Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22687/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ágfalva Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Ágfalva, Kosbor utca 498,87 méter hosszúságban, Röhling utca 364,75 méter hosszúságban, a 415/176 hrsz-ú út 132,60 méter hosszúságban és a Ciklámen utca-Gesztenye sor 717,85 méter hosszúságban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ágfalva Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87020384
Postai cím: Soproni Utca 3
Város: Ágfalva
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9423
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szováti Júlia
Telefon: +36 99330012
E-mail: jegyzo@agfalva.hu
Fax: +36 99330012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útépítés Ágfalva községben
Hivatkozási szám: EKR000925222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útépítés Ágfalván
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ágfalva, Kosbor utca 498,87 méter hosszúságban, Röhling utca 364,75 méter hosszúságban, a 415/176 hrsz-ú út 132,60 méter hosszúságban és a Ciklámen utca-Gesztenye sor 717,85 méter hosszúságban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ágfalva Gesztenye sor – Ciklámen utca – Kosbor utca – Röhrling utca útburkolat építés az alábbi paraméterek szerint:
Tervezési adatok:
- Útkategória: Belterületi mellékút (lakóút), B. VI. A. d.
- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2
- Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m
- Terhelési osztály: „B” (könnyű)
- Tervezett élettartam: 15 év
A tervezett utak teljes hossza: 1.717,07 méter, az alábbi bontásban:
- Kosbor utca hossza 498,87 méter
- Röhling utca hossza: 364,75 méter
-415/176 hrsz-ú út hossza: 132,60 méter
- Ciklámen utca-Gesztenye sor hossza: 717,85 méter
Műtárgy a tervezett szakaszon nincs, a kivitelezés kapubejárók átépítését nem érinti. A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz utat nem érint, a tervezett létesítményhez egyéb útcsatlakozások nem kapcsolódnak
Keresztmetszeti kialakítás:
Kosbor utca: Burkolatszélesség: 6,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. Röhling utca: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. 415/176 hrsz. számú út: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. Ciklámen utca- Gesztenye sor: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali.
Valamennyi utca esetében
Talajmechanika, földműépítés:
A földmunkák építését, kialakítását az e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai útügyi műszaki előírás szerint kell elvégezni.
Tervezett út építését az ÚT 2-1.222:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai a tárgyra vonatkozó előírásait betartva kell elkészíteni.
Az altalaj szükséges teherbírás értéke E2 = 40 N/mm2
A földmű felső szint E2 = 55 N/mm2
A védőréteg (szemcsés anyagból) E2 = 65 N/mm2
A felhasznált és beépített anyagoknak meg kell felelni a tárgyi építésre vonatkozó és érvényben lévő szabványok minőségi követelményrendszerének.
A terv keretén belül talajvizsgálati jelentés nem készült.
Burkolatszerkezet
meglevő útalap esetében
- 5 cm M-22 mechanikai stabilizáció kiegyenlítés
- 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
útalap nélküli szakaszok esetében
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 25 cm M-55 mechanikai stabilizáció útalap
- 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16242 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útépítés Ágfalván
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61003251
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ágfalva, Kosbor utca 498,87 méter hosszúságban, Röhling utca 364,75 méter hosszúságban, a 415/176 hrsz-ú út 132,60 méter hosszúságban és a Ciklámen utca-Gesztenye sor 717,85 méter hosszúságban.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ágfalva Gesztenye sor – Ciklámen utca – Kosbor utca – Röhrling utca útburkolat építés az alábbi paraméterek szerint:
Tervezési adatok:
- Útkategória: Belterületi mellékút (lakóút), B. VI. A. d.
- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2
- Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m
- Terhelési osztály: „B” (könnyű)
- Tervezett élettartam: 15 év
A tervezett utak teljes hossza: 1.717,07 méter, az alábbi bontásban:
- Kosbor utca hossza 498,87 méter
- Röhling utca hossza: 364,75 méter
-415/176 hrsz-ú út hossza: 132,60 méter
- Ciklámen utca-Gesztenye sor hossza: 717,85 méter
Műtárgy a tervezett szakaszon nincs, a kivitelezés kapubejárók átépítését nem érinti. A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz utat nem érint, a tervezett létesítményhez egyéb útcsatlakozások nem kapcsolódnak
Keresztmetszeti kialakítás:
Kosbor utca: Burkolatszélesség: 6,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. Röhling utca: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. 415/176 hrsz. számú út: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali. Ciklámen utca- Gesztenye sor: Burkolatszélesség: 5,00 méter, padka szélesség mindkét oldalon 1,00 méter, útburkolat oldalesése 2,00% kétoldali.
Valamennyi utca esetében
Talajmechanika, földműépítés:
A földmunkák építését, kialakítását az e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai útügyi műszaki előírás szerint kell elvégezni.
Tervezett út építését az ÚT 2-1.222:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai a tárgyra vonatkozó előírásait betartva kell elkészíteni.
Az altalaj szükséges teherbírás értéke E2 = 40 N/mm2
A földmű felső szint E2 = 55 N/mm2
A védőréteg (szemcsés anyagból) E2 = 65 N/mm2
A felhasznált és beépített anyagoknak meg kell felelni a tárgyi építésre vonatkozó és érvényben lévő szabványok minőségi követelményrendszerének.
A terv keretén belül talajvizsgálati jelentés nem készült.
Burkolatszerkezet
meglevő útalap esetében
- 5 cm M-22 mechanikai stabilizáció kiegyenlítés
- 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
útalap nélküli szakaszok esetében
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 25 cm M-55 mechanikai stabilizáció útalap
- 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63660012
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződésben szereplő tételekhez képest további munka megrendelése.
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően kötött szerződés Ágfalván a Kosbor utcában 498,87 méter, Röhrling utcában 364,75 méter , a 415/176 hrsz-ú úton 132,60 méter és a Ciklámen utca-Gesztenye soron 717,85 méter, azaz összesen 1.714,07 méter hosszúságban útépítés kivitelezésére köttetett, 61 003 251 HUF nettó vállalkozói díj ellenében.
A kivitelezés megkezdésekor további igényként merült fel a Kosbor utca eredetileg nem tervezett további 53 méteres részének megépítése, amellyel a fent felsorolt utcák teljes útépítése megvalósul. Az 53 méteres pótlólagos szakasz bekerülési költsége nettó 2 656 761 forint.
A szerződésmódosítás az eredeti szerződés mennyiségének kiterjesztése további 53 méterrel, ami az eredeti mennyiség 3,09%-a, a szerződés összege pedig 4,35%-kal módosul.
A szerződésmódosítás a kivitelezés határidejét nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárást követően kötött szerződést útépítés kivitelezésére Ágfalván a Kosbor utcában 498,87 méter, Röhrling utcában 364,75 méter , a 415/176 hrsz-ú úton 132,60 méter és a Ciklámen utca-Gesztenye soron 717,85 méter, azaz összesen 1.714,07 méter hosszúságban, 61 003 251 HUF nettó vállalkozói díj ellenében.
A kivitelezés megkezdésekor további igényként merült fel a Kosbor utca eredetileg nem tervezett további 53 méteres részének megépítése, amellyel a fent felsorolt utcák teljes útépítése megvalósul. Az 53 méteres pótlólagos szakasz bekerülési költsége nettó 2 656 761 forint, amelyet a nyertes ajánlattevő azért tud ilyen áron elvégezni, mert a felvonulási költségei nem növekednek és nincs szükség további tervegyeztetésre. A Kosbor utca további 53 méteres szakasza ugyanazzal az eljárással, egy ütemben készül, az átadást nem hátráltatja a kivitelező változása. Ezen kívül az ajánlatkérőnél nem jelentkezik egy újabb közbeszerzési eljárás költsége.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61003251 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63660012 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben