Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22617/2019
CPV Kód:24962000-5
Ajánlatkérő:Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve;Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve;Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve;Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.;UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.;VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66873820
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Zoltán
Telefon: +36 77421622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
Fax: +36 77421030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunvizkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ivóvíz és szennyvíz kezelési vegyszerek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000861252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ivóvíz és szennyvíz kezelési vegyszerek beszerzés 24 hónapra 4. részben, 4 db keretszerződés keretében, összesennettó 120 000 000 HUF keretösszegben az alábbiak szerint:
1. rész: fertőtlenítőszerek szállítása 24 hónapra, nettó 20500 000 HUF keretösszegben (keretszerződés).
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Kálium-permanganát 12910 kg
Nátrium-hipoklorit - 90 g/l oldat 16700 kg
Nátrium-hipoklorit - 90 g/l oldat 18 m3
Nátriumklorit - 7,5 % oldat 6250 kg
Sósav - 10 % oldat 7900 kg

2. rész: derítőszerek szállítása 24 hónapra, nettó 37 000 000 HUF keretösszegben (keretszerződés).
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Vas (III) szulfát - 40 % oldat 501790 kg
Vas(III)klorid 15,6 m3
UNIPAC W2 (polialumínium klorid) 216,6 m3

3. rész: flokkulálószerek vegyszerek szállítása 24 hónapra, nettó 54 000 000 HUF keretösszegben (keretszerződés).
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 800) 11600 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 408) 4200 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 201) 450 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 202L) 21050 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Acefloc 60602) 12320 kg
4. rész: klórgáz szállítása 24 hónapra, nettó 8 500 000 HUF keretösszegben (keretszerződés)
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Klórgáz - palackos 19260 kg
Ajánlatkérő az egyes részekenbelül az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatokösszehasonlíthatóságaérdekében adta meg. Ajánlatkérő mind a négy részben a keretszerződés hatálya alatt, a keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére, de nem köteles a teljes keretösszeget lehívni a keretszerződés időtartama alatt.
A szállítás várható éves gyakorisága az egyes termékek esteében a műszaki leírásban került rögzítésre.
Az eljárás mind a négy rész esetében egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás (adásvételi keretszerződés) megkötésére irányul. Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vegyszerek beszerzésére) az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor (Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont).
Csak teljes részre tehető ajánlat, egy részen belüli tételekre önállóan nem.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124507500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertőtlenítőszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: fertőtlenítőszerek szállítása 24 hónapra, nettó 20 500 000 HUF keretösszegben (keretszerződés keretében).
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Kálium-permanganát 12910 kg
Nátrium-hipoklorit - 90 g/l oldat 16700 kg
Nátrium-hipoklorit - 90 g/l oldat 18 m3
Nátriumklorit - 7,5 % oldat 6250 kg
Sósav - 10 % oldat 7900 kg

Ajánlatkérő az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatokösszehasonlíthatóságaérdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, a keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére.

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő közszolgáltató, és a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le akeretszerződés megkötése érdekében, melynek során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot.

II.2.1)
Elnevezés: Derítőszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: derítőszerek szállítása 24 hónapra, nettó 37 000 000 HUF keretösszegben (keretszerződés).
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Vas (III) szulfát - 40 % oldat 501790 kg
Vas(III)klorid 15,6 m3
UNIPAC W2 (polialumínium klorid) 216,6 m3
Ajánlatkérő az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatokösszehasonlíthatóságaérdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, a keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére.

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő közszolgáltató, és a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a keretszerződés megkötése érdekében, melynek során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot.

II.2.1)
Elnevezés: Flokkulálószerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: flokkulálószerek vegyszerek szállítása 24 hónapra, nettó 54 000 000 HUF keretösszegben (keretszerződés).
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 800) 11600 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 408) 4200 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 201) 450 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Unifloc 202L) 21050 kg
Polielektrolit (jelenleg használt: Acefloc 60602) 12320 kg

Ajánlatkérő az egyes vegyszerek mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatokösszehasonlíthatóságaérdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, a keretösszeg kimerüléséig jogosult vegyszerek megrendelésére.

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő közszolgáltató, és a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a keretszerződés megkötése érdekében, melynek során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot.

II.2.1)
Elnevezés: Klórgáz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek Bács-Kiskun Megye területén, a műszaki leírásban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: klórgáz szállítása 24 hónapra, nettó 8 500 000 HUF keretösszegben (keretszerződés)
Becsült mennyiség 24 hónapra:
Klórgáz - palackos 19260 kg
Ajánlatkérő klórgáz mennyiségét csak tájékoztató jelleggel, és az ajánlatokösszehasonlíthatóságaérdekében adta meg. Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, a keretösszeg kimerüléséig jogosult kórgáz megrendelésére.
)
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő közszolgáltató, és a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a keretszerződés megkötése érdekében, melynek során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fertőtlenítőszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18822130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99400020
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22737331243

Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60587756
Postai cím: Tanya 491
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206

Hivatalos név: Dinax Vízkezelési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15766870
Postai cím: Sárgarózsa Utca 13/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12028773242

Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Derítőszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60587756
Postai cím: Tanya 491
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: unichem@unichem.hu
Telefon: +36 62259421
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51295910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60587756
Postai cím: Tanya 491
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206

Hivatalos név: ACAT Alkalmazástechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39133533
Postai cím: Budaörsi Út 165.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794101243

Hivatalos név: AQUA-CHEM Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41492444
Postai cím: Árpád Utca 33.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14088072219

Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99400020
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22737331243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Flokkulálószerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60587756
Postai cím: Tanya 491
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: unichem@unichem.hu
Telefon: +36 62259421
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45895800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60587756
Postai cím: Tanya 491
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78402524
Postai cím: Kardhegy Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24397498243

Hivatalos név: ACAT Alkalmazástechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39133533
Postai cím: Budaörsi Út 165. 2.em.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794101243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Klórgáz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8493660
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges