Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22649/2019
CPV Kód:45214400-4
Ajánlatkérő:UD TUTI Tudományos,Technológiai és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: UD TUTI Tudományos,Technológiai és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30564396
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Gyula
Telefon: +36 209291545
E-mail: info@udinnovaciospark.hu
Fax: +36 52420492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.udinnovaciospark.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UD-02/2019.: Innovációs Központ kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001207992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214400-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
UD-02/2019.: Innovációs Központ és kiszolgáló melléképület kivitelezési munkáinak elvégzése.
A köz-i dok. a műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001207992019/reszletek
A műszaki dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le:
https://udinnovaciospark.hu/hu/kozbeszerzes
Ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki dokumentációt az EKR-en kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni (pl. kiegészítő tájékoztatás kérés, ajánlat beadás stb.).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 017986 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 184 - 446879
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő – tekintettel a kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakra – a jelen eljáráshoz kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumok közül a Műszaki dokumentációt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ