Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22675/2019
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:HU331, HU323, HU120, HU311, HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MiKoMi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés 400 kV-os és 145 kV-os primer készülékek szállítására
Hivatkozási szám: 2017-0254
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés 400 és 145 kV-os túlfeszültség-korlátozók szállítására
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31217000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU211, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét
Nyíregyháza
Székesfehérvár
Albertirsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
400 és 145 kV-os Túlfeszültség-korlátozók (továbbiakban: TK) szállítása:
• 400 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 42 db
• 145 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 60 db
melyből Opciók:
• 400 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 24 db
• 145 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 30 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 048 - 106323

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 111130158 Rész száma: 6 Elnevezés: Szállítási szerződés 400 és 145 kV-os túlfeszültség-korlátozók szállítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MiKoMi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boglárka u.2.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 139000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 6. része vonatkozásában az Ajánlatkérő 1 db szerződést hozott létre.
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.11.13.
Szerződésmódosítás jogalapja: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31000000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31217000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU120, HU311, HU221 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét
Nyíregyháza
Albertirsa
Sajóivánka
Gönyű
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés 400 és 145 kV-os túlfeszültség-korlátozók szállítására
400 és 145 kV-os Túlfeszültség-korlátozók (továbbiakban: TK) szállítása:
• 400 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 42 db
• 145 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 60 db
melyből Opciók:
• 400 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 24 db
• 145 kV-os túlfeszültség-korlátozó: 30 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 139000
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MiKoMi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boglárka u. 2.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): • Székesfehérvár rendeltetési helyre opcionális áruként tervezett, eredetileg 18 db
400 kV-os túlfeszültség-korlátozóból 6 db esetén Gönyű és 12 db esetén Sajóivánka rendeltetési helyre módosul,
• Székesfehérvár rendeltetési helyre opcionális áruként tervezett, eredetileg 12 db
145 kV-os túlfeszültség-korlátozók rendeltetési helye 3 db esetén Sajóivánka és 9 db esetén Albertirsa rendeltetési helyre módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésben opcionális tételként szerepel a Székesfehérvár alállomás megvalósításához szükséges túlfeszültség-korlátozók szállítása is, melyek megrendelésére 2020.12.31-ig van lehetőség. 2019.02.22-én a MEKH megküldte 12542/2019 számú határozatát, melynek értelmében nem tartja indokoltnak a székesfehérvári táppont 2022 végéig történő megvalósítását. Tekintettel a Határozatban foglaltakra, amíg az új elemzések és vizsgálatok nem készülnek el és nem áll rendelkezésére információ a táppont szükségességéről, és MEKH általi elfogadásáról, a beruházás nem folytatható, viszont a Sajóivánka-Országhatár (Rimavska Sobota) és Gönyű-Országhatár (Gabcikovo, Velky Dur) összeköttetés megvalósításához szükséges engedélyek időközben megszerzésre kerültek. Székesfehérvárra tervezett készülékeket a MAVIR ZRt. Sajóivánka, Gönyű alállomásba kívánja beépíteni illetve a fennmaradó készülékeket Albertirsa telephelyen kívánja üzembiztonsági tartalékként tárolni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 139000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 139000 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben