Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22698/2019
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi - csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019-2026)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019-2026)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71334000-8
71220000-6
45311000-0
45350000-5
45315100-9
71631400-4
45262680-1
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 paks, HRSZ: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019-2026)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 200 - 487165

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019-2026)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasútsor u. 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: ajanlatkeres.paks@ovit.hu
Telefon: +36 14143200
Internetcím(ek): (URL) www.ovit.hu
Fax: +36 14143200
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4466368367 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.11.04.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71334000-8
71220000-6
45311000-0
45350000-5
45315100-9
71631400-4
45262680-1
71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 Paks, HRSZ: 8803/17.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019-2026)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4466368367
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: ajanlatkeres@ovit.hu
Telefon: +36 14143200
Internetcím(ek): (URL) www.ovit.hu
Fax: +36 14143200
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Szerződés 8. „ÜTEMTERV, SZÁMLÁZÁS” pontjának a 8.1 alpontjában szereplő táblázat 9, 3, 6, 7, 12, 17, 20 és 11 tétele az alábbiak szerint módosul:
1. blokk munkái 2020
9 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció leszállítása, tervzsűri, 1.blokk 2019.11.01. 15 116 081
I. kiépítés munkái 2019
3 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció leszállítása, tervzsűri, Közös 1 2019.12.15. 40 417 005
6 Kivitelezés, egyéb eszközök beszerzése, üzembehelyezés, Közös 1 2020.05.14. 108 228 811
7 Megvalósulási dokumentáció készítés, Közös 1 2020.07.30. 5 860 503
I. kiépítés munkái 2020
12 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , Közös 1 2019.11.01. 458 318
17 Kivitelezés, egyéb eszközök beszerzése, üzembehelyezés, Közös 1 1. blokk főjavítás vége 1 274 777
20 Megvalósulási dokumentáció készítés, Közös 1 2020.04.30. 93 454
4. blokk munkái 2020
11 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , 4.blokk 2019.12.15. 12 969 167
2. A Szerződés 1. számú melléklet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 6. „Előzetes tájékoztatás a szerződéses feltételekről” pontjában szereplő határidők az alábbiak szerint módosulnak:
o Tervezett első mennyiségi teljesítés 2019.10.01.
o Tervezett első minőségi teljesítés 2019.11.01.
3. A Szerződés 1. számú melléklet (Közbeszerzési Műszaki Leírás) „Ütemterv” táblázatának 9, 3, 6, 7, 12, 17, 20 és 11 tétele az alábbiak szerint módosul:
9 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , 1.blokk 2019.11.01. 1. blokk
3 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , Közös 1 2019.12.15. Közös 1
6 Kivitelezés, egyéb eszközök beszerzése, üzembehelyezés, Közös 1 2020.05.14. Közös 1
7 Megvalósulási dokumentáció készítés , Közös 1 2020.07.30. Közös 1
12 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , Közös 1 2019.11.01. Közös 1
17 Kivitelezés, egyéb eszközök beszerzése, üzembehelyezés, Közös 1 1. blokk főjavítás vége Közös 1
20 Megvalósulási dokumentáció készítés , Közös 1 2020.04.30. Közös 1
11 Kiviteli tervezés: átalakítási, beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése, tervzsűri , 4.blokk 2019.12.15. 4.blokk
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel párhuzamosan folyó Méréstechnika I. távadók beszerzése (2019-2025) tárgyú, 4000408468 számú szerződés ütemezése módosult. A Méréstechnika I. távadók beszerzése (2019-2025) tárgyú szerződésben módosultak a távadók, és a hozzájuk tartozó szelepcsoportok Atomerőmű Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) és a Földrengés Biztonsági Osztályba Sorolása (FBOS), mely hatással van a távadók szállítási határidejére.
A távadók módosult szállítási határidejének ütemezése szerint a távadók egy új, későbbi időpontban kerülnek leszállításra, mely hatással van jelen szerződés teljesítési ütemezésére.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4466368367 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4466368367 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben