Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22608/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:"Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület
Teljesítés helye:4754 Fülpösdaróc, Fő u. 12., HRSZ: 115
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:2V ÉPÍTÉSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97002497
Postai cím: József Attila Utca 4-6.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bauer Anett
Telefon: +36 209450483
E-mail: baueranett72@gmail.com
Fax: +36 44357160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jotsjol.com/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex ökoturisztikai szolgáltatás kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000236612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Autentikus Falusi Porta Bemutatóház építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4754 Fülpösdaróc, Fő u. 12., HRSZ: 115
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész: Autentikus Falusi Porta Bemutatóház építése:
- Megvalósítás helye: 4754 Fülpösdaróc, Fő u. 12., HRSZ: 115
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 160,98 m2
- Ajánlatkérő az ingatlanon Autentikus Falusi- Porta és Múzeum valamint Kocsiszín Bemutató Épületet kíván létesíteni.
Az épület földszint kialakítással készül. Az épület tulajdonkepp, mint a falusi épületek kialakításánál, áll egy fő épületből, illetve az ahhoz kapcsolódó melléképületek sorából. Első részen – egy falusi lakóépület rész lesz, ami persze egyben Bemutató egységnek is része – lesz a tulajdonképpeni Főépület, aztán szintén a vegyes „használatú” melléképület rész jön.
A főépület földszinti beépítéssel fog megvalósulni, hagyományos falazott szerkezettel készül, ácsolt faszerkezetű tetővel, statikai kiviteli terv szerint. Az alapozás is hagyományos savalapozással tervezett.
A melléképület rész szinten földszintes kialakítású.
Az épület hagyományos sávalappal lesz kivitelezve, km tégla elülső oszlopsorral. A tetőszerkezet faszerkezetű, ácsolt szerkezettel lesz kivitelezve.
A parkolok kialakítása telekhatáron belül: 3 darab, amelyek közül 1 darab akadálymentes
- Az építmény hasznos alapterülete:
Ssz. Megnevezés Alapterület Padlóburkolat
1.1 Szoba 17,76 m2 hajópadló
1.2 Szoba 12,48 m2 hajópadló
1.3 Szoba 09,10 m2 hajópadló
1.4 Fürdőszoba 02,93 m2 greslap
1.5 Akadálymentes mosdó 04,73m2 greslap
1.6 Konyha 10,42 m2 mozaik
1.7 Kamra 2,88 m2 mozaik
1.9 Tornác 40,62 m2 tégla
Összes alapterület: 84,93 m2
1.10 Mezőgazdasági múzeum 76,05 m2 tégla
Összes alapterület: 76,05 m2
Összesen: 160,98 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13958 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Autentikus Falusi Porta Bemutatóház építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2V ÉPÍTÉSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80358101
Postai cím: JÓKAI MÓR UTCA 1/A
Város: NYÍRTELEK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: 2vekft@gmail.com
Telefon: +36 70/5241865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59055868
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4754 Géberjén, Kossuth u. 19. HRSZ: 45
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Megvalósítás helye: 4754 Fülpösdaróc, Fő u. 12., HRSZ: 115
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 160,98 m2
- Ajánlatkérő az ingatlanon Autentikus Falusi- Porta és Múzeum valamint Kocsiszín Bemutató Épületet kíván létesíteni.
Az épület földszint kialakítással készül. Az épület tulajdonkepp, mint a falusi épületek kialakításánál, áll egy fő épületből, illetve az ahhoz kapcsolódó melléképületek sorából. Első részen – egy falusi lakóépület rész lesz, ami persze egyben Bemutató egységnek is része – lesz a tulajdonképpeni Főépület, aztán szintén a vegyes „használatú” melléképület rész jön.
A főépület földszinti beépítéssel fog megvalósulni, hagyományos falazott szerkezettel készül, ácsolt faszerkezetű tetővel, statikai kiviteli terv szerint. Az alapozás is hagyományos savalapozással tervezett.
A melléképület rész szinten földszintes kialakítású.
Az épület hagyományos sávalappal lesz kivitelezve, km tégla elülső oszlopsorral. A tetőszerkezet faszerkezetű, ácsolt szerkezettel lesz kivitelezve.
A parkolok kialakítása telekhatáron belül: 3 darab, amelyek közül 1 darab akadálymentes
- Az építmény hasznos alapterülete:
Ssz. Megnevezés Alapterület Padlóburkolat
1.1 Szoba 17,76 m2 hajópadló
1.2 Szoba 12,48 m2 hajópadló
1.3 Szoba 09,10 m2 hajópadló
1.4 Fürdőszoba 02,93 m2 greslap
1.5 Akadálymentes mosdó 04,73m2 greslap
1.6 Konyha 10,42 m2 mozaik
1.7 Kamra 2,88 m2 mozaik
1.9 Tornác 40,62 m2 tégla
Összes alapterület: 84,93 m2
1.10 Mezőgazdasági múzeum 76,05 m2 tégla
Összes alapterület: 76,05 m2
Összesen: 160,98 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59055868
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2V ÉPÍTÉSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80358101
Postai cím: JÓKAI MÓR UTCA 1/A
Város: NYÍRTELEK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: 2vekft@gmail.com
Telefon: +36 70/5241865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a szerződés 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építési munkát, a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidőn belül köteles elvégezni. A szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A teljesítési határidő:
3. közbeszerzési rész: Szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap (Befejezési Határidő).
A szerződés az építési munkálatok 100%-áról készült teljesítésigazolás kiállításának napján tekinthető teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A települést és a beruházással érintett területet 2019. június 27. napján jelentős viharkár érte, amely megrongálta az épület. A biztosító ügyintézés elhúzódásáig a kivitelezési munkálatokat folytatni nem lehetett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59055868 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59055868 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben