Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22667/2019
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:HU331, HU323, HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HAPAM Poland Sp. z.o.o.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés 400 kV-os és 145 kV-os primer készülékek szállítására
Hivatkozási szám: 2017-0254
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés 400 és 145 kV-os szakaszolók és földelőkapcsolók szállítására
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét
Nyíregyháza
Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
400 és 145 kV-os Szakaszolók (továbbiakban: SZ) és földelő kapcsolók (továbbiakban: FK) szállítása:
• 400 kV-os két földelőkéses szakaszoló: 12 klt
• 400 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 24 klt.,
• 400 kV-os egy földelőkéses pantográf szakaszoló: 12 klt.,
• 145 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 14 klt.,
• 145 kV-os földelőkés nélküli szakaszoló: 36 klt.,
• 145 kV-os egy földelő kapcsoló: 6 klt.
Melyből opciók:
• 400 kV-os két földelőkéses szakaszoló: 8 készlet (továbbiakban: klt)
• 400 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 16 klt.,
• 400 kV-os egy földelőkéses pantográf szakaszoló: 8 klt.,
• 145 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 6 klt.,
• 145 kV-os földelőkés nélküli szakaszoló: 14 klt.,
• 145 kV-os egy földelő kapcsoló: 4 klt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 048 - 106323

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 111130157 Rész száma: 2 Elnevezés: Szállítási szerződés 400 kV-os és 145 kV-os szakaszolók és földelő kapcsolók szállítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HAPAM Poland Sp. z.o.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ulica Tymienieckiego 22/24
Város: Lodz
NUTS-kód: PL711
Postai irányítószám: 90-349
Ország: PL
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1469000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. rész vonatkozásában az Ajánlatkérő 1 db szerződést hozott létre.
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.10.31.
Szerződésmódosítás jogalapja: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31000000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31214000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét
Nyíregyháza
Sajóivánka
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés 400 kV-os és 145 kV-os szakaszolók és földelő kapcsolók szállítására
400 és 145 kV-os Szakaszolók (továbbiakban: SZ) és földelő kapcsolók (továbbiakban: FK) szállítása:
• 400 kV-os két földelőkéses szakaszoló: 14 klt
• 400 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 30 klt.,
• 400 kV-os egy földelőkéses pantográf szakaszoló: 10 klt.,
• 145 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 12 klt.,
• 145 kV-os földelőkés nélküli szakaszoló: 38 klt.,
• 145 kV-os egy földelő kapcsoló: 5 klt.
Melyből opciók:
• 400 kV-os két földelőkéses szakaszoló: 10 készlet (továbbiakban: klt)
• 400 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 22 klt.,
• 400 kV-os egy földelőkéses pantográf szakaszoló: 6 klt.,
• 145 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 4 klt.,
• 145 kV-os földelőkés nélküli szakaszoló: 16 klt.,
• 145 kV-os egy földelő kapcsoló: 3 klt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1592510
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HAPAM Poland Sp. z.o.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ulica Tymienickkiego 22/24
Város: Lodz
NUTS-kód: PL711
Postai irányítószám: 90-349
Ország: PL
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): • A szerződésben rögzített Székesfehérvár rendeltetési hely Sajóivánka, Gönyű rendeltetési helyre módosult.
• Opcionális áruként
• 400 kV-os két földelőkéses szakaszoló: 8 helyett 10 klt.
• 400 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 16 helyett 22 klt.,
• 400 kV-os egy földelőkéses pantográf szakaszoló: 8 helyett 6 klt.,
• 145 kV-os egy földelőkéses szakaszoló: 6 helyett 4 klt.,
• 145 kV-os földelőkés nélküli szakaszoló: 14 helyett 16 klt
• 145 kV-os egy földelő kapcsoló: 4 helyett 3 klt.
szállítása szükséges.
• A szállítandó áruk mennyiségének emelkedése miatt a szerződéses ár 1.469.000,- EUR összegről 1.592.510,19,- EUR összegre emelkedett.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésben opcionális tételként szerepel a Székesfehérvár alállomás megvalósításához szükséges 400 kV-os és 145 kV-os szakaszolók és földelő kapcsolók szállítása is, melyek megrendelésére 202012.31-ig van lehetőség.
2019.02.22-én a MEKH megküldte 12542/2019 számú határozatát, melynek értelmében nem tartja indokoltnak a székesfehérvári táppont 2022 végéig történő megvalósítását. Tekintettel a Határozatban foglaltakra, amíg az új elemzések és vizsgálatok nem készülnek el és nem áll rendelkezésére információ a táppont szükségességéről, és MEKH általi elfogadásáról, a beruházás nem folytatható, viszont a Sajóivánka-Országhatár (Rimavska Sobota) összeköttetés megvalósításához szükséges engedélyek időközben megszerzésre kerültek. Székesfehérvárra tervezett készülékeket a MAVIR ZRt. Sajóivánka és Gönyű alállomásba kívánja beépíteni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1469000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1592510 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben