Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22811/2019
CPV Kód:45315300-1
Ajánlatkérő:Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Fő tér 4. (Hrsz: 11202)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85123850
Postai cím: Bárdos László Utca 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csík Gabriella
Telefon: +36 34515100
E-mail: hivatal@komarom.gov.hu
Fax: +36 34515109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megyeháza épületének belső korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000556082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megyeháza épületének belső korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
További tárgyak:45310000-3
45343200-5
45442110-1
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (Hrsz: 11202)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biztonsági világítás felújítása egész épületben 165 db
Általános elektromos rendszer felújítása a földszinten (1706,16 m2) és az 1. emeleten (1742,09 m2) 3.448,25 m2
Az elektromos szerelési munkák utáni vakolat helyreállítást-pótlást (keskenyjavítások) követően a szükséges festés előkészítő és festő munkák elvégzése 9.780 m2
Automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 5 db intelligens hurok optikai (szórtfény) füstérzékelőkkel és hősebesség és hőmaximum érzékelőkkel 367+13 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16332 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megyeháza épületének belső korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85168747
Postai cím: Vájár Köz 6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: gmi@gmi.hu
Telefon: +36 34309610
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34309611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 157260823
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
További tárgyak:45310000-3
45343200-5
45442110-1
45315300-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (Hrsz: 11202)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biztonsági világítás felújítása egész épületben 165 db
Általános elektromos rendszer felújítása a földszinten (1706,16 m2) és az 1. emeleten (1742,09 m2) 3.448,25 m2
Az elektromos szerelési munkák utáni vakolat helyreállítást-pótlást (keskenyjavítások) követően a szükséges festés előkészítő és festő munkák elvégzése 9.780 m2
Automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 5 db intelligens hurok optikai (szórtfény) füstérzékelőkkel és hősebesség és hőmaximum érzékelőkkel 367+13 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 180773536
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85168747
Postai cím: Vájár Köz 6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: gmi@gmi.hu
Telefon: +36 34309610
Internetcím(ek): (URL) www.gmi.hu
Fax: +36 34309611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Elvégzendő feladatok:
Biztonsági világítás felújítása egész épületben 165 db
Általános elektromos rendszer felújítása a földszinten (1706,16 m2) és az 1. emeleten (1742,09 m2) 3.448,25 m2
Az elektromos szerelési munkák utáni vakolat helyreállítást-pótlást (keskenyjavítások) követően a szükséges festés előkészítő és festő munkák elvégzése 9.780 m2
Automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 5 db intelligens hurok optikai (szórtfény) füstérzékelőkkel és hősebesség és hőmaximum érzékelőkkel 367+13 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazott költségvetés tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár) :
nettó 157 260 823 HUF + ÁFA
azaz nettó százötvenhézmillió-kettőszázhatvanezer-nyolcszázhuszonhárom HUF + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
5.2. A Vállalkozó ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 30%-ának, azaz 47.178.246 forintnak megfelelő összegű - Kbt. 135. § (8) bekezdésben rögzítetteknek megfelelő - előlegre jogosult.

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
A változás kiemelt dőlt betűvel került jelzésre.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Elvégzendő feladatok:
Biztonsági világítás felújítása egész épületben 165 db
Általános elektromos rendszer felújítása a földszinten (1706,16 m2) és az 1. emeleten (1742,09 m2) 3.448,25 m2
Az elektromos szerelési munkák utáni vakolat helyreállítást-pótlást (keskenyjavítások) követően a szükséges festés előkészítő és festő munkák elvégzése 9.780 m2
Automatikus tűzjelző rendszer kiépítése 5 db intelligens hurok optikai (szórtfény) füstérzékelőkkel és hősebesség és hőmaximum érzékelőkkel 367+13 db

Gipszkarton dobozolás kialakítás 170 m2
Dulavázas gipszkarton álmennyezet 20 cm lelógással 12,5 mm normál kartonnal 127 m2
3 sor kazettás mennyezet és oldalanként 38 cm gipszkarton sáv 38 m2
Kazettás álmennyezet készítése , 60x60 385 m2
IQ8 optikai (szórtfény) füstérzékelő 43 db
Mennyezet diszperziós festése fehér színnel 297 m2
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazott költségvetések tartalmazzák.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár)
nettó 180 773 536 HUF + ÁFA
azaz nettó száznyolcvanmillió-hétszázhetvenháromezer-ötszázharminchat HUF + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
5.2. A Vállalkozó ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 30%-ának, azaz 54.232.060 forintnak megfelelő összegű - Kbt. 135. § (8) bekezdésben rögzítetteknek megfelelő - előlegre jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A villamos felújítás miatt az új elektromos vezetékek a folyosón két oldalon kábeltálcában lennének szerelve és innen lennének a szobák megtáplálva.
Álmennyezet (magasabb műszaki tartalom) előnyei:
Szekcionált, kazettás (bontható) szerkezetű, álmennyezet kiépítését a későbbi vezetékek bővítése, számítástechnika hálózat bővítés és a használhatóság teszi indokolttá.
Kiemelendő, hogy a jelenlegi állapotnál jóval esztétikusabb, látványosabb megoldást kínál. Kiválóan hangszigetel, hőszigetel és mindent gépészetet, technikai kábelt el lehet rejteni az álmennyezetek fölé. A kazettás álmennyezet lapok gyorsan cserélhetők, a csere pedig nem jár piszokkal.
A gipszkarton álmennyezet por, piszok nélkül gyorsan kivitelezhető. Így utólag sem jár rombolással a bővítés.
A kialakításával csökkenthető a fűtendő légköbmétert azzal, hogy a felszerelt álmennyezet alacsonyabb, mint az eredeti plafon. Ez egyrészt környezetkímélő megoldás is, másrészt viszont megtakarítást is jelent a rezsiköltségekben.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 157260823 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 180773536 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben