Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22642/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Nádasdladány Község Önkormányzat Jenő Község Önkormányzata;Kőszárhegy Község Önkormányzat;Sárkeszi Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Sárkeszi Község
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kinizsi Gábor ev.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nádasdladány Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33948803
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1
Város: Nádasdladány
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tünde
Telefon: +36 22443502
E-mail: hivatal@nadasdladany.fejer.hu
Fax: +36 22443533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadasdladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Jenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37941260
Postai cím: Batthyány Utca 53
Város: Jenő
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Ildikó
Telefon: +36 22590004
E-mail: onkormanyzat@jeno.hu
Fax: +36 22590004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jeno.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőszárhegy Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93622370
Postai cím: Fő Utca 103.
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borján Péter József
Telefon: +36 22362304
E-mail: polgarmester@koszarhegy.hu
Fax: +36 22362304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszarhegy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sárkeszi Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68999023
Postai cím: Petőfi Utca 45
Város: Sárkeszi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gyula Ernőné
Telefon: +36 22245062
E-mail: polgarmester@sarkeszi.hu
Fax: +36 22245062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000906782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.2-16 Rendezvényszervezés Sárkeszi
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Sárkeszi Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosító számú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című projekt keretében rendezvényszervezési feladatok ellátása a csatolt műszaki leírásnak minősülő excel file alapján Sárkeszi Községben.
A közbeszerzés pontos mennyiségét és a rendezvények típusát, létszámát és az azokhoz kapcsolódó elvárt feladatokat a dokumentáció részét képező EFOP_Közbeszerzés.xls file tartalmazza.
A teljesítés során Sárkeszi Község Önkormányzata „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-00009 projektjének megvalósításához kapcsolódó kisebb és nagyobb rendezvényének szervezése és lebonyolítása a feladat.
A rendezvények között találhatóak például Falunapok, Településtörténeti kiállítások, Környezetvédelmi napok szervezése az iskolákban, szakkörök szervezése, fesztiválok, előadás sorozatok, vásárok, fórumok, sportrendezvények szervezése.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bekezdésével, ezekben az esetekben a hivatkozások csak a tárgy jellegének, minimális műszaki jellemzőinek és követelményeinek egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, elemre, jellegű dologra lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00366 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: EFOP-1.5.2-16 Rendezvényszervezés Sárkeszi
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kinizsi Gábor ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99960405
Postai cím: Batthyány Utca 26/b
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
E-mail: kinizsigabor@gmail.com
Telefon: +36 204324967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3740000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Sárkeszi Község
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosító számú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című projekt keretében rendezvényszervezési feladatok ellátása a csatolt műszaki leírásnak minősülő excel file alapján Sárkeszi Községben.
A közbeszerzés pontos mennyiségét és a rendezvények típusát, létszámát és az azokhoz kapcsolódó elvárt feladatokat a dokumentáció részét képező EFOP_Közbeszerzés.xls file tartalmazza.
A teljesítés során Sárkeszi Község Önkormányzata „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-00009 projektjének megvalósításához kapcsolódó kisebb és nagyobb rendezvényének szervezése és lebonyolítása a feladat.
A rendezvények között találhatóak például Falunapok, Településtörténeti kiállítások, Környezetvédelmi napok szervezése az iskolákban, szakkörök szervezése, fesztiválok, előadás sorozatok, vásárok, fórumok, sportrendezvények szervezése.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bekezdésével, ezekben az esetekben a hivatkozások csak a tárgy jellegének, minimális műszaki jellemzőinek és követelményeinek egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, elemre, jellegű dologra lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3740000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kinizsi Gábor ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99960405
Postai cím: Batthyány Utca 26/b
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
E-mail: kinizsigabor@gmail.com
Telefon: +36 204324967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek 2018. december 29-én megkötött, fent megjelölt vállalkozási szerződést közös megegyezéssel 2019. november 18. napjával az alábbiak szerint módosítják.
1. Felek a szerződés X. pontjában – figyelemmel a 2019. október 13-án tartott önkormányzati választás eredményeként – Sárkeszi községben a polgármester személyében bekövetkezett változásra
„A Megrendelő részére: Farkas Gyuláné polgármester” szövegrészt
„A Megrendelő részére: Kőhegyi László polgármester” szövegrészre,
a „Címzett: Farkas Gyuláné polgármester” szövegrészt
„Címzett: Kőhegyi László polgármester” szövegrészre
módosítják.
2. Felek a Vállalkozási szerződést a mellékletét képező Vállalkozói ajánlat utolsó oldalának Excell táblája 3. sorában szereplő, „Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítása és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése” rendezvénytípus tekintetében módosítják, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglalt feltételek együttes fennállására tekintettel.
A szerződés teljesítése során a Megrendelő által képviselt Ajánlatkérő (Sárkeszi) oldalán a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti olyan olyan körülmény állt elő, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Ezen körülmény: Sárkeszi község olasz testvértelepülésén Morro Reatinoban polgármesterváltás történt. Sárkeszi Község Önkormányzatának az olasz Morro Reation testvértelepüléssel - többszöri e-mailben elküldött hivatalos megkeresés és tolmácson keresztül történő kapcsolatfelvételi kísérlet ellenére - sem sikerült feleleveníteni a testvér települési kapcsolatokat az új településvezetéssel. Ezen vis maior ok alapján az olasz testvértelepülési küldöttség fogadása ellehetetlenült. Ezen körülmény előállása miatti szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és nem jár a szerződésben meghatározott ellenérték megváltozásával.
2.1. Felek a 2. pontban meghatározott indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 2. pontjában megjelölt részében a rendezvény megnevezését
„Sárkeszi olasz testvértelepülésének Morro Reatino küldöttségének fogadása, a magyar kultúra megismerése céljából” megnevezésről
„Sárkeszi leendő testvértelepülésének, Csallóköznádasd küldöttségének fogadása a magyar kultúra ápolása céljából létesítendő testvértelepülési kapcsolat kialakítása érdekében” megnevezésre
módosítják.

2.2. Felek a 2. pontban meghatározott indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 2. pontban megjelölt részében a tervezett időpontot „2019 tavasz/nyár” időpontról „2019. december” időpontra módosítják.
2.3. Felek a 2. pontban meghatározott indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 2. pontban megjelölt részében a tervezett létszámot „10” főről „30” főre módosítják.
2.4. Felek a 2. pontban meghatározott indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 2. pontban megjelölt részében a tervezett időtartamot „5 nap”-ról „3 nap”-ra módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek a Vállalkozási szerződést a mellékletét képező Vállalkozói ajánlat utolsó oldalának Excell táblája 3. sorában szereplő, „Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítása és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése” rendezvénytípus tekintetében módosítják, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglalt feltételek együttes fennállására tekintettel.
A szerződés teljesítése során a Megrendelő által képviselt Ajánlatkérő (Sárkeszi) oldalán a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti olyan olyan körülmény állt elő, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Ezen körülmény: Sárkeszi község olasz testvértelepülésén Morro Reatinoban polgármesterváltás történt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3740000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3740000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben