Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22711/2019
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700 73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-792_Vegyszer és fogyóanyag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000875112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vegyszerek és fogyóanyagok beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00015 és a GINOP-2.3.2-15-2016-00050 sz. projektek keretében, 17 részben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 020575 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 205 - 498825
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. rész: Sejttenyészetekben végzett fehérje és nukleinsav kimutatáshoz kapcsolódó dologi tételek.
Vizsgálatok különböző sejttenyészeteken, mely vizsgálatok során egyes fehérjék és azokat kódoló nukleinsavak (RNS/DNS) detektálása elengedhetetlen, amihez különböző technikák állnak rendelkezésre. Ezen módszerek működtetéséhez szükséges molekula standardek, bioszenzorok, enzimek, oldatok és egyéb anyagok tartoznak az 1. részbe.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
A megnevezés mellett a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
PageBlue Protein Staining ,1L ,1,
PageRuler Pr. Plus Prot. Ladder ,2x250µl ,1,
Prosieve Quad Color Protein Marker ,500 uL ,2,
F96 MAXISORP NUNC-IMMUNO PLATE, Nonst. 60/pk ,60/pk ,6,
OPTI MEM I ,500ML ,1,
Lipofectamine.2000 reagent ,0.75ML, 1,
T25 sejttenyésztő flaska,TC treated,with filter cap,steril non cytotoxic 24bagx8flask ,192db/karton ,6,
T75 sejttenyésztő flaska,TC treated,with filter cap,steril non cytotoxic 16bagx5flask ,80db/karton ,7,
GLUTAMAX supplement,steril ,100 ml ,10,
Dynabeads Prot A, 5ml ,1,
Dynabeads Prot G ,5ml ,1,
ProFreeze-CDM, NAO, 100ml ,6,
Protein A Biosensors - One tray of 96 biosensors ,96/tray, 2,
Streptavidin (SA) Biosensors - One tray of 96 biosensors coated with streptavidin ,96/tray ,4,
Protein G Biosensors - One tray of 96 biosensors ,96/tray ,1,
EGM-2 Endothelial Medium BulletKit ,1 kit ,11,
siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #2 ,20nmol ,1,
RiboLock TM RNase Inhibitor ,2500 units ,2,
Taq DNA Polymerase, recombinant ,500 units ,1,
FastDigest RsaI ,100 reactions ,2,
Rapid DNA Ligation Kit ,1kit ,3,
MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit ,50 test ,1,
MycoAlert™ PLUS ,100 rxns ,2,
MitoTracker® Deep Red FM ,20x50 μg ,1,
beta Actin Polyclonal Antibody 50 ul ,50µl ,2,
dNTP Set 100 mM Solutions ,4 x 0.25 mL, 2,
GeneRuler DNA Ladder, 1kb ,5x50µg ,1,
GeneRuler TM 50 bp DNA Ladder, 50 µg ,1,
MassRuler DNA Ladder ,2x250µl ,1,
MycoZap™ Plus-CL (1 x 20 ml) ,1x20ml ,8
Helyesen:
1. rész: Sejttenyészetekben végzett fehérje és nukleinsav kimutatáshoz kapcsolódó dologi tételek.
Vizsgálatok különböző sejttenyészeteken, mely vizsgálatok során egyes fehérjék és azokat kódoló nukleinsavak (RNS/DNS) detektálása elengedhetetlen, amihez különböző technikák állnak rendelkezésre. Ezen módszerek működtetéséhez szükséges molekula standardek, bioszenzorok, enzimek, oldatok és egyéb anyagok tartoznak az 1. részbe.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
A megnevezés mellett a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
PageBlue Protein Staining ,1L ,1,
PageRuler Pr. Plus Prot. Ladder ,2x250µl ,1,
Prosieve Quad Color Protein Marker ,500 uL ,2,
F96 MAXISORP NUNC-IMMUNO PLATE, Nonst. 60/pk ,60/pk ,6,
OPTI MEM I ,500ML ,1,
Lipofectamine.2000 reagent ,0.75ML, 1,
T25 sejttenyésztő flaska,TC treated,with filter cap,steril non cytotoxic 24bagx8flask ,192db/karton ,6,
T75 sejttenyésztő flaska,TC treated,with filter cap,steril non cytotoxic 16bagx5flask ,80db/karton ,7,
GLUTAMAX supplement,steril ,100 ml ,10,
Dynabeads Prot A, 5ml ,1,
Dynabeads Prot G ,5ml ,1,
ProFreeze-CDM, NAO, 100ml ,6,
Protein A Biosensors - One tray of 96 biosensors ,96/tray, 2,
Streptavidin (SA) Biosensors - One tray of 96 biosensors coated with streptavidin ,96/tray ,4,
Protein G Biosensors - One tray of 96 biosensors ,96/tray ,1,
EGM-2 Endothelial Medium BulletKit ,1 kit ,11,
siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #2 ,20nmol ,1,
RiboLock TM RNase Inhibitor ,2500 units ,2,
Taq DNA Polymerase, recombinant ,500 units ,1,
FastDigest RsaI ,100 reactions ,2,
Rapid DNA Ligation Kit ,50 reakciós kit ,3,
MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit ,50 test ,1,
MycoAlert™ PLUS ,100 rxns ,2,
MitoTracker® Deep Red FM ,20x50 μg ,1,
beta Actin Polyclonal Antibody 50 ul ,50µl ,2,
dNTP Set 100 mM Solutions ,4 x 0.25 mL, 2,
GeneRuler DNA Ladder, 1kb ,5x50µg ,1,
GeneRuler TM 50 bp DNA Ladder, 50 µg ,1,
MassRuler DNA Ladder Mix ready-to-use, SM0403,2x500 µl ,1,
MycoZap™ Plus-CL (1 x 20 ml) ,1x20ml ,8
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
12. rész: Szeparált nukleinsavak tisztításához szükséges anyagok.
A nagy tisztaságú nukleinsavak (DNS/RNS) sokoldalúan felhasználhatók molekuláris biológiai kísérletek során. További vizsgálatok segítségével (pl. szekvenálás) identitásuk nagyon pontosan meghatározható, így felhasználhatóak lehetnek pl. speciális génexpressziós vizsgálatok során. Emellett megfelelő technikával felsokszorozhatóak, így a további analízis mellett akár specifikus molekuláris biológiai eszközökként is felhasználhatóak egyes biológiai folyamatok vizsgálata során. Ehhez szükségesek a szeparált nukleinsavak megfelelő mennyiségben történő tisztítására szolgáló kitek, reagensek és speciális, egyszer használatos műanyagáru.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
A megnevezés mellett a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
Falcon Culture Slide 8 Chamber PS Vessel Tissue Culture Tr. Glass Slide ,24 db 2,
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Kit ,50preps ,1,
ImmoMix 2X ,500 reakció ,12,
Axygen microtubes, 1.7ml ,500db/doboz ,18,
PCR cső 0.2 ml (0.2ml Thin Wall PCR Tubes, Domed Cap. Clear) ,1000 db, 11,
Pipettahegy 1000 ul ,1000db ,11,
Pipettahegy 200 ul ,1000db ,11.
17. rész II.2.4 pont folytatás:
Pipettahegy 1-5ml VWR, Gilson 250db 4,
Pipettahegy sárga UNIV. 2-200 µl ,500 db ,66,
Pipetta Gilson P20 2-20 µl ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P200 50-200 µl ,1 db ,2,
Pipetta Gilson P1000 200-1000 µl ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P5000 1-5 ml ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P100 20-100 µl ,1 db ,1,
TIP 200ul Flexibulk pack,pipettahegy ,960db/dob ,31,
Pipettahegy 200-1000 ul Biohit ,480 db/csomag ,50,
Tárgylemez SuperFrost UltraPlus 90' 72db 56,
PARAFILM TEKERCSBEN 50MMX75M ,1db, 7,
PCR cső PP 0.2ML LAPOS TETŐVEL ,1000 db ,1,
matrigel matrix 1x5ml + hűtött szállítás ,5ml ,2,
Propidum iodid, 95% BioChemica ,25mg ,2,
Szűrős pipetta hegy 100-1000 µl ,1000 db, 3,
Szűrős pipetta hegy 1-100 µl ,960 db ,3,
Szűrős pipetta hegy 1-200 µl ,960 db ,3,
PMSF ,5g ,1,
Double powder spatulas, micro 210 mm (Spatula-spatula vályú alakú) ,1 db ,2,
Agar, bacteriological, ultrapure ,1lb ,1,
Yeast extract, por, ultrapure, 1kg 1,
Yeast Extract, Bacteriological Grade, High-purity extract used for media supplements , 1 kg ,1,
Trypan blue sol.0,4% Tcgrade , 100 ml ,1;
2-Methylbutane 1 l ,99% 1,
Pierce C18 tisztító hegy ,96 db / doboz ,3,
Spoon spatulas, broad shape 210 mm ,1 db ,2.
Helyesen:
12. rész: Szeparált nukleinsavak tisztításához szükséges anyagok.
A nagy tisztaságú nukleinsavak (DNS/RNS) sokoldalúan felhasználhatók molekuláris biológiai kísérletek során. További vizsgálatok segítségével (pl. szekvenálás) identitásuk nagyon pontosan meghatározható, így felhasználhatóak lehetnek pl. speciális génexpressziós vizsgálatok során. Emellett megfelelő technikával felsokszorozhatóak, így a további analízis mellett akár specifikus molekuláris biológiai eszközökként is felhasználhatóak egyes biológiai folyamatok vizsgálata során. Ehhez szükségesek a szeparált nukleinsavak megfelelő mennyiségben történő tisztítására szolgáló kitek, reagensek és speciális, egyszer használatos műanyagáru.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
A megnevezés mellett a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
Falcon Culture Slide 8 Chamber PS Vessel Tissue Culture Tr. Glass Slide ,24 db 2,
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Kit ,50preps ,1,
ImmoMix 2X ,500 reakció ,12,
Axygen microtubes, 1.7ml ,500db/doboz ,18,
PCR cső 0.2 ml (0.2ml Thin Wall PCR Tubes, Domed Cap. Clear) ,1000 db, 11,
Pipettahegy 1000 ul ,1000db ,11,
Pipettahegy 200 ul ,1000db ,11.
17. rész II.2.4 pont folytatás:
Fecskendőszűrő, PES steril, 0.2 µm, D25MM,50 db,12,
Centrifuga cső, 50ml nyomtatott beosztással, talppal,nem steril,500 db/csomag,2,
Centrifugacső (50ml, steril),500 db,3,
Centrifugacső (15ml, steril),500 db,3,
Kémcsőállvány, 50 ml és 15 ml centrifugacsövek valamint 1.5/2 ml és 0.5 ml mikrotesztcsövekhez is alkalmas állvány, ennek megfelelő négyoldalú kivitelben: 4x 50 ml, 6x 15 ml, 32x 1,5/2 ml, 32x 0,5 ml,1 készlet,1,
Pasteur pipettahosszú 230 mm, 250db/cs,26,
PIPETTA PASTEUR PE 7/3ML L150MM 1/CS ST., 500 db ,10
Szerologiai pipetta 25ml,steril,egyesével csomagolt,vattadugós ,200db/csom ,76,
Szerologiai pipetta 10ml,steril,egyesével csomagolt,vattadugós ,200db/csom ,159,
Szerologiai pipetta 5ml,steril,egyesével csomagolt,vattadugós ,300db/csom ,121,
MÉRŐHENGER 100 ML A jelű üvegtalpú ,2db ,4,
MÉRŐHENGER 500 ML A jelű üvegtalpú ,2db, 4,
MÉRŐHENGER 1000 ML A jelű üvegtalpú ,1db ,4,
Pipettahegy 1-5ml VWR, Gilson 250db 4,
Pipettahegy sárga UNIV. 2-200 µl ,500 db ,66,
Pipetta Gilson P20 2-20 µl ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P200 50-200 µl ,1 db ,2,
Pipetta Gilson P1000 200-1000 µl ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P5000 1-5 ml ,1 db ,1,
Pipetta Gilson P100 20-100 µl ,1 db ,1,
TIP 200ul Flexibulk pack,pipettahegy ,960db/dob ,31,
Pipettahegy 200-1000 ul Biohit ,480 db/csomag ,50,
Tárgylemez SuperFrost UltraPlus vagy SuperFrost/Plus 90',72db/doboz,56,
PARAFILM TEKERCSBEN 50MMX75M ,1db, 7,
PCR cső PP 0.2ML LAPOS TETŐVEL ,1000 db ,1,
matrigel matrix 1x5ml + hűtött szállítás ,5ml ,2,
Propidum iodid, min. 94% BioChemica,25mg,2,
Szűrős pipetta hegy 100-1000 µl vagy 50-1000 µl,1000 db, 3,
Szűrős pipetta hegy 1-100 µl ,960 db ,3,
Szűrős pipetta hegy 1-200 µl ,960 db ,3,
PMSF ,5g ,1,
Double powder spatulas, micro 210 mm (Spatula-spatula vályú alakú) ,1 db ,2,
Agar, bacteriological, ultrapure,1lb vagy 2x250g vagy 1x500 g,1,
Yeast extract, por, ultrapure, 1kg 1,
Yeast Extract, Bacteriological Grade, High-purity extract used for media supplements , 1 kg ,1,
Trypan blue sol.0,4%,100 ml,1;
2-Methylbutane 1 l,99%,1,
Pierce C18 tisztító hegy, 100 ul, 96 db/doboz,3,
Spoon spatulas, broad shape 210 mm ,1 db,2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
17. rész: A molekuláris biológiai laboratóriumok biztonságos alapműködéséhez szükséges dologi tételek.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
A megnevezés mellett adott esetben a tisztaság, a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
Etanol abszolút 1L,99,85%,30,Etanol 96% AnalaR Normapur, a.r., üvegben,96%,2,5 L,15,Etanol 96% AnalaR Normapur, a.r. , műanyag kannában,96%,25l,1,Etanol 96 % ,96%,1 liter,6, Metanol AnalaR Normapur,98%,1 L,6,Metanol AnalaR Normapur, a.r., reag. Ph.Eur./ACS manyag flakonban ,99,80%,5 liter,1,Nátrium-klorid AnalaR Normapur, a.r. (MW:58,44),99.5%,1 kg,15,
Pufferkészlet színes 10,00/7,00/4,00 (kék/zöld/piros),3*100 ml,2,Falcon® 5mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap,1000/case,7,Corning®Matrigel®,10 ml,6,Microscope Cover Glasses,1000 db,7,Biohit pipettahegy 100-5000 ul,1000 db/ csomag,10,Szerológiai pipetta 2ml, egyesével steril,200db,15,MLP Dimethyl Sulfoxide (DMSO),500 ml,10,Trisz-(hidroxi-metil)-amino-metán (TRIS) ultra pure grade,1kg,3,Triton® X-100, reagent grade,1 liter,2,Nitril kesztyű (XS),200 db,4,Overall PP, galléros, fehér, L,25 db,17,Overall PP, galléros, fehér, XL,25 db,28,Overall PP, galléros, fehér, XXL,25 db,15,Overall PP, galléros, fehér, XXXL,25 db,15,Coverall ProShield Basic White CHF5 overál, XL-es,50 db,13,JetPrime (Polypus),1,5 ml,3,Szennyfogószőnyeg, PURESTEP, fehér, 30 rétegű, 61x91cm, VWRI,8 db,17,ETHANOL DENATURED 70% FILTERED 5L ,11,Neodisher MA alkaline powder,10kg/dob,3,Abs. Etanol - 1L,99,80%,3,Cesium hydroxide 50% in aqueous solution ,100 g,4,Kalcium-klorid vízmentes, ACS grade (MW:110,98),96%,1 kg,2,EPPENDORF cső PP 2ML tető színtelen 500db/cs ,500db,4,Tesztcső, PS, gömbölyű aljú, dugó nélkül 5 ml,1000 db/csomag,4,Kémcső 11,5 x 55 mm,1000 db/csomag,11,FŐZŐPOHÁR ALACSONY FORMA, PP, 250 ML,6db,5,FŐZŐPOHÁR ALACSONY FORMA, PP, 1000 ML ,1db,12,FŐZŐPOHÁR ALACSONY 500ML PP BEOSZTÁSOS,1db,13,Autoklávozható labor üveg csavaros kupakkal 1L-es ,1 darab,34,Kémcsövek perem nélkül (TUBE ROUND BASE 3ML) ,6000 db/csomag,1,Kémcsövek perem nélkül (TUBE ROUND BASE 5ML) ,4000 db/csomag,1,Spoons chemical, double-ended 210 mm 18/10 steel,1 db,2,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 3000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 5000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 10000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 30000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 50000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 100000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 3000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 5000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 10000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 30000 ; 12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 50000 ;12 db/ doboz, 3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 100000 ;12 db/ doboz ,3,
Aluminium fólia ipari 30cm*100m/0,003mm ; 1 tekercs ,2,
Mágneses keverőbotPTFE, 442-02593/6 mm , 10db ,1,
Indikátorszalag autoklávhoz 19mmX12,7m ,1 roll ,9,
Fecskendőszűrő, PES steril, 0.2 MM, D25MM ,50 db ,12,
Centrifuga cső, 50ml nyomtatott beosztással, talppal ,500 db/csomag ,2,
Centrifugacső (50ml, steril) , 500 db ,3,
Centrifugacső (15ml, steril) ,500 db ,3,
Kémcsőállványok ,1 készlet ,1,
Pasteur pipettahosszú 230 mm, 250db/cs ,26,
PIPETTA PASTEUR PE 7/3ML L150MM 1/CS ST. , 500 db ,10
Szerologiai pipetta 25ml,steril,egyesével csomagolt,szűrős ,200db/csom ,76,
Szerologiai pipetta 10ml,steril,egyesével csomagolt,szűrős ,200db/csom ,159,
Szerologiai pipetta 5ml,steril,egyesével csomagolt,szűrős ,300db/csom ,121,
MÉRŐHENGER 100 ML A jelű üvegtalpú ,2db ,4,
MÉRŐHENGER 500 ML A jelű üvegtalpú ,2db, 4,
MÉRŐHENGER 1000 ML A jelű üvegtalpú ,1db ,4,
Folytatás: 12. rész II.2.4) pontban
Helyesen:
17. rész: A molekuláris biológiai laboratóriumok biztonságos alapműködéséhez szükséges dologi tételek.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
A megnevezés mellett adott esetben a tisztaság, a kiszerelés, majd a mennyiség szerepel a következők szerint:
Etanol abszolút 1L,99,8%,30,Etanol 96% AnalaR Normapur, a.r., üvegben,Ph Eur minőségű termék is elfogadható,96%,2,5 L,15,Etanol 96% AnalaR Normapur, a.r. , műanyag kannában,96%,25l,1,Etanol 96 % ,96%,1 liter,6, Metanol AnalaR Normapur,analitikai reagens ACS ISO minőségű termék elfogadható,≥98%,1 L,6,Metanol AnalaR Normapur, a.r., reag. Ph.Eur./ACS műanyag flakonban,analitikai reagens ACS ISO minőségű termék elfogadható,≥99,80%,5 liter,1,Nátrium-klorid AnalaR Normapur, a.r. (MW:58,44),ACS, ISO minőségű analitikai reagens elfogadható,≥99.5%,1 kg,15,
Pufferkészlet színes 10,00/7,00/4,00 (kék/zöld vagy sárga/piros),3*100 ml,2,Falcon® 5mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap,1000/case,7,Corning®Matrigel®,Fenol red mentes, Basement Membrane Matrix típus, LDEV-free,10 ml,6,Microscope Cover Glasses,mérete: 24x50 mm,1000 db,7,Biohit pipettahegy 100-5000 ul,1000 db/ csomag,10,Felszívó (aspirációs) pipetta, 2ml, egyesével steril,200db,15,Dimethyl Sulfoxide (DMSO),500 ml,10,Trisz-(hidroxi-metil)-amino-metán (TRIS) ultra pure grade vagy elfogadható ≥99,9 %-os tisztaságban, ultra quality minőségben,1kg,3,Triton® X-100, reagent grade vagy elfogadható extra pure
nem-ionos detergens minőségben, biokémiai és molekuláris biológiai felhasználásra,1 liter,2,Nitril kesztyű (XS),200 db,4,Overall PP, galléros, fehér, L,25 db,17,Overall PP, galléros, fehér, XL,25 db,28,Overall PP, galléros, fehér, XXL,25 db,15,Overall PP, galléros, fehér, XXXL,25 db,15,Coverall ProShield Basic White CHF5 overál, XL-es,50 db,13,JetPrime (Polypus),1,5 ml,3,Szennyfogószőnyeg, PURESTEP, fehér, 30 rétegű, 61x91cm, VWRI vagy elfogadható 60x90 cm-es méretben, más gyártótól,8 db,17,ETHANOL DENATURED 70% FILTERED,2x5 L,11,Neodisher MA alkaline powder,10kg/dob,3,Abs. Etanol - 1L,99,80%,3,Cesium hydroxide 50% in aqueous solution,100 g,4,Kalcium-klorid vízmentes, ACS grade (MW:110,98),96%,1 kg,2,EPPENDORF cső PP 2ML tető színtelen 500db/cs ,500db,4,Tesztcső, PS, gömbölyű aljú, dugó nélkül 5 ml,1000 db/csomag,4,Kémcső 11,5 x 55 mm,1000 db/csomag,11,FŐZŐPOHÁR ALACSONY FORMA, PP, 250 ML,6db,5,FŐZŐPOHÁR ALACSONY FORMA, PP, 1000 ML ,1db,12,FŐZŐPOHÁR ALACSONY 500ML PP BEOSZTÁSOS,1db,13,Autoklávozható labor üveg csavaros kupakkal 1L-es,1 darab,34,Kémcsövek perem nélkül (TUBE ROUND BASE 3ML) Elfogadható PS anyagú kémcső is,6000 db/csomag,1,Kémcsövek perem nélkül (TUBE ROUND BASE 5ML) Elfogadható PS anyagú kémcső is,4000 db/csomag,1,Spoons chemical, double-ended 210 mm 18/10 vagy 18/9 steel,1 db,2,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 3000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 5000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 10000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 30000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 50000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 6 koncentrátor MWCO 100000 ;25 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 3000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 5000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 10000 ;12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 30000 ; 12 db/ doboz ,3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 50000 ;12 db/ doboz, 3,
Vivaspin 20 koncentrátor MWCO 100000 ;12 db/ doboz ,3,
Aluminium fólia ipari 30cm*100m/0,03mm ; 1 tekercs ,2,
Mágneses keverőbotPTFE, 442-02593/6 mm vagy elfogadható más gyártmányú ellipszoid formájú PTFE-bevonatos mágneses keverőbaba,10db,1,
Indikátorszalag autoklávhoz 19mmX12,7m, 1 roll,9,
Folytatás: 12. rész II.2.4) pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással meghosszabbítja.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen módosítással egyidejűleg módosulnak a közbeszerzési dokumentumok is (ártáblázat 1. és 17. részekben).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ