Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22707/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000511232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Energetikai korszerűsítés, statikai megerősítés 3.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45210000-2
45261410-1
45300000-0
45321000-3
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítés
- Homlokzati falak hőszigetelése– 182 m2
- Lábazati falak hőszigetelése - 48,96 m2
- Padlásfödém hőszigetelése - 205 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje - 1 db
- Napelem – 22 db
- Fűtésirendszer és HMV termelés elosztás felújítás
Statikai megerősítés
• Injektált alapmegerősítés cementiszapos injektálással.- 31,71 fm
• Fa tetőszerkezet bontása - 225 m2
• Szeglemezes kötésű tető készítése – 225 m2
- Tetőfedés lécezéssel, ellenléccel, alátétfóliával, bádogos szerkezetekkel – 278 m2
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza, a munka építési hatósági engedélyhez nem kötött.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11484 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Energetikai korszerűsítés, statikai megerősítés 3.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25504701
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45210000-2
45261410-1
45300000-0
45321000-3
45443000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítés
- Homlokzati falak hőszigetelése– 182 m2
- Lábazati falak hőszigetelése - 48,96 m2
- Padlásfödém hőszigetelése - 205 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje - 1 db
- Napelem – 22 db
- Fűtésirendszer és HMV termelés elosztás felújítás
Statikai megerősítés
• Injektált alapmegerősítés cementiszapos injektálással.- 31,71 fm
• Fa tetőszerkezet bontása - 225 m2
• Szeglemezes kötésű tető készítése – 225 m2
- Tetőfedés lécezéssel, ellenléccel, alátétfóliával, bádogos szerkezetekkel – 278 m2
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza, a munka építési hatósági engedélyhez nem kötött.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25669669
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti
„A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó 25.504.701 HUF, azaz huszonötmillió-ötszáznégyezer-hétszázegy forint [a Vállalkozónak a I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
Módosított
„A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó 25.669.669 HUF, azaz huszonötmillió-hatszázhatvankilencezer-hatszázhatvankilenc forint [a Vállalkozónak a I. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
VI.2.2) pont folytatása:
2. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát az 1. pontban hivatkozott 1. sz. melléklet szerint módosítják, a költségvetésben megjelölve a módosuló tételeket, feltüntetve a módosítást követően irányadó műszaki tartalmat, azok költségvonzatával együtt. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom a Módosítás II. pontja szerinti módosulásának eredményeként a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj nem változik, figyelemmel a helyettesítő termékre és az eredeti termékre eső vállalkozói díj azonos összegére. Szerződő felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés a Módosítás szerinti változásával összefüggésben pénzügyi érdeksérelmük nem keletkezett.
b) Homlokzat
1. Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Vállalkozási szerződés és a kivitelezési tervdokumentáció szerint megkezdte. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy az I.1. pont szerinti közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott, és a Vállalkozó ajánlatában is szereplő, a homlokzati műszaki tartalomhoz tartozó egyes anyagok, műszaki megoldások (Knauf Insulation FKD S Thermál vakolható kőzetgyapot lap, STO Levell Duo plus ásványi szálerősített ragasztó, FISCHER Temoz CS 8/250 kombinált csavaros, önsüllyeszthető Sto LotuK fehér kapart felületű vékonyvakolat) helyett a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt lehetőséggel élve helyettesítő termékeket kíván beépíteni, helyettesítő műszaki megoldást kíván alkalmazni: MAPETHERM Homlokzati szigetelő rendszer, rendszergaranciával (a továbbiakban: helyettesítő termék). A Vállalkozó ezzel egyidejűleg benyújtotta a Megrendelő felé a helyettesítő termék műszaki jellemzőit rögzítő, az eredeti műszaki tartalommal összehasonlító árazott költségvetést, és valamennyi, a műszaki egyenértékűséget igazoló dokumentumot (3. sz. melléklet).
2. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát az 1. pontban hivatkozott 3. sz. melléklet szerint módosítják, a költségvetésben megjelölve a módosuló tételeket, feltüntetve a módosítást követően irányadó műszaki tartalmat, azok költségvonzatával együtt. A műszaki tartalom a Módosítás II. pontja szerinti módosulásának eredményeként a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj nem változik, figyelemmel a helyettesítő termékre és az eredeti termékre eső vállalkozói díj azonos összegére. Szerződő felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés a Módosítás szerinti változásával összefüggésben pénzügyi érdeksérelmük nem keletkezett.
(Folytatás a VII:1 pontban)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
a) Napelem
1. Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Vállalkozási szerződés és a kivitelezési tervdokumentáció szerint megkezdte. A kivitelezés folyamata alatt a Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy az I.1. pont szerinti közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott, és a Vállalkozó ajánlatában is szereplő 22 db VITOVOLT 300P 275MB tip. napelem modul és db FRONIUS SYMO 6.0-3M inverter helyett a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt lehetőséggel élve helyettesítő termékként SUNTECH STP275-20/Wfw polikristályos napelem modul 27SW-os napelem modult és SAJ Suntrio Pius SK invertert kíván beépíteni (a továbbiakban: helyettesítő termék). A Vállalkozó ezzel egyidejűleg benyújtotta a Megrendelő felé a helyettesítő termék műszaki jellemzőit rögzítő, az eredeti műszaki tartalommal összehasonlító árazott költségvetést, és valamennyi, a műszaki egyenértékűséget igazoló dokumentumot (1. sz. melléklet).
(Folytatás: VI.2.1. pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25504701 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25669669 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
(A VI.2.1 pont folytatása)
A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1. Megrendelő a I.1. pont szerinti Vállalkozási szerződés eredeti műszaki tartalmát nem képező, de a I.1. pont szerinti projekthez műszakilag-funkcionálisan kapcsolódó, utólagosan felmerülő intézményi igények alapján felmerült pótmunkákra (kerítés átalakítás) kért ajánlatot a Vállalkozótól.
2. Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő tételes árazott költségvetést a műszaki ellenőr a Módosítás elválaszthatatlan 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatára tekintettel elfogadta. A Megrendelő ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, és ezzel összefüggő rendelkezéseinek a Módosítás III. pontja szerinti módosítása útján utólagosan megrendeli a Vállalkozótól a jelen pontban hivatkozott költségvetés szerinti pótmunkák elvégzését a Vállalkozási szerződés eredeti, illetve a Módosítással módosított rendelkezései szerint, a Vállalkozó pedig a pótmunka ezen feltétek szerinti elvégzését elvállalja.
3. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát az 1. pontban hivatkozott, az ott rögzített pótmunkákra vonatkozó tételes árazott költségvetés – amely költségvetés a Módosítás elválaszthatatlan 6. sz. mellékletét képezi – tartalma szerint módosítják (kiegészítik), ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés módosított, sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesítendő műszaki tartalmát a 6. sz. melléklettel kiegészített műszaki tartalom is képezi.
4. A Vállalkozási szerződésnek a III.1. pontjában rögzített vállalkozói díj a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint változik, összesen 164.968,-Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 209.509,-Ft-al növekszik.
5. A Vállalkozási szerződés a Módosítás III. pontja szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték változása nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben