Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22656/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;TURA--Terv Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Budapest-Etyek szakaszra (PST: B005.01)
Hivatkozási szám: 4500011766
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Budapest-Etyek szakaszra (PST: B005.01)
engedélyezési és híd műtárgyakra kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintettönkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata azegyes kerékpárút szakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, új kerékpárút építésvagy szélesítés), és engedélyezési,- és kiviteli tervek (kerékpáros műtárgyak tervezése, kerékpárforgalmilétesítmények vasúti átjáróinak tervezése) elkészítése
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (VKI, örökségvédelmi mellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 23,1 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 166 - 342158

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Budapest- Balatoni kerékpáros útvonal- Budapest-Etyek szakaszra (PST: B005.01) engedélyezési és híd műtárgyakra kiviteli tervek elkészítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TURA--Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 30 971 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. számú módosítás aláírásának dátuma: 2019.11.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Budapest-Etyek szakaszra (PST: B005.01)
engedélyezési és híd műtárgyakra kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintettönkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata az egyes kerékpárút szakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, új kerékpárút építés vagy szélesítés), és engedélyezési,- és kiviteli tervek (kerékpáros műtárgyak tervezése, kerékpárforgalmilétesítmények vasúti átjáróinak tervezése) elkészítése
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (VKI, örökségvédelmi mellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 23,1 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 766
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 30 971 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TURA--Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat u. 30.'
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 5.4. pontja szerint Tervező 3. számú részfeladata akkor teljesül, ha megtörténik „A településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezése az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál”, amennyiben a tervezett nyomvonal nincs összhangban az érintett települések rendezési tervével.
Tervező a településrendezési tervvel való összhang vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget téve megkereste a tervezett kerékpárút nyomvonalával érintett településeket annak érdekében, hogy nyilatkozzanak az általa készített tervek településrendezési tervekkel való összhangját illetően. Ennek keretében megkeresésre került Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere is és 2018. február 5. napján átadásra kerültek a kerékpárúttal kapcsolatos szabályozási tervi munkarészek. A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal etyeki szakaszán jelen tervezéssel párhuzamosan zajlott a község településrendezési eszközeinek módosítása. A településsel való egyeztetések eredményeképpen a rendezési tervbe beemelésre került a kerékpáros útvonal nyomvonala is. A rendezési terve módosítás folyamata azonban jelentősen elhúzódott, mely sem Ajánlatkérőnek, sem Tervezőnek fel nem róható körülményként jelentkezett. Tervező 2019. július 17-én kelt, B-54448/2019 iktatószámú levelében tájékoztatta a Megrendelőt Etyek Nagyközség Területrendezési tervének 2019. augusztus 1-jei napon történő hatályba lépéséről, melyet Etyek Nagyközség Polgármestere a I/2189-9/2019 iktatószámú levelében meg is erősített. Az akadályoztatás elhárulására tekintettel -mely megegyezik a HÉSZ módosításának dátumával - Szerződő Felek a 3. számú részteljesítés módosított határidejét 2019. augusztus 1. napjában határozzák meg, mely a szerződésben a határidőkre meghatározott vetítési alap szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 737. nap.
A településrendezési terv módosítási idejének elhúzódása következtében szükséges a szerződés véghatáridejét is módosítani. A szerződés 5.4 pontja szerint a záradékolt kisajátítási tervek leszállításának határideje, a Rendezési Terv módosításának kihirdetésétől számított 30. nap. Tervező a záradékolt kisajátítási terveket 2019. augusztus 30-án leszállította Megrendelő részére.
Szerződő Felek - a tényleges akadályoztatás elhárulására és a fennmaradó feladatok elvégzésének időszükségletére tekintettel - a teljesítés véghatáridejét egyezményesen 2019. augusztus 30. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 766 napban) kívánják meghatározni.
Tervező a szerződésmódosítást megalapozó körülmények kapcsán felmerült költségei megtérítésére nem támasztott igényt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülményeket úgymint a tervezési feladat alapját képező nyomvonalak többszöri módosítását, az e-közmű rendszer indulása során fellépő problémákat illetve Etyek település Rendezési Terv módosításának elhúzódását a szerződő felek egyike sem, így Ajánlatkérő sem láthatta előre kellő gondossággal eljárva sem. A nyomvonal módosítást előíró, a szerződött feleken kívülálló szervezetek mindegyike üzemeltetői, vagyonkezelői és/vagy tulajdonosi jogosultsággal bír, így hozzájárulásuk elengedhetetlenül szükséges a Tervező szerződésszerű teljesítéséhez. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mely továbbra tervezési szerződés. A módosítás nem jár a szerződésben meghatározott tervezési díj mértékének változásával.A szerződés módosítással érintett rendelkezések egyike sem érinti a megelőző közbeszerzési eljárásban meghatározott értékelési szempontokat.Felek adataival kapcsolatos adatok módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 30 971 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 30 971 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben