Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22700/2019
CPV Kód:71322500-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes-Nagy Dániel
Telefon: +36 305355476
E-mail: fejes-nagy.daniel@mav.hu
Fax: +36 15113857
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001416332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "QoS monitoring rendszer kiépítése" tárgyban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 21826 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 220 - 540874
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
15. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok szempontonként: 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. fordított arányosítás; 2. egyenes arányosítás.
A 2. értékelési szempont tekintetében az alk.követelményben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap a maximum érték 36 hónap. Amennyiben az ajánlat tartalmi eleme a fentebb jelzett maximum értékeknél kedvezőbb, AK abban az esetben is a maximálisan adható pontszámot osztja ki (10 pont). A minimum magajánlás (0 hónap) esetében AK 0 pontot ad.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. Az alk.követelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon nem kell szerepeltetni. Továbbá AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1/a sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében. A hivatkozott mellékletben az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalat bemutatása szükséges. Erre figyelemmel az alkalmasság alátámasztására szolgáló tapasztalat időtartamát nem kell feltüntetni!
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11.§-a tartalmazza. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
18. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
19. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
20. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
21. Szerződés teljesítése: Kbt.135.§(1) és (6)szerint.
22. Ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
Helyesen:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
15. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok szempontonként: 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. fordított arányosítás; 2. egyenes arányosítás.
A 2. értékelési szempont tekintetében az alk.követelményben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap a maximum érték 36 hónap. Amennyiben az ajánlat tartalmi eleme a fentebb jelzett maximum értékeknél kedvezőbb, AK abban az esetben is a maximálisan adható pontszámot osztja ki (10 pont). A minimum magajánlás (0 hónap) esetében AK 0 pontot ad.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. Az alk.követelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon nem kell szerepeltetni. Továbbá AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1/a sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében. A hivatkozott mellékletben az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalat bemutatása szükséges. Erre figyelemmel az alkalmasság alátámasztására szolgáló tapasztalat időtartamát nem kell feltüntetni!
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11.§-a tartalmazza. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
18. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
19. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
20. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
21. Szerződés teljesítése: Kbt.135.§(1) és (6)szerint.
22. Ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
23. Jelen közbeszerzési eljárást a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság folytatja le központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ