Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22733/2019
CPV Kód:38510000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:1087 Budapest, Mosonyi u. 9.;1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Grujó András
Telefon: +36 14411000
E-mail: grujoa@nszkk.gov.hu
Fax: +36 14772185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nszkk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nszkk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001435872019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001435872019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dig. mikroszkóp munkaáll. és összehas. mikroszkóp
Hivatkozási szám: EKR001435872019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db digitális mikroszkóp munkaállomás és 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db digitális mikroszkóp munkaállomás beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmazási terület: igazságügyi okmányszakértői laboratórium
Műszaki követelmények:
- Stabil, kiegyensúlyozott, dönthető állvánnyal, motorizált fókuszáló egységgel és motorizált tárgyasztallal rendelkező, szoftverrel vezérelhető 1 db digitális mikroszkóp.
- A rendszer nagyítási tartománya legalább 45x-2000x, maximális optikai felbontása legalább 2350 lp/mm legyen.
- Planapokromatikus (apokromatikusan és síkban korrigált), parfokális objektívek
- Egy közepes nagyítású (legalább a 45x-600x nagyítási tartomány lefedő) objektív, a munkatávolság legalább 30 mm, a legnagyobb látómező legalább 10 mm legyen.
- Egy nagy nagyítású (legalább a 600x-2000x nagyítási tartomány lefedő) objektív, a munkatávolság legalább 5 mm, a legkisebb látómező legalább 0,1 mm legyen.
- Legalább 15:1 zoom arány (objektív és zoomtest csere nélkül). A teljes zoom tartomány folyamatos és kalibrált legyen.
- Nagy sebességű színes digitális kamera legalább valós 10 Mpixel felbontású kamera szenzorral.
- Nagy pontosságú, 0,25 µm vagy jobb felbontású motorizált fókuszáló egység, minimum 60 mm Z-irányú mozgási tartománnyal.
- Nagy pontosságú, 1 µm vagy jobb felbontású motorizált tárgyasztal, minimum 65 mm x 50 mm XY mozgási tartománnyal. A tárgyasztal elfordítható legyen.
- Az objektívekbe beépített, szegmentálható fehér LED körfény megvilágítás, mely szoftverrel vezérelhető. A LED megvilágítás élettartama legalább 30.000 üzemóra legyen.
- Polarizátor szett és diffúzor adapter.
- A dönthető állványba integrált koaxiális LED megvilágítás.
- Két flexibilis karú LED súrlófény.
- Alsó (áteső fényű) LED megvilágítás.
- Okmányok vizsgálatához optimalizált tárgyasztal adapter. (Amennyiben a megajánlott tárgyasztal integráltan nem tartalmazza.) Egyenértékű teljesítés elfogadható, a tárgyasztal egyenértékűségének kritériuma: átvilágíthatóság, legalább A5 méret, sík felület.
- A tárgy vizsgálható legyen folyamatos élőképen a megfigyelés irányának változtatása (a mikroszkóp állvány tengelyének megdöntése, vagy a tárgyasztal elforgatása) közben is. Választható legyen folyamatos vagy egyszeri autofókusz.
- A digitális mikroszkópot vezérlő szoftver követelménye: Legyen alkalmas a rendszer gyors, pontos, összehangolt működésének vezérlésére. Az objektívek legyenek kódoltak. A rendszer automatikusak ismerje fel az objektívet érzékeljen és rögzítsen a felvételhez tartozó minden lényeges paramétert. Legyen alkalmas a korábbi képekkel automatikusan elmentett kamera és mikroszkóp beállítások visszahívására, továbbá nagy felbontású multifókuszú képek, panoráma képek és 3D képek készítésére. A képeken távolság úthossz, terület, szög mérésre, jelölések elhelyezésére.
- A digitális mikroszkópot vezérlő (USB 3.0 kábel segítségével csatlakoztatható) számítógép minimum követelménye: i7 processzor, 32Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, 2 db 1Tb HDD, DVD-RW, nVidia Quadro K620 2Gb VGA, Win 10 64Bit PRO HUN. Egyenértékű teljesítés elfogadható.
- Monitor követelménye: legalább 27” (68,5 cm) képátlójú 4K felbontású IPS monitor
Telepítés, garancia, szerviz:
- A berendezés tápcsatlakozója feleljen meg a Magyarországon használt hálózati csatlakozók fizikai méreteinek, valamint megfelelően működjön 220V–240V tápfeszültség tartományban, 50-60 Hz hálózati frekvencia mellett.
- CE minősítéssel rendelkezzen
- Szállítási határidő: A szerződéskötéstől számított max. 3 hónap.
- Digitális fénymikroszkóp munkaállomás használatában, üzemeltetésében szakmai tapasztalattal rendelkező, az eszköz minden funkciójának bemutatására képes szakember által megtartott 1 munkanapos (8 órás) oktatás az üzemeltetés helyszínén, az üzembe helyezést követően (a teljesítés tervezett határidején belül), legalább 3 fő részére.
- Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv.
- Az üzembe helyezéstől számított legalább 12 hónap jótállás. A jótállás teljes időtartama alatt legyen biztosított szerviz. Meghibásodás esetén a bejelentést követően 3 munkanapon belül a javítás a helyszínen kezdődjön meg és 10 munkanapon belül fejeződjön be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A nagy sebességű színes digitális kamera legalább valós 20 Mpixel felbontású kamera szenzorral rendelkezik 15
2 3. A rendszert vezérlő számítógép vagy a monitor nincs összeépítve sem a mikroszkóppal, sem egymással 10
3 4. Jótállás időtartama az üzembe helyezéstől (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A „jótállás időtartama” részszempont esetében a min. elvárás 12 hónap, az ettől rövidebb időtartamot megjelölő ajánlat érvénytelen minősítést kap. Ajánlatkérő a további 12 hónap, azaz összesen 24 hónap és az azt meghaladó időtartamú vállalást a max. pontszámmal veszi figyelembe az értékelés során.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgyával kapcsolatban támasztott ajánlatkérői követelmények:
• Motorizált XY és Z tengelyek, kódolt objektív revolverrel ellátott, stabil és robusztus mikroszkóp váz, amely: a műszert kezelő személy által a mikroszkóp-váz kézzel történő vétlen meglökésnek ellenálló fém (váz) szerkezetű kialakítással rendelkezzen.
• Nagyítás tartomány legalább 10x; látómező mérete 22 mm – 3,7 mm
• Apochromatikusan és síkban korrigált, telecentrikus és parfokális objektívek.
• Legfeljebb 0.5% nagyítási különbség a jobb / bal oldal között, a jobb és a bal oldali nagyítás kompenzálása lehetséges legyen.
• Összehasonlító egység (híd): integrált, dönthető és 50/50% fényosztású, egyenes ergonomikus binokuláris tubussal, gombnyomásra működtethető teljes jobb oldali és teljes bal oldali kép, egymásra vetített és egymás melletti kép, színszűrők befogadására alkalmas teljesen motorizált egység.
• Összehasonlító egység (híd) vezérlése központilag történjen, a beállítások megjelenítése a rendszert vezérlő szoftverben megjelenítésre kerüljenek.
• Összehasonlító egység (híd) motoros magasság állítása, mozgási tartománya legalább 250 mm.
• Oldalanként LED körfény megvilágítással.
• Oldalanként LED súrlófény, tartószerkezettel, irányított- és vonalszerű megvilágítás; színhőmérséklet: 4000K.
• Teljesen szinkronizált és motorizált XY mikroszkóp asztal, mozgási tartomány legalább 50 x 50 mm.
• Motorizált fókusz (Z-tengely), mozgási tartomány legalább: 25 mm.
• Állítható mintatartó szerkezet:
o Lövedék rögzítő alkatrészek, centrikus csúcs-megtámasztással, gumírozott talp-megtámasztással és légfegyver lövedékhez is.
o Töltényhüvely rögzítés legalább .22, 6,35, 7,63, 7,65, 9, 10 mm sörétes és egyéb kaliberű töltényhüvelyekhez.
o Csuklós tartószerkezet 20 mm átmérőjű mintatalppal.
o Cilinder zár rögzítő szerkezettel.
• Nagy sebességű, színes, USB 3.0 csatlakozású, CMOS digitális kamera, valós 20 MPixeles felbontás, szenzor mérete: 1”, szín mélység: 3 x 12 bit vagy 3 x 8 bit.
• Digitális mikroszkópot vezérlő, a meglévő rendszerekkel kompatibilis (legalább Windows 10) nagy teljesítményű munkaállomás, 4K felbontású, legalább 27” képátlójú sík LED monitorral.
• Digitális mikroszkópot vezérlő szoftver, mely alkalmas 2D képek készítésére, megjelenítésére, feliratozására, mérésekre, jegyzőkönyv készítésre, kiterjesztett fókuszú képek készítésére, 3D-s kép készítésre és megjelenítésre.
• A berendezés tápcsatlakozója megfelel a Magyarországon használt csatlakozó fizikai méreteinek, valamint a készülék működik 220 V–tól 240 V-ig tápfeszültség tartományban, 50-60 Hz hálózati frekvencia mellett.
• A készülék CE minősítéssel rendelkezzen.
• Optikai mikroszkópok felhasználásában szakmai tapasztalattal rendelkező, a mikroszkóp minden funkciójának bemutatására képes szakember által megtartott 1 munkanapos (8 órás) oktatás az üzemeltetés helyszínén, az üzembe helyezést követően (a teljesítés tervezett határidején belül), legalább 3 fő részére.
• A legalább 12 hónap jótállás teljes időtartama alatt a javítás elvégzésére alkalmas szerviz/szervizpartner.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Nagyítási tartomány: legalább 10x, az ezen felüli többlet nagyítás (0-50×) arányosítással  15
2 3. Nagyítási különbség a jobb / bal oldal között: min. 0,5 % – max. 0,1% (0,1% lépésekben, kedvezőbb a kisebb) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtania (KR 3. § (2) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, igazoló adatbázisokhoz, a gazdaság szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania figyelemmel arra, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kbt. 41/A § (5) bekezdés).
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR (8)-(16) §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (1) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év
- 1. rész esetében digitális fénymikroszkóp értékesítésére,
- 2. rész esetében összehasonlító fénymikroszkóp értékesítésére
vonatkozó szállításait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, valamint nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
AT alkalmasságának megállapításához az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.
A KR 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bek-nek megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alk. követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alk. követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.
A műszaki/szakmai alk. követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazd. szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazd. szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen
- az 1. rész tekintetében legalább összesen nettó 18 millió forint értékű, digitális fénymikroszkóp/ok értékesítésére vonatkozó referenciával,
- a 2. rész tekintetében legalább összesen nettó 18,6 millió forint értékű digitális és/vagy fénymikroszkóp/ok értékesítésére vonatkozó referenciával.
A beszerzés mennyiségére – részenként 1 db-ra - tekintettel a korábbi teljesítések tekintetében a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos arány nem alkalmazható.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A KR 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás, kifizetés és az ajánlattétel pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek-ben foglaltakra.
Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, mértéke nettó szerződéses ár 30 %-a.
A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses ár, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0,5%-a, amelynek teljes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 20%-át
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletezését a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.
Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor az 1. és 2. rész 1., továbbá 2. rész 3. részszempontja esetében a fordított arányosítás, az 1. rész 2. és 3. részszempontja esetében az abszolút értékelés, az 1. rész 4. és 2. rész 2. részszempontja esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint. A részszempontonként kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
2. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az e-Kr 6. §-ának (1) és (6a)–(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § – 17. § -aiban, továbbá a Kbt 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.
5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
6. Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé
7. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9. A Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
10. Hiánypótlás (HP), felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb HPt, ha az AT az ajánlat HPa során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a HP során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP elrendelése.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást bizt. szerv. cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
12. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Bodorics István, lajstromszáma: 00374
13. AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, minden benyújtásra kerülő más nyelvű dokumentum fordítását csatolni kell, valamint ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.
A rendszer karakterkorlátozására tekintettel, folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A rendszer karakterkorlátozására tekintettel, a VI.3) pont folytatása:
15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu)
16. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
17. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
18. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
19. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák