Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22755/2019
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások ellátása
Hivatkozási szám: EKR000664642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 91 db intézmény szék- és telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.
Biztosított vagyon mennyisége:
- vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: 874 578 191 961 Ft;
- ELBER, biztosítási összeg 135 878 347 402 Ft.
Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények.
Biztosítási módozatok:
a) All Risks vagyonbiztosítás
b) Üzemszünet biztosítás
c) Szállítmánybiztosítás
d) ELBER
e) Géptörésbiztosítás
f) Kombinált felelősségbiztosítás
g) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítása
h) Egészségügyi dolgozói szakmai felelősségbiztosítás
i) Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás
j) Gyógyszerészek felelősségbiztosítása
k) Közbeszerzők felelősségbiztosítása
l) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 243 - 556093

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2465700802 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 91 db intézmény szék- és telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.
Biztosított vagyon mennyisége:
- vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: 874 578 191 961 Ft;
- ELBER, biztosítási összeg 135 878 347 402 Ft.
Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények.
Biztosítási módozatok:
a) All Risks vagyonbiztosítás
b) Üzemszünet biztosítás
c) Szállítmánybiztosítás
d) ELBER
e) Géptörésbiztosítás
f) Kombinált felelősségbiztosítás
g) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítása
h) Egészségügyi dolgozói szakmai felelősségbiztosítás
i) Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás
j) Gyógyszerészek felelősségbiztosítása
k) Közbeszerzők felelősségbiztosítása
l) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2486906360
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az alábbi közös ajánlatkérők szerződései kerülnek módosításra, a vagyonérték válltozása okán (All
Risk vagyonbiztosítás módozat) a szerződés módosítás időpontját is feltüntetve:
Bajcsy-Zsilinszky Kórház 2019.11.08
Szent László Kórház 2019.11.18
Tolna Megyei Balassa János Kórház 2019.11.04
A Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek együttes teljesülésére tekintettel módosítják, amely módosítás a fentieken túl nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Első szerződés módosításának időpontja: 4.11.2019
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Bajcsy-Zsilinszky Kórház:Az olyan telephelyek/eszközök biztosítása, melyek már esetlegesen már nem tartoznak az Ajánlatkérő/Szerződő fenntartása alá, illetve a túlbiztosítottság elkerülése érdekében a biztosítani kívánt mennyiség változtatása, a szerződés módosítása vált szükségessé. Szent László Kórház:A megadott vagyonérték a 2018. év első negyedéves állapota szerinti értéket tükrözte. A 2018.12.31-es állapot szerint vagyongyarapodás történt, amelyet Szerződő előre nem láthatott, és amely vagyonváltozás tekintetében az állagmegóvás felett a Szerződő érdeke fenn áll. A fedezetnélküli állapot kiküszöbölése érdekében a szerződés módosítása vált szükségessé.
Tolna Megyei Balassa János Kórház: Az intézmény által megadott vagyonérték a 2018. év 1. negyedéves állapota szerinti értéket tükrözte. A 2018.12.31-es állapot szerint vagyongyarapodás történt, mely az 1. számú szerzmód keretén belül 2019.06.05-el hatályba lépett. Az 1. sz. szerzmód lezárását követően újabb vagyongyarapodás történt
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2487122040 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2486906360 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben