Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22717/2019
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Anna
Telefon: +36 12502170
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 17837713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentmargitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle laboratóriumi reagensek I- X. RÉSZBEN
Hivatkozási szám: EKR000733052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle laboratóriumi reagensek és egyéb kellékanyagok beszerzése, a vizsgálatok elvégzésére alkalmas automaták térítésmentes használatba adásával I- X. RÉSZBEN

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 17527 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 186 - 451961
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Hematológiai vizsgálatok
Különféle laboratóriumi reagensek és kellékanyagok beszerzése, a vizsgálatok elvégzésére alkalmas automata használatba adásával
Rutin hematológiai vizsgálatokhoz vérkép 5 part. diff. és retikulocita méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök beszerzése. 1 db minimum 100 minta/óra teljesítményű, és 1 db minimum 60 minta/óra teljesítményű, mintaváltós, 25 paraméteres gyári új vagy maximum 2 éves hematológiai automata használatba adásával. A két készülék azonos reagens és kontroll bázissal működjön. Mindkét automata legyen alkalmas egyéb testfolyadék (PD, liquor, punktátum) kiadható paraméterekkel történő mérésére és retikulocita mérésére, manuális előkészítés nélkül.
Három szintű kontroll megajánlását kérjük, az éves mennyiségnél vegyék figyelembe a kontroll vizsgálatok napi gyakorlatát. Adott napon egy szint mérése történik.
A 60 minta/óra kapacitású automatán naponta egyszer.
A rutin készüléken (kapacitás 100 minta/óra) munkanapokon naponta egyszer.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja:
 a megajánlott automaták teljes körű, térítésmentes karbantartását, javítását, (beleértve a kopó-fogyó és elhasználódó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a teljes körű szervizellátást, az időszaki karbantartást, a kiszállási- és munkadíjat)
 megajánlott automata kétirányú online kapcsolatának biztosítását a mindenkori laboratóriumi informatikai rendszerhez (Globenet – MedWorkS/LabWorkS informatikai rendszer)
 a kihelyezett automatához szükséges nyomtatók, karbantartásának, javításának biztosítását
 a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését
Vizsgálat szám: 47 430 / év
Helyesen:
Hematológiai vizsgálatok
Különféle laboratóriumi reagensek és kellékanyagok beszerzése, a vizsgálatok elvégzésére alkalmas automata használatba adásával
Rutin hematológiai vizsgálatokhoz vérkép 5 part. diff. és retikulocita méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök beszerzése. 1 db minimum 100 minta/óra teljesítményű, és 1 db minimum 60 minta/óra teljesítményű, mintaváltós, 25 paraméteres gyári új vagy maximum 2 éves hematológiai automata használatba adásával. A két készülék azonos reagens és kontroll bázissal működjön. Mindkét automata legyen alkalmas egyéb testfolyadék (PD, liquor, punktátum) kiadható paraméterekkel történő mérésére és retikulocita mérésére.
Három szintű kontroll megajánlását kérjük, az éves mennyiségnél vegyék figyelembe a kontroll vizsgálatok napi gyakorlatát. Adott napon egy szint mérése történik.
A 60 minta/óra kapacitású automatán naponta egyszer.
A rutin készüléken (kapacitás 100 minta/óra) munkanapokon naponta egyszer.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja:
 a megajánlott automaták teljes körű, térítésmentes karbantartását, javítását, (beleértve a kopó-fogyó és elhasználódó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a teljes körű szervizellátást, az időszaki karbantartást, a kiszállási- és munkadíjat)
 megajánlott automata kétirányú online kapcsolatának biztosítását a mindenkori laboratóriumi informatikai rendszerhez (Globenet – MedWorkS/LabWorkS informatikai rendszer)
 a kihelyezett automatához szükséges nyomtatók, karbantartásának, javításának biztosítását
 a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését
Vizsgálat szám: 47 430 / év
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ