Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22674/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kecskeméti Református Egyházközség
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., hrsz: 1131. sz.;6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., hrsz: 1131. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HORVÁTH FAIPARI KFT.;Verdaccio EnergyTeam Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73519676
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virág Gabriella
Telefon: +36 76500380
E-mail: ghiv.reformatus@krek.hu
Fax: +36 76500387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.krek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újkollégium energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001359512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész:Homlokzati nyílászáró felújítás:A nem javítható nyílászárok cseréje történik, a javíthatók javításra kerülnek. A cserélendő nyílászárók összes felületet: ablak: 585,4 m2, ajtó: 46,13 m2.
A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakoknál a szárnyak elbontása, a meglévő tok felújítása és vaktokká történő átalakítása után, új hőszigetelő üvegezésű fa ablakok kerülnek beépítésre a az eredeti ablakok méreteihez igazodva (Uh=1,15 W/m2K, lépcsőházaknál Uh=1,30 W/m2K). Azokon a helyeken, ahol ólombetétes színes üveg van, ott az eredeti üvegbetét megmentésével és visszaépítésével történik a felújítás. A meglévő ajtóknál, a szárnyak elbontása, a meglévő tok felújítása és vaktokká történő átalakítása után, új hőszigetelő üvegezésű fa ajtók kerülnek beépítésre a az eredeti ajtók méreteihez igazodva (Uh=1,45 W/m2K).
A javítandó nyílászárók összes felületet: ablak: 95,22 m2.
A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakoknál a fa alapanyag részbeni cseréjével, különösen az alsó tokösszekötőknél és az alsó szárnykereteknél, történik a javítás, a szerelvényezés és vasalat szükség szerinti javításával, cseréjével. Az üvegezésnél a szükséges cserék után új üvegszorítók és új gittelés készül. A javítások után teljes felületű felületkezelés készül.
A külső bádogozásnál előreláthatóan 10 m2 új anyag felhasználásával javítás történik.
Padlás hőszigetelés:A padlásfödémre 1321 m2-es felületen párazáró fólia, 2×100 mm-es vastagságban ásványgyapot hőszigetelés, felső rétegként páraáteresztő fólia kerül elhelyezésre.
2.rész:49,6 kVA-es HMKE napelemes rendszer:A napelemek az épület délnyugati, északkeleti és délkeleti ferde tetőfelületén kerülnek elhelyezésre.Típus: LX-310M/156-60+310Wp
Napelemek mennyisége: 160 db; A napelemek által termelt egyenáramot (DC) az inverterek alakítják át 400/230V feszültségű váltakozó árammá (AC). Az inverterek részére külön helyiséget kell kialakítani a padlástérben 2,5×2,5×2,2 mérettel, A2 fokozatú falazattal. Az inverter helyiség önálló tűzszakasz. Típus: Growatt 25000TL3-S ; Inverterek mennyisége: 2 db;
A meglévő fogyasztásmérést át kell alakítani AD-VESZ rendszerűvé.
200×60 mm-es horganyzott acél kábeltálca fedéllel, tartószerkezettel, min. 15 perces tűzgátló burkolással: 120 m
Elektromos felújítás: LED-es lámpatest és 434 db izzó csere. Összes darabszám: 250 db; A meglévő elosztóknál karbantartás szükséges.
A további részleteket a tervdokumentáció - műszaki leírások, árazatlan költségvetések - tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 218989701 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Homlokzati nyílászáró csere, padlás hőszigetelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., hrsz: 1131. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész:Homlokzati nyílászáró felújítás:A nem javítható nyílászárok cseréje történik, a javíthatók javításra kerülnek. A cserélendő nyílászárók összes felületet: ablak: 585,4 m2, ajtó: 46,13 m2.
A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakoknál a szárnyak elbontása, a meglévő tok felújítása és vaktokká történő átalakítása után, új hőszigetelő üvegezésű fa ablakok kerülnek beépítésre a az eredeti ablakok méreteihez igazodva (Uh=1,15 W/m2K, lépcsőházaknál Uh=1,30 W/m2K). Azokon a helyeken, ahol ólombetétes színes üveg van, ott az eredeti üvegbetét megmentésével és visszaépítésével történik a felújítás. A meglévő ajtóknál, a szárnyak elbontása, a meglévő tok felújítása és vaktokká történő átalakítása után, új hőszigetelő üvegezésű fa ajtók kerülnek beépítésre a az eredeti ajtók méreteihez igazodva (Uh=1,45 W/m2K).
A javítandó nyílászárók összes felületet: ablak: 95,22 m2.
A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakoknál a fa alapanyag részbeni cseréjével, különösen az alsó tokösszekötőknél és az alsó szárnykereteknél, történik a javítás, a szerelvényezés és vasalat szükség szerinti javításával, cseréjével. Az üvegezésnél a szükséges cserék után új üvegszorítók és új gittelés készül. A javítások után teljes felületű felületkezelés készül.
A külső bádogozásnál előreláthatóan 10 m2 új anyag felhasználásával javítás történik.
Padlás hőszigetelés:A padlásfödémre 1321 m2-es felületen párazáró fólia, 2×100 mm-es vastagságban ásványgyapot hőszigetelés, felső rétegként páraáteresztő fólia kerül elhelyezésre.

A további részleteket a tervdokumentáció - műszaki leírások, árazatlan költségvetések - tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A többlet jótállás időtartama (többlethónap min. 0, max. 24 hónap)  10
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min.1 - max. 10 munkanap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető szakember (M/1. alkalmasság szerint) szakmai tapasztalata (hónap) ( legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 (feltételes közbeszerzés)
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című, KEHOP-5.2.13. kódszámú pályázati konstrukció
keretében támogatási igényt fog benyújtani, ezért jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásnak
minősül. A jelen eljárással kapcsolatban létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek. A
teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

II.2.1)
Elnevezés: Napelem telepítése, belső elektromos felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., hrsz: 1131. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész:49,6 kVA-es HMKE napelemes rendszer:A napelemek az épület délnyugati, északkeleti és délkeleti ferde tetőfelületén kerülnek elhelyezésre.Típus: LX-310M/156-60+310Wp
Napelemek mennyisége: 160 db; A napelemek által termelt egyenáramot (DC) az inverterek alakítják át 400/230V feszültségű váltakozó árammá (AC). Az inverterek részére külön helyiséget kell kialakítani a padlástérben 2,5×2,5×2,2 mérettel, A2 fokozatú falazattal. Az inverter helyiség önálló tűzszakasz. Típus: Growatt 25000TL3-S ; Inverterek mennyisége: 2 db;
A meglévő fogyasztásmérést át kell alakítani AD-VESZ rendszerűvé.
200×60 mm-es horganyzott acél kábeltálca fedéllel, tartószerkezettel, min. 15 perces tűzgátló burkolással: 120 m
Elektromos felújítás: LED-es lámpatest és 434 db izzó csere. Összes darabszám: 250 db; A meglévő elosztóknál karbantartás szükséges.
A további részleteket a tervdokumentáció - műszaki leírások, árazatlan költségvetések - tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A többlet jótállás időtartama (többlethónap min. 0, max. 24 hónap)  10
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min.1 - max. 10 munkanap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-ÉV felelős műszaki vezető szakember (M/1. alkalmasság szerint) szakmai tapasztalata (hónap) ( legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 (feltételes közbeszerzés)
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című, KEHOP-5.2.13. kódszámú pályázati konstrukció
keretében támogatási igényt fog benyújtani, ezért jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásnak
minősül. A jelen eljárással kapcsolatban létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek. A
teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1rész Rész száma: 1 Elnevezés: Homlokzati nyílászáró csere, padlás hőszigetelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HORVÁTH FAIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94077195
Postai cím: KAFFKA MARGIT UTCA 3.
Város: KECSKEMÉT
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: HORVATH.ILDIKO@HORVATHFAIPARI.HU
Telefon: +36 309389445
Internetcím(ek): (URL) WWW.HORVATHFAIPARI.HU
Fax: +36 76481558
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10444573203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 169181486
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168792019
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ólomüveg felújítás, nyílászáró bontás és beépítés, felelős műszaki vezetés, kőműves munkák, bádogos munkák, festő munkák, konténer bérlés, elszállítás, burkolás, veszélyes hulladék elszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Faművészet Gyártó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87240142
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25414675242

Hivatalos név: HORVÁTH FAIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94077195
Postai cím: KAFFKA MARGIT UTCA 3.
Város: KECSKEMÉT
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10444573203

Hivatalos név: HÍRöS-ABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95643926
Postai cím: Mindszenti Körút 10.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11421386203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2rész Rész száma: 2 Elnevezés: Napelem telepítése, belső elektromos felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Verdaccio EnergyTeam Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63216204
Postai cím: Francia Út 42 (2./1.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@energyteam.hu
Telefon: +36 202649712
Internetcím(ek): (URL) www.energyteam.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23486289242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50372680
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50197682
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Érintésvédelem felülvizsgáló, villanyszerelő és Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770212

Hivatalos név: Verdaccio EnergyTeam Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63216204
Postai cím: Francia Út 42 (2./1.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23486289242

Hivatalos név: ZAMIVILL Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87753165
Postai cím: Ösvény Utca 40.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11749015215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges