Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22741/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:2030 Érd Felső u.43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92339846
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Faller Beatrix Renáta
Telefon: +36 14676265
E-mail: FallerB@budapestkornyekit.birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR001071212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Érd JB részére takarítási szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd Felső u.43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében takarítási feladatok ellátása 12 hónap időtartamra
2. részfeladat: Érdi Járásbíróság (2030 Érd Felső u.43.) épületében
- belső rendszeres - és éves nagytakarítási munkáinak elvégzése összesen 539 m2 alapterületen, valamint
- ablak- és üvegfelületek tisztítása az éves nagytakarítás keretében összesen 166 m2 felületen
a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Opció:
A) évi egyszeri nagytakarításon felül további egy alkalommal nagytakarítás az alábbiak szerint:
2. részfeladat: Érdi Járásbíróság (2030 Érd Felső u.43.) épületében 539 m2 alapterületen
B) évi egyszeri nagytakarításon felül további egy alkalommal ablak- és üvegfelület tisztítása
2. részfeladat: Érdi Járásbíróság (2030 Érd Felső u.43.) épületében 166 m2 felületen
a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04432 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Érd JB részére takarítási szolgáltatás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47337631
Postai cím: Füredi Utca 5/a 8/31
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: ideal.kozbesz@gmail.com
Telefon: +36 302391952
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3568224
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd Felső u.43.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3884929
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47337631
Postai cím: Füredi Utca 5/a 8/31
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: ideal.kozbesz@gmail.com
Telefon: +36 302391952
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ A Szerződés II.1. pontjában hivatkozott 1. sz. melléklet helyébe a jelen szerződésmódosítás melléklete lép.
2./ A Szerződés III.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A jelen Szerződés 2.1. pontjában foglaltak szerinti - opciós tételek nélküli – szolgáltatások havi vállalkozói díja (átalánydíj): 376.528,- Ft (Háromszázhetvenhatezer-ötszázhuszonnyolc) Ft + ÁFA /hónap, amely alapján a teljes vállalkozói díj a szerződés teljes időtartamának első 12 hónapjára számítottan 3.884.929,-Ft (Hárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-kilencszázhuszonkilenc forint) + ÁFA.”
3./ A Szerződés VI.6. pont harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A teljesítési biztosíték mértéke jelen Szerződés 2.1. pontjában a havi vállalkozói díj (átalánydíj) alapján a szerződés 12 hónap terjedelmű időtartamára számítottan megállapított áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összegű, vagyis 77.698,-Ft azaz Hetvenhétezer-hatszázkilencvennyolc forint.
1./ A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 2017. január 1-jei, illetve 2017. január 2-i hatálybalépéssel a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvényt módosította. A hivatkozott törvény az Érdi Járásbíróság felállításának határidejét 2019. január 1-jében állapította meg, ezzel összefüggésben a Budaörsi, a Budakörnyéki és a Szentendrei Járásbíróságok illetékességét is módosította.
Az új járásbíróság működését az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által kijelölt bérleményben, az OBH által jóváhagyott munkavállalói létszámmal kezdte meg. A működés kezdete óta eltelt időszakban tapasztalt közel 40 %-os ügyforgalom növekedés indokolta a járásbíróság munkavállalói létszámának 7 főről 27 főre bővítését, illetve a járásbíróság épületének bővítését is. Az ideiglenes bérleményi épület pinceszintjén további két új tárgyaló, őrizetes helyiség, vizes blokk került kialakításra 2019. október 31. napjáig, mely bérleményi területek takarítását el kell végezni. A takarítandó terület fentiekre tekintettel 179,4 m2-rel növekszik, mely új területen az igényelt takarítási szolgáltatás gyakorisága ugyanakkor kevesebb.
A szolgáltatói díj meghatározás az újonnan igényelt területre az alábbiak szerint történt:
Az Érdi Járásbíróság takarítása 539 m2-en 297.352,-Ft+Áfa.
Az újonnan bérbevett alagsori rész alapterülete 179,4 m2.
Heti 5 napon történő takarítás díja 551,7-Ft/m2+Áfa
Heti 4 napon történő takarítás díja 441,3-Ft/m2+Áfa
Az új bérleményt heti 5 helyett heti 4 alkalommal kell takarítani ennek havi díja 79.176,-Ft+Áfa, ami 4 hónapra vetítve 316.705,-Ft+Áfa.
2./ A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
b. szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A jelen módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez, továbbá a módosítás eredményeként a szerződés értékének változása nem éri el a 10%-ot (növekmény: 316.705,- Ft + ÁFA).
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Lsd. karakterkorlát miatt a VI.2.1. pontban
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3568224 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3884929 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az I.1. pontban a lebonyolító adatai helyesen 2019. március 07. napjától: Hivatalos név: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21205172 Postai cím: Budapest NUTS-kód:HU11 Postai irányítószám:1118 Ország: MAGYARORSZÁG Egyéb cím adatok: Muskotály köz 3. Kapcsolattartó személy: Dr. Fónagy Tímea E-mail: fonagy.timea@jogiszakerto.hu Telefon: +36 14650223 Fax: +36 17999909 Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben