Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22662/2019
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai eszközök (reagens és készülék)
Hivatkozási szám: EKR000675512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15687 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 164 - 402066
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A JELEN PONT SZERINT, ILLETVE ADOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGEK 12 HÓNAPRA VONATKOZNAK, AJÁNLATKÉRŐ AZONBAN 24 HÓNAPRA KÍVÁN SZERZŐDNI!
• 1.455.550 db/év kémiai vizsgálat,. • 81.600 db/év immunkémiai vizsgálat, elvégzéséhez szükségesa jelenleg használt reagensek referenciatartományával megegyező referenciatartományú reagens biztosítása. • A fenti vizsgálatokhoz szükséges egyéb kiegészítő anyagok (kontroll, kalibrátor, mosó- és rendszeroldat, egyéb fogyóanyagok) biztosítása • A vizsgálatok elvégzésére gép biztosítása szükséges, amely maximum 2 éves kémiai-immunkémiai automata, teljesítménye 2400 fotometriás teszt/óra, min. 1200 ISE teszt/óra és minimum 150 immunkémiai teszt/óra.. A készülék legyen alkalmas a minták vonalkódos azonosítására, minták automatikus hígítására. CSAK A „Szérum kollagén keresztkötések” ESETÉBEN: Amennyiben a megajánlott készülék nem tudja mérni, külön készülék is megajánlható
A szerződés ideje alatt teljeskörű szerviz biztosítása, amelynek keretében meghibásodás esetén 24 órán belüli javítás vagy cserekészülék biztosítása szükséges • A készülékek online illesztése Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
A JELEN PONT SZERINT, ILLETVE ADOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGEK 12 HÓNAPRA VONATKOZNAK, AJÁNLATKÉRŐ AZONBAN 24 HÓNAPRA KÍVÁN SZERZŐDNI!
• 1.455.550 db/év kémiai vizsgálat, • 81.600 db/év immunkémiai vizsgálat elvégzéséhez szükséges reagens biztosítása.
• A fenti vizsgálatokhoz szükséges egyéb kiegészítő anyagok (kontroll, kalibrátor, mosó- és rendszeroldat, egyéb fogyóanyagok) biztosítása
• A vizsgálatok elvégzésére gép biztosítása szükséges, amely maximum 2 éves kémiai-immunkémiai automata, teljesítménye 2400 fotometriás teszt/óra, min. 1200 ISE teszt/óra és minimum 150 immunkémiai teszt/óra.
A készülék legyen alkalmas a minták vonalkódos azonosítására, minták automatikus hígítására.
CSAK A „Szérum kollagén keresztkötések” ESETÉBEN: Amennyiben a megajánlott készülék nem tudja mérni, külön készülék is megajánlható
A szerződés ideje alatt teljeskörű szerviz biztosítása, amelynek keretében meghibásodás esetén 24 órán belüli javítás vagy cserekészülék biztosítása szükséges
• A készülékek online illesztése
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek, azt Ajánlatkérő az EKR-ben csatolja
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ