Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22772/2019
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Sopron város közigazgatási területén belül a 01028/4, 10134/1, 10128/2, 01036, 01037, 01042/1, 01038/56, 01038/57, 01038/58, 01118 és 1040 hrsz-ú területeken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25283127
Postai cím: Bartók Béla Utca 42.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárász Tibor
Telefon: +36 99519271
E-mail: karasz.tibor@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronivizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízműgépház- és vízvezeték rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000007322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ivóvíz távvezeték rekonstrukció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron város közigazgatási területén belül a 01028/4, 10134/1, 10128/2, 01036, 01037, 01042/1, 01038/56, 01038/57, 01038/58, 01118 és 1040 hrsz-ú területeken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Ivóvíz távvezeték rekonstrukció
Az Ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján a Sopronkőhidai vízműtelep és a tervezett M85 autópálya lehajtó közötti NA 500-as vízvezeték rekonstrukciója, kiviteli terv szerinti szerelvényaknákkal és szerelvényekkel az alábbi tájékoztató mennyiségekkel:
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD Vi húzásbiztos kötéssel:547 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD kötéssel:993 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső behúzása STD Vi húzásbiztos kötéssel DN800 Hobas védőcsőbe: 36 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD Ve húzásbiztos kötéssel:4 m;
- Tolózárakna építése szerelvényekkel:1 db;
- Légtelenítő akna építése szerelvényekkel:1 db;
- Ürítő akna építése:1 db;
- Meglévő tolózáraknák megszüntetése:4 db;
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06686 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ivóvíz távvezeték rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229997351
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron város közigazgatási területén belül a 01028/4, 10134/1, 10128/2, 01036, 01037, 01042/1, 01038/56, 01038/57, 01038/58, 01118 és 1040 hrsz-ú területeken.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Ivóvíz távvezeték rekonstrukció
Az Ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján a Sopronkőhidai vízműtelep és a tervezett M85 autópálya lehajtó közötti NA 500-as vízvezeték rekonstrukciója, kiviteli terv szerinti szerelvényaknákkal és szerelvényekkel az alábbi tájékoztató mennyiségekkel:
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD Vi húzásbiztos kötéssel:547 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD kötéssel:993 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső behúzása STD Vi húzásbiztos kötéssel DN800 Hobas védőcsőbe: 36 m;
- DN500 PN16 C40 göv. tokos nyomócső építése STD Ve húzásbiztos kötéssel:4 m;
- Tolózárakna építése szerelvényekkel:1 db;
- Légtelenítő akna építése szerelvényekkel:1 db;
- Ürítő akna építése:1 db;
- Meglévő tolózáraknák megszüntetése:4 db;
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229997351
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 240 nap.
A módosított szerződés III.3. pontja alapján a befejezési határidő: 2020. január 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a Szerződés III.4. pontjában meghatározottak szerint 2019. október 14. napján "Akadályközlő levél"-ben jelezte, hogy rajta kívül álló okok miatt a főnyomó vezeték sopronkőhidai vízműtelepen tervezett csatlakozási pontjául szolgáló, a beruházás részét nem képező tolózár akna alkalmatlan az összekötésre. Megrendelő vállalja, hogy az említett aknát 2020. január 10-ig összekötésre alkalmas állapotra hozza. Fentiek alapján Megrendelő az akadályközlést elfogadja. A Megrendelő elfogadja Vállalkozó határidő módosítási kérelmét, melynek alapján jelen szerződésmódosításra kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 229997351 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 229997351 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás a 2. részre vonatkozik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben