Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2268/2019
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:Újszilvás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2768 Újszilvás. Abonyi út 0222/55 hrsz., 0222/51 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újszilvás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16423
Postai cím: Szent István utca 6.
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Petrányi Csaba polgármester
Telefon: +36 53387001
E-mail: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Fax: +36 53587519
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujszilvas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari Park kialakítása Újszilváson
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari Park kialakítása Újszilváson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45231220-3
45315300-1
45233120-6
34928500-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás. Abonyi út 0222/55 hrsz., 0222/51 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari Park kialakítása Újszilváson tervezése és kivitelezése. Szakági tervek (engedélyezési/kiviteli) elkészítése 5 db (gázhálózat, út, villamos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvíz hálózat); közreműködés az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárásokban a Megrendelő képviseletében; a tervek alapján ivóvíz és szennyvíz vezeték lekötés kiépítése, gázbekötés megépítése kb. 700 m, villamos áramellátás kiépítése transzformátorállomás telepítésével, útfelújítás kb. 250 m, szervizút építése kb. 287,5 m, 10 db napelemes kandeláber telepítése, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/09 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9073 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 117.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: HU
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 29440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33130016
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45231220-3
45315300-1
45233120-6
34928500-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás. Abonyi út 0222/55 hrsz., 0222/51 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari Park kialakítása Újszilváson tervezése és kivitelezése. Szakági tervek (engedélyezési/kiviteli) elkészítése 5 db (gázhálózat, út, villamos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvíz hálózat); közreműködés az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárásokban a Megrendelő képviseletében; a tervek alapján ivóvíz és szennyvíz vezeték lekötés kiépítése, gázbekötés megépítése kb. 700 m, villamos áramellátás kiépítése transzformátorállomás telepítésével, útfelújítás kb. 250 m, szervizút építése kb. 287,5 m, 10 db napelemes kandeláber telepítése, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33130016
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 117.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: HU
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 29440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29440187
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: 2019. május 30.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kialakítandó Ipari Park gázellátásának biztosítására kizárólagos jogosultsággal rendelkező TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a létrejött Elosztói Csatlakozási Szerződés alapján a gázellátás rendelkezésre állását a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (GET Vhr.) 1. melléklet 3.5. e) alpont szerint, de legkésőbb 2019. április 30-ig biztosítja. A Felek a szerződés teljesítési határidejét a földgázelosztó vállalásának megfelelően a műszaki átadás- átvételi eljárás legfeljebb 30 napos időtartamára is tekintettel módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33130016 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33130016 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben