Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22611/2019
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIS Parking Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01241
Postai cím: Bocskai út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724594
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48700000-5
További tárgyak:98351100-9
98351110-2
50316000-3
51214000-5
45233270-2
45233294-6
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Parkolás üzemeltetési szolgáltatás: parkolási
üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése. Elvárás: parkolás üzemeltetési szolgáltatás - legalább a
műszaki leírásban meghatározott minimális szintű - támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel
kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról,
követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer
rendelkezésre bocsátása: 1 db. Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos
fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése,
adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása. Az
ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttérügyfélszolgálat
keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 5 000 db-t. Elvárt a rendszer használatára
vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 10 fő részére. Parkolás
üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása: - 10 db, a PDA-kban működő SIM kártya
biztosítása zárt APN hálózatban 4 G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil szolgáltató képes azon a működési területen
biztosítani, - 83 db jegykiadó automatákban működő SIM kártyák biztosítása data/fax kapcsolattal. Parkolás ellenőrzési
szolgáltatás teljesítése. Legalább 10 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben folyamatosan a helyszínen. A nyertes
ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a 10 fő parkoló-ellenőr legalább napi 100 db pótdíj eseményt rögzít. Jegykiadó automatákból
történő érmegyűjtő kazetta beszállítás, jegykiadó automata napi üzemvitelének biztosítása, jegykiadó automaták távfelügyeleti
rendszerének biztosítása, üzemben tartása, folyamatos figyelése. Ellátandó automaták: 82 db Siemens Prisma5 és 1 db Sity5
típusú jegykiadó automata. Távfelügyelet: a nyertes ajánlattevő által biztosított SityControl Basic távfelügyeleti szoftver és ennek
egyes moduljainak felhasználásával, a távfelügyeletre vonatkozó havi statisztikák elkészítésével. Közterületi várakozóhelyek
üzemeltetésével kapcsolatos útburkolati jelek felfestése, karbantartása, valamint közúti táblák kihelyezése, karbantartása,
nyilvántartása, továbbá a jegykiadó automaták takarítása: Közterületi várakozó helyek száma: 4 300 db, mely jelenleg 8 500 m²
útburkolati jelet, 175 db közúti jelzőtábla tartóoszlopot, 450 db közúti jelzőtáblát foglal magába. Elvárt - az ajánlatkérő
vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a
parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása: - OTP Zrt. - Electra, - KEK KH - jármű- személy és lakcím
lekérdezés, - MOKK - FMH és végrehajtások kezelése, - Magyar Posta Zrt. - hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás,
PEK állományok kezelése, - Nemzeti mobilfizetési Zrt. - mobil parkolás ellenőrzés, - Budapest Főváros Önkormányzata -
városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása, - EPC - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására
szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel, - ügyvédi iroda(k) - fizetési meghagyások, perek végrehajtások
kezelése.
Benyújtandó szakmai ajánlat igazolandó a vállalás műszaki leírásnak való megfelelését, továbbá a minőségi szempont szerinti
értékeléshez. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő
közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 038 - 069039

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SIS Parking Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1202495000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. november 15. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98351000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98351100-9
További tárgyak:98351110-2
48700000-5
50316000-3
51214000-5
45233270-2
45233294-6
45233290-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Park.üzemel. szolgáltatás: parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer
biztosítása, üzemeltetése. Elvárás: park. üzem. szolgáltatás - legalább a műszaki leírásban meghatározott minimális szintű -
támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről,
határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres
eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db. Feladat: a futamidő alatt az
ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások
folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból
eredő módosítások átvezetésének biztosítása. Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az
ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 5
000 db-t. Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként
maximálisan 10 fő részére. Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása: - 10
db, a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4 G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil
szolgáltató képes azon a működési területen biztosítani, - 83 db jegykiadó automatákban működő SIM kártyák biztosítása
data/fax kapcsolattal. Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése. Legalább 10 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben
folyamatosan a helyszínen. A nyertes AT-nek vállalnia kell, hogy a 10 fő parkoló-ellenőr legalább napi 100 db pótdíj eseményt
rögzít. Jegykiadó automatákból történő érmegyűjtő kazetta beszállítás, jegykiadó automata napi üzemvitelének biztosítása,
jegykiadó automaták távfelügyeleti rendszerének biztosítása, üzemben tartása, folyamatos figyelése. Ellátandó automaták: 82 db
Siemens Prisma5 és 1 db Sity5 típusú jegykiadó automata. Távfelügyelet: a nyertes ajánlattevő által biztosított SityControl Basic
távfelügyeleti szoftver és ennek egyes moduljainak felhasználásával, a távfelügyeletre vonatkozó havi statisztikák elkészítésével.
Közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos útburkolati jelek felfestése, karbantartása, valamint közúti táblák
kihelyezése, karbantartása, nyilvántartása, továbbá a jegykiadó automaták takarítása: Közterületi várakozó helyek száma: 4 300
db (Az 1. sz. szerződésmódosítás értelmében a parkolás üzemeltetési feladatok tárgyát képező várakozási helyek száma 2019.
július hó 01. napjától 2020. január hó 31. napjáig terjedő időtartamban 1356 db várakozási hellyel megnövekszik), mely jelenleg
8 500 m² útburkolati jelet, 175 db közúti jelzőtábla tartóoszlopot, 450 db közúti jelzőtáblát foglal magába. Elvárt - az ajánlatkérő
vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a
parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása: - OTP Zrt. - Electra, - KEK KH - jármű- személy és lakcím
lekérdezés, - MOKK - FMH és végrehajtások kezelése, - Magyar Posta Zrt. - hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás,
PEK állományok kezelése, - Nemzeti mobilfizetési Zrt. - mobil parkolás ellenőrzés, - Budapest Főváros Önkormányzata -
városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása, - EPC - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására
szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel, - ügyvédi iroda(k) - fizetési meghagyások, perek végrehajtások
kezelése.
Benyújtandó szakmai ajánlat igazolandó a vállalás műszaki leírásnak való megfelelését, továbbá a minőségi szempont szerinti
értékeléshez. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a KD részeként kiadásra kerülő közbesz. műszaki leírás és
szerződés tervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírások KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1258972400
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SIS Parking Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1./ Felek rögzítik, hogy az 1. sz. Szerződésmódosításban a Felek arra tekintettel módosították a Szerződést, hogy a parkolás üzemeltetési feladatok tárgyát képező várakozási helyek száma a Szerződés megkötését követően 1356 db várakozási hellyel megnövekedett.
1.1./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel Felek a parkolás üzemeltetési feladatok ellátását a Kbt. 141.§ (2) a) szerinti értékhatár figyelembevételével kiterjesztették a 2019. július hó 01. napja és 2020. január hó 31. napja közötti időtartamra az időközben felmerült további 1356 db várakozási helyre.
2./ Felek rögzítik, hogy az üzemeltetés az 1. sz. Szerződésmódosítás tárgyát képező 1356 db parkolóhely vonatkozásában ténylegesen csak 2019. augusztus hó 01. napjával kezdődött meg. 2019. július hónapban a Vállalkozó részéről teljesítésre, ennek megfelelően a Megrendelő részéről kifizetésre nem került sor.
2.1./ Felek rögzítik, hogy a 2./ pontban foglaltakra tekintettel az 1. sz. Szerződésmódosítás eredményeként bekövetkező ellenérték növekmény 56.477.400.- Ft összeg helyett 48.409.200.-Ft. összeg.
3./ Fentiekre tekintettel Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: 2. sz. Szerződésmódosítás):
Az üzemeltetési feladatokat kiterjesztik a Szerződés megkötését követően felmerült 1356 db parkolóhely vonatkozásában a 2020. február hó 01. - 2020. február hó 29. napjáig terjedő időszakra.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1./ Felek rögzítik, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítást a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdése alapján kötik meg, figyelembe véve, hogy a Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
2./ Felek rögzítik, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítás eredményeként bekövetkező ellenérték növekmény nettó 8.068.200.-Ft.
3./ Felek rögzítik a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjaira figyelemmel, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítás II.2./ pontjában foglaltakra tekintettel az 1. sz. Szerződésmódosítás és a 2. sz. Szerződésmódosítás eredményeként együttesen bekövetkező ellenérték növekmény nem éri el sem az uniós közbeszerzési értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 10%-át.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1202495000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1258972400 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben