Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22715/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen, „Nagyerdő” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.;Debrecen, „Belváros” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.;Debrecen, „Belső gyűrű” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.;Debrecen, „Nyugat területegység a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.;Debrecen, „Kelet” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001495762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001495762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városi közösségi- és zöldterületek fenntartása
Hivatkozási szám: EKR001495762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Városi közösségi- és zöldterületek fenntartása_vállalkozási szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Nagyerdő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak:90600000-3
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Nagyerdő” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Nagyerdő területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: összesen 390.379 m2, melyből 355.617 m2 NATURA 2000 terület és/vagy helyi védett terület.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
A 22324 hrsz. ingatlan (Békás-tó és környéke, Szabadtéri Színpad környéke, Medgyessy sétány és környéke) helyi jelentőségű természetvédelmi terület, a 22331 hrsz. alatti ingatlan (Nagyerdei Stadion körüli burkolat és zöldfelület) pedig helyi jelentőségű természetvédelmi és országos jelentőségű természetvédelmi terület (NATURA 2000).
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa és vízi mocsári növényzet fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Szilárd burkolatok fenntartása, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása, fertőtlenítése, Köztéri utcabútorok fenntartása, Ivókutak fenntartása, Köztéri műtárgyak fenntartása, Illegális szemétlerakók felszámolása, Vízfelület tisztán tartása (Békás-tó, patak, áteresz), Parkerdő bejárati kapuk, kerítések kezelése, Homok felületek fenntartása, Közterületi automata öntözőrendszerek üzemeltetése, Szemétszedés, takarítás, seprés, hulladékszállítás.
2.) Köztisztasági munkák ellátása

A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, parkolóhely, megállóhely nagysága összesen: 24.684 m2
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását -, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 20 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész/megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 155.993.784.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Alkalmaz-e a teljesítés során elektromos meghajtású minimum golf kocsi méretű szállító járművet (igen/nem)  1
2 2.Alkalmaz-e a teljesítés során elektromos hulladékfelszívó takarító gépet (önjáró kézzel vezethető) (igen/nem) 1
3 3. Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos lombszívó/fúvó eszközt (igen/nem) 1
4 4.Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos sövényvágó gépet (igen/nem)  1
5 5.Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos damilos fűkaszát (igen/nem) 1
6 6.A rendkívüli kiszállás maximális időtartama (perc) (a riasztás jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 30 perc, maximuma 60 perc) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.pontban kerül folytatásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Belváros
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak:90600000-3
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Belváros” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Belváros területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége:139.041 m2, melyből 4.801 m2 helyi védett terület.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Szilárd burkolatok fenntartása, Ivókutak fenntartása, Virágtartó edények fenntartása, Kandelábereken található virágtartók fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Fásszárú növények beültetésére alkalmas dézsák fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Közterületi műtárgyak fenntartása, Közterületi automata öntözőrendszer üzemeltetése, Szemétszedés, takarítás, seprés, lombgyűjtés, hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása, fenntartása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 70.089 m2.
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 20 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 297.771.209.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Alkalmaz-e a teljesítés során elektromos meghajtású minimum golf kocsi méretű szállító járművet (igen/nem) 1
2 2. Alkalmaz-e a teljesítés során elektromos hulladékfelszívó takarító gépet (önjáró kézzel vezethető) (igen/nem) 1
3 3. Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos lombszívó/fúvó eszközt (igen/nem) 1
4 4. Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos sövényvágó gépet (igen/nem) 1
5 5.Alkalmaz-e a teljesítés során akkumulátorral ellátott elektromos damilos fűkaszát (igen/nem) 1
6 6. A rendkívüli kiszállás maximális időtartama (perc) (a riasztás jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 30 perc, maximuma 60 perc) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.pontban kerül folytatásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Belső gyűrű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak:90600000-3
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Belső gyűrű” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Belső gyűrű területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: 542 094 m2
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Homokfelületek fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Szemétszedés, lombgyűjtés, takarítás hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 113.892 m2.
A köztisztasági munkálatok:
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 30 t/év
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 207.787.020-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A rendkívüli kiszállás maximális időtartama (perc) (a riasztás jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 30 perc, maximuma 60 perc) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.pontban kerül folytatásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Nyugati városrész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90600000-3
További tárgyak:90500000-2
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Nyugat területegység a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Nyugat területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: 1.620.578 m2
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Homokfelületek fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Szemétszedés, lombgyűjtés, takarítás hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 448.909 m2.
A köztisztasági munkálatok:
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 80 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 219.882.049.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A rendkívüli kiszállás maximális időtartama (perc) (a riasztás jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 30 perc, maximuma 60 perc) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.pontban kerül folytatásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Keleti városrész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak:90600000-3
90610000-6
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, „Kelet” területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Kelet területegység közhasználatú zöldterület fenntartásával, köztisztasági munkáinak ellátásával és illegális hulladéklerakóról történő szemétszállítással kapcsolatos feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A zöldterület fenntartással érintett területek mennyisége: 567.389 m2
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
Parkfenntartási munkálatok:
Gyepfelületek fenntartása, cserje-és talajtakaró és sövény felületek fenntartása, Park-és parki sorfák, örökzöldek fenntartása, Évelő, rózsa ágyások fenntartása, Virágfelületek fenntartása, Nem szilárd burkolatok fenntartása, Köztéri utcabútorok fenntartása, Homokfelületek fenntartása, Illegális hulladéklerakók felszámolása, Szemétszedés, lombgyűjtés, takarítás hulladékszállítás, Hulladékgyűjtők ürítése, takarítása.
2.) Köztisztasági munkák ellátása
A köztisztasági munkákkal érintett úttest, járda, kerékpárút, parkolóhely,megállóhely nagysága összesen: 230.393 m2.
A köztisztasági munkálatok:
Szilárd burkolatú utak gépi seprése - beleértve az utak területéhez csatlakozó, járdák mellett található fizető várakozóhelyek takarítását, szilárd burkolatú utak gépi mosatása, rendkívüli kivonulás (balesetből, egyéb okokból az úttestre kerülő idegen anyagok eltakarítása), járdák takarítása, közösségi közlekedési járművek megállóinak kézi takarítása, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék szállítása, utcai hulladékgyűjtők pótlása, utcai hulladékgyűjtők javítása, alkatrészpótlás, kerékpárutak seprése, takarítása.
3.) Illegális szemétlerakókról szemétszállítás
A körzeten belüli illegális szemétlerakó helyeken található hulladék elszállítása.
Illegálisan elhelyezett hulladékok tervezett mennyisége: 80 t
Az 1-3. pontban rögzített munkák megrendelése és ütemezése Megrendelő és a vállalkozó egyeztetése szerint történik. Az egyes rész-megrendeléseket Megrendelő írásos formában (e-mailben) továbbítja a vállalkozó felé.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg, melynek mértéke nettó 96.060.968.-Ft+áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A fentiekben közölt mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A rendkívüli kiszállás maximális időtartama (perc) (a riasztás jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 30 perc, maximuma 60 perc) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1.pontban kerül folytatásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pont folytatásra:
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg valamennyi részajánlattételi kör esetében maximum 10 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet, továbbá valamennyi részajánlattételi kör esetében a szerződés legfeljebb további 6 hónappal meghosszabbítható a Felek akarategyezősége esetén akképpen, hogy adott esetben a meghosszabbítás időtartamával együtt vett szerződéses időszak alatt a szerződéses keretösszeg maximum 50%-kal, a 10 %-os keretösszeg emelés esetében 40 %-kal emelhető. A meghosszabbítás és/vagy a keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak. Meghosszabbítás esetén a szerződéses feltételek nem változnak egyéb tekintetben.
Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A VI.3. pont folytatása:
19.) 1-5. rész: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki-szakmai elvárásai körében meghatározta azokat a járműveket, eszközöket, gépeket, melyekkel a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell a szerződésszerű teljesítés érdekében. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie, hogy ezen eszközökkel, járművekkel, gépekkel rendelkezik, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog. Az előírt járművekkel, eszközökkel, gépekkel való rendelkezés a szerződéskötés feltétele. Amennyiben nem rendelkezik legkésőbb legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy ez az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére. Az igazolás módját az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

20.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a zöldterületfenntartás és köztisztasági munkák szolgáltatás maradéktalan ellátásához és a gépek kezeléséhez szükséges létszámú - és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett- szakemberekkel. Ezen feltételek elfogadását Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie.
21.) Valamennyi rész rendelkezésre álló fedezete tekintetében az ajánlatok bontásakor ismertetendő képzett nettó fedezetet tekinti Ajánlatkérő irányadónak.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Minden megkezdett késedelmes óra után 5.000.-Ft/munkanem/terület. ,
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződéses keretösszeg 10%-a.
Hibás teljesítési kötbér:A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke 50.000.-Ft/alkalom/terület/munkanem. Részletesen a Közbesz.dok.tartalmazza.
III.2.2. pont folytatása:
A számlákhoz csatolni szükséges a teljesítésigazolást és a munkanaplót.A Megrendelő áfával növelten fizeti ki a számlákat. Irányadóak még a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésben foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (zöldterületfenntartás és/vagy köztisztasági munkák ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
az 1. rész tekintetében a 100.000.000.-Ft-ot,
a 2. részben tekintetében a 200.000.000.-Ft-ot,
a 3. rész tekintetében 150.000.000.-Ft-ot,
a 4. rész tekintetében a tekintetében a 150.000.000.-Ft-ot,
az 5. rész tekintetében az 50.000.000.-Ft-ot.
(valamennyi rész tekintetében az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a fentiekben adott részhez rendelt értéket)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább összesen
1.rész:
-130.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával, mely(ek)ből legalább összesen 50.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatás helyi védettségű és/vagy Natura2000 védettségű és/vagy természetvédelmi területen valósult meg vagy 10.000 m2 szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy megállóhely és/vagy parkoló takarítására és
- 5 t hulladék begyűjtése és lerakóra történő szállítására
vonatkozó referenciával.
2. rész:
- 100.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával, mely(ek)ből legalább összesen 3.500 m2 helyi védettségű és/vagy Natura2000 védettségű és/vagy természetvédelmi területen valósult meg vagy 45.000 m2 szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy kerékpárút és/vagy megállóhely és/vagy parkoló takarítására és
- 10 t hulladék begyűjtése és lerakóra történő szállítására
vonatkozó referenciával.
3. rész:
- 400.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával vagy 70.000 m2 szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy megállóhely és/vagy parkoló takarítására és
- 10 t hulladék begyűjtése és lerakóra történő szállítására
vonatkozó referenciával.
4.rész:
- 1.000.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával
vagy 270.000 m2 szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy megállóhely és/vagy parkoló takarítására és
- 10 t hulladék begyűjtése és lerakóra történő szállítására
vonatkozó referenciával.
5. rész:
- 400.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával
vagy 150.000 m2 szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy kerékpárút és/vagy parkoló takarítására és
- 10 t hulladék begyűjtése és lerakóra történő szállítására
vonatkozó referenciával.
Egynél több részre történő ajánlattétel esetén, azzal a referenciamennyiséggel kell rendelkeznie Ajánlattevő(k)nek, melyekhez a megpályázott részek közül Ajánlatkérő a legmagasabb érték követelményt támasztotta.
Egy referencia több rész tekintetében is biztosíthatja az alkalmasságot.
Zöldterület fenntartás és szilárd burkolatú úttest/járda/kerékpárút/megállóhely takarítása alatt Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentáció adott részajánlattételi körébe tartozó tevékenységek valamelyikének elvégzését érti.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlattevők a referenciakövetelményben meghatározott mennyiségi előírásnak több szerződéssel is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-5. rész:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból fedezi. Előleg igénylésére nincs lehetőség. A nyertes ajánlattevő a teljesítés leigazolását követően havonta utólag, a mindenkori tárgyhónapot követő hónapban jogosult számla benyújtására. .(A zöldterületfennt.ra és a köztisztasági munkákra külön számlát kell benyújtani)A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Karakterkorlátra tekintettel folytatva a III.1.2. pontba.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A TOP Zöldváros Program pályázat keretén belül történt beruházások nyomán több olyan terület is létrejött, melyek zöldterületfenntartási feladatok ellátásával érintettek, viszont a pályázati eljárások és a beruházások elhúzódása a tervezési területadatok meghatározása és területkimutatásokba történő beemelése jelentős időveszteséget okozott. Továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás részét képező köztisztasági feladatok elvégzése az Önkormányzat alapfeladatának egyikét képezi, így a köztisztaság folyamatos fennállásának biztosítása érdekében is mihamarabb szükséges a szolgáltatást ellátó Vállalkozó(k) kiválasztása. A fentiekre tekintettel, hivatkozva a Kbt. 81. § (10) bekezdésére, gyorsított nyílt eljárást folytat le Ajánlatkérő.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.2. és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a Kbt. 41/B § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban. Az egységárgyűjteményeket(árazatlan ktsvetés).xls formában is kérjük benyújtani.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az 1-5. rész tekintetében ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 1.000.000.-Ft, 2. rész 2.000.000.-Ft, 3. rész:3.000.000.-Ft, 4. rész:2.000.000.-Ft, 5. rész: 500.000.-Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték mértéke összeadódik. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük benyújtani.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Karakterkorlátra tek. folytatva a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3. pont folytatása:
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges közbeszerzés tárgya (zöldterületfenntartás és köztisztasági munkák) szerinti felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje az 1 és 5. rész tekintetében legalább 2.000.000.-Ft/esemény, 10.000.000.- Ft/év, a 2-4. rész tekintetében legalább 5.000.000.-Ft/esemény, 30.000.000.-Ft/év.
Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb felelősségbiztosítási értékek az irányadóak.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
13.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14.) Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. rész: Ár szempont (1-5. rész): fordított arányosítás, 1-2. rész: 1-5. részszempont: pontozás, 6. részszemp.: fordított arányosítás, 3-5. rész: 2. részszempont: fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
18.) Ajánlattevő valamennyi részben köteles a beárazott díjegységár gyűjteményt (zöldterületfenntartás és köztisztamunkák elvégzése tekintetében) az ajánlatának részeként csatolni. (Szakmai ajánlat)
Karakterkorlátra tekintettel folytatva a III.1.2. pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák