Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22653/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.;ARCUS Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikác
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint kapcsolódó kommunikác
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint
kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés
keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági
tanulmányok készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi
projektekre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása)
2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány
készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1.
pontban meghatározottakkal összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági
tanulmány frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a
II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A
fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója -
Megvalósíthatósági tanulmány” című projekt keretében történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány, KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 185 - 326286

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Külső Bécsi úti villamosvonal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 188400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 1. sz. módosításának dátuma: 2016. június 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok
készítése, engedélyek megszerzése villamos- és trolibusz-fejlesztési projektekre, valamint
kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása három részajánlati körben vállalkozási szerződés
keretében:
1. rész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági
tanulmányok készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi
projektekre, a II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Trolibusz-hálózat fejlesztése (77-es, 83-as trolibuszok útvonalának meghosszabbítása)
2. rész: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány
készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a II.2.1.
pontban meghatározottakkal összhangban:
- Észak-déli tengely kialakíthatósága a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
3. rész: Engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése, részletes megvalósíthatósági
tanulmány frissítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése az alábbi projektre, a
II.2.1. pontban meghatározottakkal összhangban:
- Külső Bécsi úti villamosvonal.
Mindhárom rész esetében a beszerzés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023 azonosítószámú, „A
fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója -
Megvalósíthatósági tanulmány” című projekt keretében történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 569
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 188400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ARCUS Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kikelet u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 569. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
1. Részteljesítés: Engedélyezési terv bírálati tervének leszállítása;
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 120. nap
2. Részteljesítés: Engedélyezési terv leszállítása;
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 150. nap
3. Részteljesítés: Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállítása
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 360. nap
4. Részteljesítés: Vasút- és közúthatósági engedélyek beszerzése
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 416. nap
5. Részteljesítés: Vasút- és közúthatósági engedélyek jogerőre emelkedése
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 446. nap
6. Részteljesítés: Kiviteli tervek leszállítása
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 446. nap
7. Részteljesítés: Tenderdokumentáció leszállítása
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 461. nap
8. Részteljesítés: Közmű- és egyéb engedélyek beszerzése
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 539. nap
Végteljesítés: Közmű- és egyéb engedélyek jogerőre emelkedése
teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 569. nap
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vasút- és közúthatósági engedélyek megszerzése a Szerződés 3.1.5. pontjában rögzített határidőnél korábban megtörténik, úgy az azt követő valamennyi részteljesítési (illetve a Végteljesítési) határidő annyi nappal lerövidül, amennyivel korábban az engedélyek megszerzése megtörtént.”
A Szerződés 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó - a Szerződés 3.1. pontjára tekintettel - jogosult részteljesítésenként számlát kiállítani az alábbi ütemezés szerint, az alább meghatározott összegben:
Leszállítandó munkarész Részszámla Részszámla összege
1. Engedélyezési terv 30% nettó 56.520.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötvenhatmillió-ötszázhúszezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
2. Vasút- és közúthatósági engedélyek beszerzése 14% nettó 26.376.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonhatmillió-háromszázhetvenhatezer forint plusz
Általános Forgalmi Adó
3. Vasút- és közúthatósági engedélyek jogerőre emelkedése 1% nettó 1.884.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
4. Közmű- és egyéb engedélyek beszerzése 14% nettó 26.376.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonhatmillió-háromszázhetvenhatezer forint plusz
Általános Forgalmi Adó
5. Közmű- és egyéb engedélyek jogerőre emelkedése 1% nettó 1.884.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
6. Kiviteli terv 10% nettó 18.840.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
7. Részletes megvalósíthatósági tanulmány 10% nettó 18.840.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
8. Tenderdokumentáció 20% nettó 37.680.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harminchétmillió-hatszáznyolcvanezer forint plusz Általános Forgalmi Adó”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó akadályközlést nyújtott be: a tervezés magántulajdonokat is érint, a magántulajdonú ingatlanok tulajdonjogi rendezése Vállalkozón kívülálló ok miatt még nem történt meg. A jogerős engedélyek nem szerezhetők be az érintett területek tulajdoni rendezése nélkül. Vállalkozó az engedélyezési eljáráshoz szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat mindhárom épület esetében megkérte. A fizetési ütemezésében is módosítások szükségesek, mivel a Pest Megyei Kormányhivatal által lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás eredményét a tervezéssel érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai megtámadták, így a határozat jogerőre emelkedése az esetleges bírósági szakasz lezárását követően történhet csak meg. A fenti akadályok az engedélyezési eljárások lefolytatását oly mértékben akadályozzák, hogy a Szerződésben előírt határidőre a Vállalkozó teljesítése nem lehetséges. A tervezési feladat eredeti ütemezésétől való eltérés okán a számlázási ütemezésen is változtatni szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 188400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 188400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben