Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22615/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Laposa Birtok Kft.
Teljesítés helye:8261 Badacsonytomaj, Park u. 26. (1232/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vektorbau Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Laposa Birtok Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25457
Postai cím: Római út 197
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8261
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laposa Bence ügyvezető
Telefon: +36706321800
E-mail: bazaltbor@bazaltbor.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása VP3-4.2.2-16” Borászati központ kialakítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása VP3-4.2.2-16” Borászati központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 26. (1232/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épültet eredeti funkciója étterem volt és az elmúlt közel 60
évben elsősorban vendéglátó egységeknek adott otthont. Az egykori "Hableány" étterem
földszintes, alápincézett épülete 1967-69 között a kor műszaki elvárásainak megfelelően épült. A
téglalap alakú épülethez északi végén kissé aránytalan fél szint eltolásban kialakított épületrész
csatlakozik, amely összeköti a földszintet és a pince szintje között található udvarszintet a többivel.
A tervezett rendeltetés
A tervezett rendeltetés Borászati központ, olyan borászati üzem, melyben a bor készítésének teljes
folyamata helyet kap, emellett a teakonyha kiszolgálja az itt dolgozó személyzetet, illetve a
borbíráló térben a bor minősítése is megtörténik.
A felújítás és átalakítás célja az épület Borászattá alakítása úgy, hogy az épület adottságait
kihasználva, a fő szerkezeteket az átalakítás minimálisan érintse, míg az épület eredeti téralakítási
elvét, az terek egymásba áramlását felerősítse és tökélyre fejlessze. Ez az elv szervezi a
kapcsolatot a borászati terek és a közösségi terek(személyzeti pihenő, borbíráló tér) között.
összes beépített alapterület 1337,98
tervezett beépített alapterület (bruttó ): 995,47 m2
összes szintterület (bruttó) 1760,87 m2
összes szintterület (nettó): 1208,11 m2
Kivitelei tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elő-írásainak
figyelembevételével.
A kiviteli tervdokumentációt elektronikus formában kell dokumentálni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1691 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vektorbau Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keszthelyi utca 38
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296257705
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 26. (1232/2 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épültet eredeti funkciója étterem volt és az elmúlt közel 60
évben elsősorban vendéglátó egységeknek adott otthont. Az egykori "Hableány" étterem
földszintes, alápincézett épülete 1967-69 között a kor műszaki elvárásainak megfelelően épült. A
téglalap alakú épülethez északi végén kissé aránytalan fél szint eltolás-ban kialakított épületrész
csatlakozik, amely összeköti a földszintet és a pince szintje között található udvarszintet a többiv el.
A tervezett rendeltetés
A tervezett rendeltetés Borászati központ, olyan borászati üzem, melyben a bor készítésének teljes
folyamata helyet kap, emellett a teakonyha kiszolgálja az itt dolgozó személyzetet, illetve a
borbíráló térben a bor minősítése is megtörténik.
A felújítás és átalakítás célja az épület Borászattá alakítása úgy, hogy az épület adottságait
kihasználva, a fő szerkezeteket az átalakítás minimálisan érintse, míg az épület eredeti téra lakítási
elvét, az terek egymásba áramlását felerősítse és tö-kélyre fejlessze. Ez az elv szervezi a
kapcsolatot a borászati terek és a közösségi terek(személyzeti pihenő, borbíráló tér) közö tt.
összes beépített alapterület 1337,98
tervezett beépített alapterület (bruttó ): 995,47 m2
összes szintterület (bruttó) 1760,87 m2
összes szintterület (nettó): 1208,11 m2
Kivitelei tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elő-írásainak
figyelembevételével.
A kiviteli tervdokume ntációt elektronikus formában kell dokumentálni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296257705
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vektorbau Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keszthelyi utca 38
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a fenti tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Vállalkozó került nyertesként kiválasztásra.
1.1. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés 3. és 4. pontját 2018. augusztus 15. napján, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti 1. számú szerződésmódosítás keretében módosították.
1.2. Felek ezt követően a Kivitelezési Szerződés 4. pontját 2018. szeptember 13. napján, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti 2. számú szerződésmódosítás keretében módosították.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
a módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
a módosítások nem változtatják meg a Kivitelezési Szerződés általános jellegét, továbbá
a jelen, 3. számú szerződésmódosítás keretében nem kerül sor a Kivitelezési Szerződés szerinti ellenérték növekedésére.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3.2. A Kivitelezési Szerződés jelen, 3. számú módosítására a Kivitelezési Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő műszaki, szakmai megvalósíthatósági kérdések rendezése keretében, azokra figyelemmel kerül sor.
3.2.1. Építőmesteri munkanemek:
- A Szerződés szerinti kivitelezési munkák teljesítése során vált ismertté, hogy a „Feralpi” típusú betonacélból nem állt a szükséges termék rendelkezésre az kivitelezés szerinti ütemezésnek megfelelő időpontban, melyre tekintettel szükségessé vált a terméknek az eredeti költségvetésben szereplő műszaki tartalommal azonos keresztmetszettel, minőségben, árban, műszakilag egyenértékű termékre történő lecserélésre Fentiekre tekintettel „Ferriere Nord” típusú betonacél került beépítésre.
- A „Falazás és egyéb kőműves munkák Teherhordó és kitöltő falazatok, Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 380 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Wienerberger kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm 10 (N/mm2)Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, mészpéppel” és a „Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel LB-Knauf KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00301101” tételek tekintetében az ÉNGY normagyűjtemény szerinti tételbesorolás alkalmazására került sor.
A kivitelezés során megvalósított „Szigetelés Hőszigetelések Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER DOMO 10 MPS 100 mm hőszigetelő filc, Ë?D =0,039 (W/mK)” tétel az ÉNGY normagyűjteményből nem volt beazonosítható, így K-tételként került elszámolásra a ténylegesen megvalósult, beépített mennyiség szerint és műszaki tartalommal.
A jelzett módosítások nem jártak műszaki tartalmi csökkenéssel és költségváltozással.
- Felek megállapodása alapján a „Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe” tétel vonatkozásában a ténylegesen elbontott burkolati mennyiség került elszámolásra, az építész kiviteli terveknek megfelelően.
Felek által egyeztetetten a padlóburkolat készítésre, betonlépcső felület kiegyenlítésre irányuló tételek tekintetében a ténylegesen elkészült burkolati mennyiségek kerültek elszámolásra - figyelembe véve az építész kiviteli terven szereplő burkolat típusokat.
- A kivitelezés adott fázisában nyilvánvalóvá vált, hogy a hely adottságainak, a használhatóságnak, a gépjárműforgalomnak műszakilag jobban megfelelő burkolati vastagságokra és anyagminőségekre szükséges változtatni a kültéri kő-és lapburkolatokat. A „Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben LEIER Piazza 20x20x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2859” tétel helyett azzal mindenben egyenértékű, burkolatok készültek. Az összes burkolt felület nem változott, a tétel összköltsége változatlan maradt. Az elkészült burkolatok az eredetivel műszakilag egyenértékűek.
Vállalkozó valamennyi fenti tétel változására irányuló jelzése alapján a Felek között 2018. december 10. napján személyes egyeztetés zajlott le, Megrendelő a jelzett tételek változását tudomásul vette; a módosításokat a műszaki ellenőr jóváhagyta. Valamennyi, fent nevesített tétel a költségvetésben pontosításra került.
3.2.2. Gépészeti munkák:
- A módosított költségvetés szerinti - 1-19., 21-22., 24-25, valamint 28-47. sorszám alatt felsorolt -, megvalósított tételek vonatkozásában a kivitelezés során vált ismertté, hogy az adott tételek az ÉNGY normagyűjteményből nem beazonosíthatók, így K-tételként való elszámolásuk vált szükségessé, a ténylegesen megvalósult, beépített mennyiség szerint és műszaki tartalommal.
- A fentiekkel egyidejűleg a módosított költségvetés 20., 23., 25-26. számú tételei tekintetében pedig az ÉNGY normagyűjtemény szerinti tételbesorolás alkalmazására került sor.
A fenti módosítások révén az eredeti műszaki tartalom nem csökkent, a költségek, valamennyi tétel tekintetében változatlanok maradtak. Az egyes tételek típusának módosítása nem járt a kivitelezés eredeti ütemezésének változásával, az üzemeltetési költségek hatékonyságát nem befolyásolta.
Vállakozó jelzését követően a Felek között 2019. január 16. napján személyes egyeztetésre került sor, a fenti módosítások szükségessége tekintetében. Megrendelő valamennyi nevezett tétel változását tudomásul vette; a módosításokat a műszaki ellenőr jóváhagyta.
3.2.3. Villanyszerelési munkák:
- Valamennyi „Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek, LED-es fémprofilok” villanyszerelési munkára vonatkozó, a kivitelezés során ténylegesen megvalósításra kerülő tétel tekintetében a teljesítés során vált egyértelművé, hogy a nevezett tételek az ÉNGY normagyűjteményből nem beazonosíthatók, így K-tételként kell kerüljenek elszámolásra a ténylegesen megvalósult mennyiséggel és műszaki tartalommal, összehangban a villamos kiviteli terv szintenkénti világítási tervével.
Vállalkozó a fenti módosítások szükségességét az általa kezdeményezett, 2019. január 24. napján megtartott személyes egyeztetésen vázolta fel. Megrendelő a fent jelzett tételek változását tudomásul vette; a módosításokat a műszaki ellenőr jóváhagyta.
Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés 2. számú módosításakor még nem állt rendelkezésre a konkrét lámpatípusokat és darabszámokat tartalmazó villamos terv. Ebből adódóan szükséges a jelen, 3. számú szerződésmódosítás keretében az elszámolásban a költségvetés fenti tételeinek módosítása.
3.3. A jelen 3. számú szerződésmódosítás megfelel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak. Valamennyi változtatás a Megrendelő tudomásával történt. A módosítások minden esetben a műszaki ellenőrrel egyeztetten, hozzájárulását beszerezve történtek. Az elkészült munkák és az eredeti költségvetésben felsorolt tételek között a műszaki egyenértékűség fennáll, az elvégzett munkák minden tekintetben megfelelnek a Kivitelezési Szerződés szerint elvártaknak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 296257705 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 296257705 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben