Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22796/2019
CPV Kód:38432000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Teljesítés helye:1022 Budapest Herman Ottó út 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24871572
Postai cím: Szent-Györgyi A Utca 4
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526100
E-mail: iss.adrienn@naik.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Analitikai műszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001041352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Ultra-nagyhatékonyságú, moduláris folyadékkromatográfiás rendszer (UHPLC) aminosavak vizsgálatára Az új berendezés használatra kész, teljesen felszerelt moduláris felépítésű UPLC rendszer, amely gáztalanító egységet, pumpát, automata mintaváltót, kolonna termosztátot, PDA detektort tartalmaz, valamint aminosavak mérésére kifejlesztett mérőrendszer az alábbiak szerint: A rendszer legyen alkalmas UPLC, illetve HPLC üzemmódban történő használatra, az üzemmódok közötti szoftveres váltással: • pH tűrés min. 1,0-12,5 között, • rendszer diszperziós térfogat 5σ-nál maximum 12 µl • rendelkezzen szivárgás érzékelővel • a pumpa, mintaadagoló és a detektor mérés szempontjából lényeges paramétere vezérelhető legyen a szoftverrel • a jelenlegi HPLC mérési módszerek az UHPLC rendszerbe történő exportálását, konvertálását szoftver biztosítsa. Négy eluens keverésére, gradiensprogram változtatására, szállítására alkalmas kromatográfiás pumpa gázmentesítővel: • maximális rendszernyomás: min. 1000 bar • szállítási tartomány 0,01-2,000 mL/min, (0,01 mL/min lépésekben állítható; 0,075 % RSD) • rendszer holttérfogata maximum 400 µl (100 µl mixerrel) • gradienskésés 300 µl (100 µl mixerrel) • többféle lehetséges gradiens profil programozási lehetőség (lináris, lépcsős, konvex, konkáv) • automatikus folyamatos egyedileg programozható pumpafejmosás Maximális rendszernyomáson működő, fénytől védett mintatérrel rendelkező automata mintaadagoló: • az injektálandó mennyiség 0,1 uL lépésekben legyen programozható, min. 0,1 és 100 μl között (5-100 ul között max. 0,5% RSD); keresztszennyezés: max. 0,002% • rendszer független tűmosóval, amely minden mintainjektálás után friss oldószert használ a mosásra Oszlop termosztát 2 db 25 cm hosszúságú és 4,6 mm szélességű oszlop befogadására: • környezeti hőmérséklet és min. 60 °C között min. ± 1°C pontossággal állítható • tartalmazzon váltószelepet az oszlopok váltásához, Diódasoros Detektor • min.190-500 nm méréstartomány; max. ±1 nm beállítási pontossággal, legalább 1,2 nm felbontással • cellatérfogat max. 500 nl • diódasoros detektorral automatikus csúcstisztaság meghatározás lehetősége. • Mintavételi sebesség: min. 70 Hz • zaj: max. 10-5 AU; drift: max. 10-3 AU/óra/ºC; • A teljes kromatogram alatt a teljes hullámhossztartomány vizsgálata, rögzítése (3D spetrum). Kromatogram kinyerés minden hullámhosszon. Adatfeldolgozó szoftver a rendszer teljes vezérlésére, adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra • UHPLC vezérlő Szoftver licensz, amely kompatibilis a korábbi vezérlőszoftverrel (upgrade) • Spektrum alapján a lokális maximumok kiírásaAz UPLC vezérlésére alkalmas személyi számítógép: • min. Intel Core i5 [minimum 3 GHz], vagy ezzel egyenértékű AMD processor • min. 8 GByte RAM; min. 120 GByte SSD háttértár; min. 1 TByte HDD háttértár, • min. 24"-os színes TFT monitor, kontrasztarány min.: 1000:1, fényerő: min 200 cd; válaszidő max.: 5 ms • optikai elven működő egér; 105 gombos magyar billentyűzet; megfelelő hálózati csatlakozás Aminósav analízisre alkalmas kit, amely tartalmazza az analízishez szükséges eluenseket, mérési módszereket és kiértékelési modulokat. • Az analízis maximális kromatográfiás ideje 20 aminosav egyidejű analízisénél maximum 20 perc. Eladó köteles a leszállított eszköz meghibásodása esetén az eszköz beüzemelésétől számított 5 évig cserealkatrészt biztosítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Analitikai műszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Ultra-nagyhatékonyságú, moduláris folyadékkromatográfiás rendszer (UHPLC) aminosavak vizsgálatára Az új berendezés használatra kész, teljesen felszerelt moduláris felépítésű UPLC rendszer, amely gáztalanító egységet, pumpát, automata mintaváltót, kolonna termosztátot, PDA detektort tartalmaz, valamint aminosavak mérésére kifejlesztett mérőrendszer az alábbiak szerint: A rendszer legyen alkalmas UPLC, illetve HPLC üzemmódban történő használatra, az üzemmódok közötti szoftveres váltással: • pH tűrés min. 1,0-12,5 között, • rendszer diszperziós térfogat 5σ-nál maximum 12 µl • rendelkezzen szivárgás érzékelővel • a pumpa, mintaadagoló és a detektor mérés szempontjából lényeges paramétere vezérelhető legyen a szoftverrel • a jelenlegi HPLC mérési módszerek az UHPLC rendszerbe történő exportálását, konvertálását szoftver biztosítsa. Négy eluens keverésére, gradiensprogram változtatására, szállítására alkalmas kromatográfiás pumpa gázmentesítővel: • maximális rendszernyomás: min. 1000 bar • szállítási tartomány 0,01-2,000 mL/min, (0,01 mL/min lépésekben állítható; 0,075 % RSD) • rendszer holttérfogata maximum 400 µl (100 µl mixerrel) • gradienskésés 300 µl (100 µl mixerrel) • többféle lehetséges gradiens profil programozási lehetőség (lináris, lépcsős, konvex, konkáv) • automatikus folyamatos egyedileg programozható pumpafejmosás Maximális rendszernyomáson működő, fénytől védett mintatérrel rendelkező automata mintaadagoló: • az injektálandó mennyiség 0,1 uL lépésekben legyen programozható, min. 0,1 és 100 μl között (5-100 ul között max. 0,5% RSD); keresztszennyezés: max. 0,002% • rendszer független tűmosóval, amely minden mintainjektálás után friss oldószert használ a mosásra Oszlop termosztát 2 db 25 cm hosszúságú és 4,6 mm szélességű oszlop befogadására: • környezeti hőmérséklet és min. 60 °C között min. ± 1°C pontossággal állítható • tartalmazzon váltószelepet az oszlopok váltásához, Diódasoros Detektor • min.190-500 nm méréstartomány; max. ±1 nm beállítási pontossággal, legalább 1,2 nm felbontással • cellatérfogat max. 500 nl • diódasoros detektorral automatikus csúcstisztaság meghatározás lehetősége. • Mintavételi sebesség: min. 70 Hz • zaj: max. 10-5 AU; drift: max. 10-3 AU/óra/ºC; • A teljes kromatogram alatt a teljes hullámhossztartomány vizsgálata, rögzítése (3D spetrum). Kromatogram kinyerés minden hullámhosszon. Adatfeldolgozó szoftver a rendszer teljes vezérlésére, adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra • UHPLC vezérlő Szoftver licensz, amely kompatibilis a korábbi vezérlőszoftverrel (upgrade) • Spektrum alapján a lokális maximumok kiírásaAz UPLC vezérlésére alkalmas személyi számítógép: • min. Intel Core i5 [minimum 3 GHz], vagy ezzel egyenértékű AMD processor • min. 8 GByte RAM; min. 120 GByte SSD háttértár; min. 1 TByte HDD háttértár, • min. 24"-os színes TFT monitor, kontrasztarány min.: 1000:1, fényerő: min 200 cd; válaszidő max.: 5 ms • optikai elven működő egér; 105 gombos magyar billentyűzet; megfelelő hálózati csatlakozás Aminósav analízisre alkalmas kit, amely tartalmazza az analízishez szükséges eluenseket, mérési módszereket és kiértékelési modulokat. • Az analízis maximális kromatográfiás ideje 20 aminosav egyidejű analízisénél maximum 20 perc. Eladó köteles a leszállított eszköz meghibásodása esetén az eszköz beüzemelésétől számított 5 évig cserealkatrészt biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Megajánlott tréningnapok száma a kötelezően előírt 1 napon túl (8 óra/nap, 0-7 nap) 5
2 3. A vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a fedezet nem áll rendelkezésére, annak biztosítása az ellenőrzési körén kívül eső támogatási szerződés megkötésétől függ, amelyre a közbeszerzési eljárás megindítását követően kerül sor, melynek okán az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzési eljárás). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatás várható összege 30.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján jelen pontban rögzített feltételektől függő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.
Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Analitikai műszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45223134
Postai cím: Záhony Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: attila_gali@waters.com
Telefon: +36 13505086
Internetcím(ek): (URL) www.waters.com/waters/home.htm?lset=1&locale=en_HU
Fax: +36 13505087
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10961872241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45223134
Postai cím: Záhony Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10961872241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges