Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:22749/2019
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU231, HU232, HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Halker Kft.;Halker Mirelit Depó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Di Giovanni Anett
Telefon: +36 17691704
E-mail: di.giovanni.anett@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szgyf.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyag beszerzés az SZGYF fenntartásában lévő szociális intézmények részére - Baranya, Somogy, Tolna megyei régió.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermék beszerzés a Baranya, Somogy, Tolna megyei régió - 5 intézmény - részére
Rész száma: 3. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Somogy, Baranya, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3.rész: Tej, tejtermék beszerzés a Baranya, Somogy, Tolna megyei régió - 5 intézmény - részére
Mennyiség: 60 176 kg, 640 485 l, 1 066 711 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 195 - 400373

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tej, tejtermék beszerzés a Baranya, Somogy, Tolna megyei régió - 5 intézmény - részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Halker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u.14.
Város: Balatonboglár,
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
E-mail: halker@halker.hu
Telefon: +36 85550900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 85550901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Halker Mirelit Depó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 112.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: vevoszolgalat@halker.hu
Telefon: +36 72511745
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72213466
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 227411859 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2019.09.27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15500000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Somogy, Baranya, Tolna megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.rész: Tej, tejtermék beszerzés a Baranya, Somogy, Tolna megyei régió - 5 intézmény - részére
Mennyiség: 60 176 kg, 640 485 l, 1 066 711 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 250062325
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Halker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 14.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
E-mail: halker@halker.hu
Telefon: +36 85550900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 85550901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Halker Mirelit Depó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 112.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: vevoszolgalat@halker.hu
Telefon: +36 72511745
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72213466
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Keretmegállapodás I.11 pontja az alábbiak szerint módosul:
A keretmegállapodást a Felek legfeljebb 250.062.325.- Ft + ÁFA össz-ellenérték vonatkozásában kötik.
A Szerződés II.153 pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Felek a Keretmegállapodást annak hatálybalépésétől számított 28 hónapos eladói teljesítési időszakra kötik.”
Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében rögzítik azzal, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 104. § (6) bekezdésében foglaltaknak is.
A módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy
a) az ellenérték növekedése az eredeti szerződés 10%-át nem éri el, annak összesen 9,99 %-ában mutatható ki, amelyre tekintettel az uniós értékhatárt sem éri el,
b) a módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződés általános jellegét, mivel a szerződés továbbra is határidős adásvételi szerződések megkötésére irányuló keretmegállapodás, amely szerződésben új elem a módosítás során nem jelenik meg. Az eredeti szerződéshez illeszkedés abban állapítható meg, hogy Vevő továbbra is kizárólag a keretmegállapodásban rögzített termékek megrendelésére, az ott rögzített egységárakon, kizárólag a további mennyiségre tekintettel, a keretösszeg változtatása szükséges.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a szerződés II.19. pontja szerint a szerződés hatálya részben a keretösszeg kimerüléséhez kötött, amely a jelen módosítás során változik, amelyre tekintettel Felek a teljesítési időszak meghosszabbításáról határoztak. Az összefüggés alapja az a tény, hogy Eladó ajánlatát korábban a 24 hónapos határozott időre tekintettel tette.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a szerződés II.19. pontja szerint a szerződés hatálya részben a keretösszeg kimerüléséhez kötött, amely a jelen módosítás során változik, amelyre tekintettel Felek a teljesítési időszak meghosszabbításáról határoztak. Az összefüggés alapja az a tény, hogy Eladó ajánlatát korábban a 24 hónapos határozott időre tekintettel tette.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 227411859 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 250.062.325 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben