén:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb építési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában (azaz az alkalmassági feltételnél előírt feladatokra vonatkozó mennyiségeket m2-ben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, valamint ezek képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának ismertetését év/hó bontásban, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okirat másolatokkal.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben összesen az alábbi referenciákkal:
1. rész esetén:
M1.1.) homlokzat felújítására vonatkozó referencia, amelyben min. 3600 m2 homlokzat hőszigetelés és min. 1000 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy elhelyezés valósult meg.
2. rész esetén:
M1.2.) homlokzat felújítására vonatkozó referencia, amelyben min. 2400 m2 homlokzat hőszigetelés és min. 800 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy elhelyezés valósult meg.
3. rész esetén:
M1.3.) műemléki épületben végzett homlokzat felújítására vonatkozó referencia, amelyben min. 430 m2 ablakcsere és/vagy elhelyezés és min. 350 db radiátorszelep cseréje és/vagy elhelyezése valósult meg.
4. rész esetén:
M1.4.) homlokzat felújítására vonatkozó referencia, amelyben min. 954 m2 nyílászáró csere és/vagy elhelyezés valósult meg.
5. rész esetén:
M1.5.) homlokzat felújítására vonatkozó referencia, amelyben min. 200 darab nyílászáró elhelyezés és/vagy csere valósult meg.
1 referencia akár több részhez is felhasználható, ha megfelel az egyes részeknél előírt követelményeknek, valamint az előírt alkalmassági feltételek akár több szerződéssel/referenciával is teljesíthetők.
Az M1) követelmények esetén megjelölt feladatok egymástól függetlenül is bemutatásra kerülhetnek.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel az 1-5. rész esetén:
M2.1.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É építési szakterület kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2.2.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, MV-ÉG – építménygépészeti szakterület kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M.2.3.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – építményvillamossági szakterület kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A 3. rész esetén:
M2.4.) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M – műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel .

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, és a részek között átfedés lehetséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása EU forrásból utófinanszírozással. A támogatás mértéke 100,000000 %.
A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók.
Tartalékkeret: 5 %
Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. szerint a nettó vállalkozói díj 5 %-a, max 75 millió Ft. Az első részszámla összegét az esetlegesen igénybevett előleg összege csökkenti.
Késedelmi kötbér: 1 %/nap, max 20 nap.
Meghiúsulási kötbér: 30 %
Jótállás: 5 év
Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.
A pénzügyi telj,és finanszírozás részl.feltételeit, ill.a szerz.biztosító mellékköt. a közb. dok. tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén megpályázott részenként kell a nyilatkozatot csatolni és a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az arányosítás (ár esetében a fordított, a szakember esetében az egyenes arányosítás), a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10 pont.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
8) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
9) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, Dr. Budai Zoltán 00783
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.
12) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
16) Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdéseit alkalmazza a szerződés-tervezetben megadottak szerint.
18) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
2019.12.05. 9:00 óra: 1083 Budapest, Tömő utca 35-37.
2019.12.05. 10:00 óra: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
2019.12.06. 9:00 óra: 1089 Budapest VIII. ker. Rezső tér 16.
2019.12.10. 9:00 óra: 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
2019.12.11. 9:00 óra: 1094 Budapest. Angyal utca 37-39. és a 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
Találkozás az épületek előtt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák