Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22722/2019
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:Kiss Zoltánné Ev.
Teljesítés helye:Vásárosnamény 4208/27. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyümölcsfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiss Zoltánné Ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61738135
Postai cím: Árpád Ut 7 349
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Zoltánné
Telefon: +36 308155484
E-mail: baksaattila@kissbkerkft.hu
Fax: +36 45570530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyümölcsfeldolgozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó üzem és pálinkafőzde építése
Hivatkozási szám: EKR001039142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyümölcsfeldolgozó üzem és pálinkafőzde építése.
2 538,20 m2 nagyságú új gyümölcsfeldolgozó és pálinkafőző üzem kialakítása.
A tervezett létesítmény egy ipari területen kerül elhelyezésre. Az épület 3 egységre osztható fel. A Dél-keleti oldalon lévő "fejépületre" ahol az irodák, a tárgyaló és a bemutatótér kerül kialakításra, a szükséges vizesblokkokkal; mögötte közvetlenül csatlakozik a Pálinkafőzde egység, és az Észak-nyugati végében lévő Gyümölcsfeldolgozó üzem.
Tartószerkezeti rendszert tekintve melegen hengerelt acél szerkezetű HEA és IPE oszlopokkal készül. Az épület tetőszerkezete acél rácsos tartókra helyezett hidegen alakított LINDAB Z 200 szelemenekkel készül melyre látszócsavaros rögzítéssel trapézlemez burkolat kerül antikondenzációs bevonattal.
Földmunka:
A talaj felső 20 cm-es rétege eltávolítandó, valamin az alsó tömbalapok tetejéig a földet el kell távolítani, és a tervezett építmény pontalapjainak földkiemelését el kell végezni. A kiemelt földet az építkezés helyén tárolják.
Alapozás:
Az épület pillérei alatt (Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kialakítással és kiosztással) tömbalapok készülnek. Az alapozási sík a rendezett terepszinttől min.: -1,50 m. A pillérek alatt 80cm magas, központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. Az alaptestek alatt 5 cm vastagságú szerelőbeton készül. A tömbalapok felett 50cm magas vasalt teherelosztó tömb készül. Az alaptestekbe Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kiosztással vasalás készül, a beton minősége: C25/30-XC2 – 24 – F2 – CEM 42,5 – MSZ4798.
A pillérek alatt 150x300x800 cm központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. A tömbalapok felett 130x280x50 cm méretű vasalt teherelosztó tömb készül.
A padlószerkezet 25 cm vastagságú vasalt üvegszál vagdalékos vasbeton lemez alsó-felső hálóvasalással ellátva. A talpgerenda és a padlólemez vasalása Tartószerkezeti kiviteli terv szerint készül.
Aljzatbeton:
A talajon fekvő padlószerkezet 25 cm vastag üvegszál vagdalékos vasbeton ipari padló C20/25-16/kk betonból, utólagosan bevágott 5,00x6,00 m-es dilatációval.
Hőszigetelés:
Az ipari padló alatt 7 cm vastag lépés álló hőszigetelés készül.
Talajnedvesség elleni szigetelés:
A hőszigetelés alatt, a szerelőbeton tetején 1 rtg. VILLAS E-G 4 F/K talajnedvesség elleni szigetelés készül.
Szerelőbeton:
A talpgerenda és az alaptestek tetején 10 cm vastag szerelőbeton készül, vízszintes felülettel a talajnedvesség szigeteléshez.
A szerelő beton alatt25 cm zúzottkő réteg és 20 cm kavicságyazat készül géppel tömörítve. A termett talaj és a fagyvédő kavicsréteg között földfeltöltés készül tömörítéssel.
Teherhordó szerkezet:
Függőleges teherhordó szerkezetként HEA acélpillérek készülnek statikai terv szerint. A tető rácsos szerkezetű, mely 30,00 m tengelytávolságú pillérekre terhel. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 6,00 m. A végfalakon IPE acél pillérek kerülnek elhelyezésre. A falváz pillérek csuklósan kapcsolódnak az alaptesthez és a keretgerendához egyaránt.
A fejépületnél a tető rácsos szerkezetű, mely 9,00 m tengelytávolságú pillérekre terhel. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 6,00 m.
Külső térelhatárolás:
A tetőszelemenek külső síkjára LINDAB LTP 45 antikondenzáviós bevonattal ellátott lemezfedés készül.
Nyílászárók:
Szekcionált ipari kapuk, hűtő ajtó és egy és kétszárnyú műanyag nyílászárók készülnek.
Bádogozás:
LINDAB lemez eresz és lefolyócsatorna készül.
Térburkolat:
8 cm vastag LEIER Solido térkő, 3 cm vastag fektető homok, 25cm vastag acélhaj erősítésű térbeton készül, 25 cm tömörített zúzottkő alapréteggel és 20 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal.
Padlóburkolat:
A szociális helyiségben gress padlóburkolat készül, a rekesz tárolóban és a hűtőkamrában simított beton padlóburkolat készül, egyéb helyeken műgyanta padlóburkolat.
Álmennyezet:
Az épületben a rácsos tartókra felfüggesztve szendvicspanel álmennyezet készül.
Az épület tetején 150 KW-os napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 841310319 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó üzem és pálinkafőzde építése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4208/27. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 538,20 m2 nagyságú új gyümölcsfeldolgozó és pálinkafőző üzem kialakítása.
A tervezett létesítmény egy ipari területen kerül elhelyezésre. Az épület 3 egységre osztható fel. A Dél-keleti oldalon lévő "fejépületre" ahol az irodák, a tárgyaló és a bemutatótér kerül kialakításra, a szükséges vizesblokkokkal; mögötte közvetlenül csatlakozik a Pálinkafőzde egység, és az Észak-nyugati végében lévő Gyümölcsfeldolgozó üzem.
Tartószerkezeti rendszert tekintve melegen hengerelt acél szerkezetű HEA és IPE oszlopokkal készül. Az épület tetőszerkezete acél rácsos tartókra helyezett hidegen alakított LINDAB Z 200 szelemenekkel készül melyre látszócsavaros rögzítéssel trapézlemez burkolat kerül antikondenzációs bevonattal.
Földmunka:
A talaj felső 20 cm-es rétege eltávolítandó, valamin az alsó tömbalapok tetejéig a földet el kell távolítani, és a tervezett építmény pontalapjainak földkiemelését el kell végezni. A kiemelt földet az építkezés helyén tárolják.
Alapozás:
Az épület pillérei alatt (Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kialakítással és kiosztással) tömbalapok készülnek. Az alapozási sík a rendezett terepszinttől min.: -1,50 m. A pillérek alatt 80cm magas, központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. Az alaptestek alatt 5 cm vastagságú szerelőbeton készül. A tömbalapok felett 50cm magas vasalt teherelosztó tömb készül. Az alaptestekbe Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kiosztással vasalás készül, a beton minősége: C25/30-XC2 – 24 – F2 – CEM 42,5 – MSZ4798.
A pillérek alatt 150x300x800 cm központosan elhelyezett beton tömbalapok készülnek. A tömbalapok felett 130x280x50 cm méretű vasalt teherelosztó tömb készül.
A padlószerkezet 25 cm vastagságú vasalt üvegszál vagdalékos vasbeton lemez alsó-felső hálóvasalással ellátva. A talpgerenda és a padlólemez vasalása Tartószerkezeti kiviteli terv szerint készül.
Aljzatbeton:
A talajon fekvő padlószerkezet 25 cm vastag üvegszál vagdalékos vasbeton ipari padló C20/25-16/kk betonból, utólagosan bevágott 5,00x6,00 m-es dilatációval.
Hőszigetelés:
Az ipari padló alatt 7 cm vastag lépés álló hőszigetelés készül.
Talajnedvesség elleni szigetelés:
A hőszigetelés alatt, a szerelőbeton tetején 1 rtg. VILLAS E-G 4 F/K talajnedvesség elleni szigetelés készül.
Szerelőbeton:
A talpgerenda és az alaptestek tetején 10 cm vastag szerelőbeton készül, vízszintes felülettel a talajnedvesség szigeteléshez.
A szerelő beton alatt25 cm zúzottkő réteg és 20 cm kavicságyazat készül géppel tömörítve. A termett talaj és a fagyvédő kavicsréteg között földfeltöltés készül tömörítéssel.
Teherhordó szerkezet:
Függőleges teherhordó szerkezetként HEA acélpillérek készülnek statikai terv szerint. A tető rácsos szerkezetű, mely 30,00 m tengelytávolságú pillérekre terhel. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 6,00 m. A végfalakon IPE acél pillérek kerülnek elhelyezésre. A falváz pillérek csuklósan kapcsolódnak az alaptesthez és a keretgerendához egyaránt.
A fejépületnél a tető rácsos szerkezetű, mely 9,00 m tengelytávolságú pillérekre terhel. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 6,00 m.
Külső térelhatárolás:
A tetőszelemenek külső síkjára LINDAB LTP 45 antikondenzáviós bevonattal ellátott lemezfedés készül.
Nyílászárók:
Szekcionált ipari kapuk, hűtő ajtó és egy és kétszárnyú műanyag nyílászárók készülnek.
Bádogozás:
LINDAB lemez eresz és lefolyócsatorna készül.
Térburkolat:
8 cm vastag LEIER Solido térkő, 3 cm vastag fektető homok, 25cm vastag acélhaj erősítésű térbeton készül, 25 cm tömörített zúzottkő alapréteggel és 20 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal.
Padlóburkolat:
A szociális helyiségben gress padlóburkolat készül, a rekesz tárolóban és a hűtőkamrában simított beton padlóburkolat készül, egyéb helyeken műgyanta padlóburkolat.
Álmennyezet:
Az épületben a rácsos tartókra felfüggesztve szendvicspanel álmennyezet készül.
Az épület tetején 150 KW-os napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének 10
2 2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki acélszerkezetű épület építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 3. Többletjótállás vállalt időtartama (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1789515769
II.2.9) További információ:
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1789515769; Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
1. minőségi értékelési szempont, amely a karakterkorlátra tekintettel a II.2.5. pontban nem került teljes körűen rögzítésre:
1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15054 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó üzem és pálinkafőzde építése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: info@femszerkezet.hu
Telefon: +36 42461118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42596728
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 825213362
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 841310319
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák: zsaluzás, földmunka, alapozás, hely.beton és vb munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges