Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2263/2019
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5200 Törökszentmiklós, Hrsz.: 0195/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZSINDELY Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK07893
Postai cím: Kossuth L. utca 135.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markót Imre polgármester
Telefon: +36 56590-420
E-mail: titkarsagtm@torokszentmiklos.hu
Fax: +36 56590437
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.torokszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.torokszentmiklos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére a "Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben" kivitelezési munkálatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című felhívás keretén belül, a "Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskolaépületben"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45442110-1
45421130-4
45110000-1
45311200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5200 Törökszentmiklós, Hrsz.: 0195/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A külső tornácok burkolatát és lépcsőit fel kell újítani teljes rétegrenddel mert közlekedési felülete balesetveszélyes és esése miatt a csapadékvizet a belső falakra vezeti. Az épület külső elektromos vezetékei berendezései és villámvédelme nem biztosítja az előírt szabványosságot, állapota változatlan formában életveszélyt jelent. Tetőhéjazat cseréje, a tetőszerkezet felújítása és cseréje nélkül, a fa szerkezetek részleges rovar- és gombakárosodása, valamint a tartószerkezetek állapota és alulméretezése miatt rövid időn belül alkalmatlanná válik teherhordó szerepének betöltésére, de a bontandó szárnyhoz kapcsolódó tetőszerkezet bontása is elkerülhetetlen, ezért annak átépítése szükséges, a még felhasználható elemek esetleges visszaépítésével. A födém kikönnyítését jelenlegi lehajlása és a sérült födém csomópontok feltárása és javítása is indokolja, ezért a saralás eltávolítása szükséges.
Az eredeti épület szárny korábbi süllyedése a határoló szerkezeteken repedéseket okozott, később a csapadékvíz lefolyók részleges elvezetése után a repedések tágassága csak kis mértékben növekedett. A jelenlegi állapot rögzítése és a további kisebb repedések megakadályozására vonóvas, utólagos vb. koszorú és repedéseket összefogó teherhordó falba ragasztott betonacél csomópontokat kell kialakítani. Ez a beavatkozás mind a tetőszerkezeten, födémen és a belső térben is beavatkozást igényel. Nyílászárók tok feltárását követően gomba, rovar és mechanikai károsodások figyelembevételével egyedileg kell rendelkezni a tok helyszíni vagy üzemi felújításáról, cseréjéről.
A fent felsoroltak, a külső felületek megfelelő felújítása és későbbi fenntartása miatt ezen anyagok, szerkezetek cseréje felújítása indokolt és az épület rendeltetését is figyelembe véve szükséges, csak így tudjuk megtartani és hasznosítani azt az értéket melyek közül már nagyon kevés - amit a szövetkezetek, állami gazdaságok táblásítása nem semmisítettek meg, majd a föld „kárpótlást” is túlélte - maradt fent. További elvégzendő munkák minimális komforttal a biztonságos használatot szolgálják. Az építési engedélyezési tervtől eltérően - de az épület rendeltetését biztosítva - a további belső és külső munkák /melléképület, kerekes kút, kerítés, …/ későbbi ütemben a tradicionális iskola udvar rendezésével együtt készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.4.1.1-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16611 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére a "Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben" kivitelezési munkálatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZSINDELY Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen Gábor út 35.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
E-mail: zsindely.kft@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52203999
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211350-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45442110-1
45421130-4
45110000-1
45311200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5200 Törökszentmiklós, Hrsz.: 0195/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A külső tornácok burkolatát és lépcsőit fel kell újítani teljes rétegrenddel mert közlekedési felülete balesetveszélyes és esése miatt a csapadékvizet a belső falakra vezeti. Az épület külső elektromos vezetékei berendezései és villámvédelme nem biztosítja az előírt szabványosságot, állapota változatlan formában életveszélyt jelent. Tetőhéjazat cseréje, a tetőszerkezet felújítása és cseréje nélkül, a fa szerkezetek részleges rovar- és gombakárosodása, valamint a tartószerkezetek állapota és alulméretezése miatt rövid időn belül alkalmatlanná válik teherhordó szerepének betöltésére, de a bontandó szárnyhoz kapcsolódó tetőszerkezet bontása is elkerülhetetlen, ezért annak átépítése szükséges, a még felhasználható elemek esetleges visszaépítésével. A födém kikönnyítését jelenlegi lehajlása és a sérült födém csomópontok feltárása és javítása is indokolja, ezért a saralás eltávolítása szükséges.
Az eredeti épület szárny korábbi süllyedése a határoló szerkezeteken repedéseket okozott, később a csapadékvíz lefolyók részleges elvezetése után a repedések tágassága csak kis mértékben növekedett. A jelenlegi állapot rögzítése és a további kisebb repedések megakadályozására vonóvas, utólagos vb. koszorú és repedéseket összefogó teherhordó falba ragasztott betonacél csomópontokat kell kialakítani. Ez a beavatkozás mind a tetőszerkezeten, födémen és a belső térben is beavatkozást igényel. Nyílászárók tok feltárását követően gomba, rovar és mechanikai károsodások figyelembevételével egyedileg kell rendelkezni a tok helyszíni vagy üzemi felújításáról, cseréjéről.
A fent felsoroltak, a külső felületek megfelelő felújítása és későbbi fenntartása miatt ezen anyagok, szerkezetek cseréje felújítása indokolt és az épület rendeltetését is figyelembe véve szükséges, csak így tudjuk megtartani és hasznosítani azt az értéket melyek közül már nagyon kevés - amit a szövetkezetek, állami gazdaságok táblásítása nem semmisítettek meg, majd a föld „kárpótlást” is túlélte - maradt fent. További elvégzendő munkák minimális komforttal a biztonságos használatot szolgálják. Az építési engedélyezési tervtől eltérően - de az épület rendeltetését biztosítva - a további belső és külső munkák /melléképület, kerekes kút, kerítés, …/ későbbi ütemben a tradicionális iskola udvar rendezésével együtt készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52205656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZSINDELY Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen Gábor út 35
Város: Törkszentmiks
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 200
Ország: HU
E-mail: zsindely.kft@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1.VÁLLALKOZÓI DÍJ
d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
nettó 52.205.656,-Ft, azaz ötvenkettőmillió-kettőszázötezer-hatszázötvenhat forint,
+ 27 % ÁFA 14.095.527,-Ft, azaz tizennégymillió-kilencvenötezer-ötszázhuszonhét forint,
mindösszesen bruttó 66.301.183,-Ft, azaz hatvanhatmillió-háromszázegyezer-nyolcvan forint,
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁNAK NAPJA:
A szerződés aláírásának napját követő naptól számított 10 naptári napon belül.
A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. március 31
Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett.
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3.1. A módosítás indoka:
3.1.1. Műszaki ellenőri feljegyzés
2018. október 15.-én a műszaki ellenőr feljegyzést készített a 2018 október 12-i és 14.-i helyszínelésen megismert födémfeltárások szemléje alapján.
A feljegyzésében az alábbiakról tájékoztatta a Megrendelőt és a Vállalkozót:
„ A födém hőszigetelését megelőző bontások során feltárt állapot figyelembevételével a következő munkák elvégzését tartom szükségesnek, mivel az épületet biztonságos fenntartása, az előírt megállapítható felújítási ciklusidő csak így biztosítható.
A tantermi bejárati közlekedő előtér feletti födémgerendák - a vápa környezetében - minden eleme, nemcsak aktív, vagy passzív biológiai /gomba és rovat/ károkkal érintett, de tartószerkezeti szempontból is károsodott, hajlítószilárdság felvételére alkalmatlanok. Ezért ezen gerendákat cserélni szükséges. A gerendavégeknél ahol aktív biológiai vagy tartószerkezeti károsodások tapasztalhatók ott a gerendavégeket cserélni kell. Törekedni kell arra, hogy az eredeti szerkezetből minél több elemet meg tudjunk őrizni, ahol már aktív károkozók nincsenek jelen ott bárdolást követően egy vagy kétoldali palló-megerősítést kell alkalmazni. Minden kapcsolat csak hg. menetes-szárral végezhető, min. átm. 12 mm.
Kérem T. Kivitelezőt - műszaki vezetőjének bevonásával -, hogy 2018. október 18-án reggel munkakezdéskor ezen munkák egyeztetése céljából jelenjen meg a helyszínen, A helyszínen ismertetem a szükséges, elvégzendő munkákat, elemenként bejelölöm az érintett szakaszokat, felületeket és elemeket, ill. a beavatkozás módját. Az egyeztetést követően kérem kimunkálni az egyeztetett műszaki tartalom szerinti költségeket és időszükségleteit. Egyben kérem azt is, hogy a korábban már egyeztetett kisebb változtatásokat, módosítással érintett tételeket is dolgozza ki.
Tájékoztatom továbbá, hogy az északi homlokzaton az elbontott épületrészhez kapcsolódó homlokzati falazaton tapasztalható nedvességgel telített falszakaszon 20x20-25x25 cm-es eltolt hálóban átm. 12 mm-es furatokat kell készíteni a falvastagság közepéig. A furatokat a talajpára szigetelés alatti és feletti szakaszon is el kell végezni, felső szintje a felnedvesedett felület síkja felett 50 cm magasságig, melyet az egyeztetésen bejelölöm. Ezzel a kiszáradás intenzitása növekedhet. Azonos furatokat az utólag készített vakolatleverések felületén is kérem elvégezni. A furatok elkészítése és kitisztítása után mesterséges szárítással segítsék elő a falnedvesség csökkentését, hogy a homlokzatvakolat minél előbb indítható legyen. Szintén a 60-as években utólag bővített épületrész elbontását követően feltárt észak-keleti sarok károsodása a bővítés - jelen átalakítással elbontott falazat szakszerűtlen csatlakozása, bekötésével összefüggésében bekövetkezett épületsarok jelenleg már konszolidált süllyedés és elnyíródás /repedés/ miatt kiegészítő falkötéseket kell elkészíteni.”
3.1.2. Megrendelői felkérés
Megrendelő 2018. október 17.-én felkérte Tekse András műszaki ellenőrt ( aki építész és tartószerkezeti tervező és szakértő képesítéssel is rendelkezik), hogy a megküldött műszaki ellenőri feljegyzés alapján készítsen felmérést, a meglévő problémák műszaki megoldására. A feltárt műszaki megoldások alapján készítse el Vállalkozói Szerződés 3.5. pontjának megfelelően módosított árazott költségvetést is, mind az új igényként felmerülő-, mind a módosítás miatt nem elvégzendő munkafolyamatok tekintetében.

3.1.3. Műszaki ellenőri megállapítás
2018. november 07.-én a Műszaki ellenőr megküldte a 30. pontban foglalt műszaki javaslatait, és egyúttal tájékoztatta Megrendelőt , hogy az ismertetett feladatok elvégezése plusz időigénnyel rendelkezik, így a Vállalkozási Szerződésben jelzett határidő módosítása szükséges az alábbiak szerint:
„ A szükségessé vált beavatkozások - a technológiai folyamatok előírt sorrendje miatt - növelik, illetve kitolják a határidőt. A még hátralévő feladatok között szerepelnek olyan munkák, melyek a többlet ráfordítási idő miatt csak az időjárás függvényében végezhetőek el, így a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2019. március 31-re történő hosszabbítását javaslom.”
A megállapítás mellékleteként csatolta a Megrendelői kérésnek megfelelő, a módosított műszaki tartalmat magába foglaló árazott költségvetést. A módosított költségvetés 6.136. 810,-Ft összegű többletköltséget és 6.135.153,.Ft összegű elmaradó költséget tartalmazott. Megállapítható, hogy a módosított költségvetés összességében 1.657.-Ft többlet költséget igényel.
3.1.4. Vállalkozó tájékoztatása a Műszaki ellenőri megállapításról
Megrendelő 2018. november 08.-án tájékoztatta Vállalkozót a műszaki ellenőri által javasolt módosításról, módosított költségvetésről és az általa javasolt módosított határidőről.
3.1.5. Vállalkozó elfogadó levele
Vállalkozó 2018. november 09.-én levelében elfogadta a Megrendelői javaslatokat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52203999 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52205656 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben