Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22816/2019
CPV Kód:39312000-2
Ajánlatkérő:KATHI FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Füredi út 76.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:COOL SOLUTION Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KATHI FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46255435
Postai cím: Bánk tanya 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4079
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kathi Zoltán
Telefon: +36 304551883
E-mail: kathizoltan1985@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Húsfeldolgozáshoz eszközök beszerzése-megismételt
Hivatkozási szám: EKR001015652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csomagolástechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FÓLIÁZÓ GÉP KOMPLETT - 1 db
TASAKOLÓ GÉP, 2 FÉLE TASAKSZÉLESSÉG - 1 db
SÚLYADAGOLÓ 10 FEJES - 1 db
GARATOS FELHORDÓSZALAG - 1 db
KITÁROLÓ SZÁLLÍTÓSZALAG - 1 db
VÉDŐGÁZOS VÁKUMCSOMAGOLÓ GÉP - 1 db
SZERVIZDOBOGÓ ROZSDAMENTES, FELJÁRÓVAL - 1 db
CSOMAGOLÁSTECHNIKÁHOZ HŰTŐEGYSÉG - 6 db
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17305 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Csomagolástechnikai eszközök beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COOL SOLUTION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76811360
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: coolsolution3@gmail.com
Telefon: +36 305304850
Internetcím(ek): (URL) www.coolsolution.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59363000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4002 Debrecen, Harcsa utca 8. (hrsz.: 01074/16)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
FÓLIÁZÓ GÉP KOMPLETT - 1 db
TASAKOLÓ GÉP, 2 FÉLE TASAKSZÉLESSÉG - 1 db
SÚLYADAGOLÓ 10 FEJES - 1 db
GARATOS FELHORDÓSZALAG - 1 db
KITÁROLÓ SZÁLLÍTÓSZALAG - 1 db
VÉDŐGÁZOS VÁKUMCSOMAGOLÓ GÉP - 1 db
SZERVIZDOBOGÓ ROZSDAMENTES, FELJÁRÓVAL - 1 db
CSOMAGOLÁSTECHNIKÁHOZ HŰTŐEGYSÉG - 6 db
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59363000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COOL SOLUTION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76811360
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: coolsolution3@gmail.com
Telefon: +36 305304850
Internetcím(ek): (URL) www.coolsolution.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 3 pontjában megjelölt teljesítési helyszínben a Támogatói Okirat módosítása miatt változás állt be. Ennek megfelelően a teljesítés helyszíne módosult.
Jelen módosítás nem tekinthető jelentős módosításnak, tekintettel arra, hogy a teljesítés helye érdemi változást nem hoz, ugyanazon városon belül egymáshoz közel eső helyszínek cserélődnek, mely többletköltséget egyik félnek sem jelent. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket nem érinti, azoknak a módosítás megfelel.
Szerződés módosítása:
Eredeti rendelkezés
A teljesítés helye: 4079 Debrecen, Bánk tanya 27.
Módosított rendelkezés
A teljesítés helye: 4002 Debrecen, Harcsa utca 8. (hrsz.: 01074/16)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a szerződés 3 pontjában megjelölt teljesítési helyszínben a Támogatói Okirat módosítása miatt változás állt be. Ennek megfelelően a teljesítés helyszíne módosult.
Jelen módosítás nem tekinthető jelentős módosításnak, tekintettel arra, hogy a teljesítés helye érdemi változást nem hoz, ugyanazon városon belül egymáshoz közel eső helyszínek cserélődnek, mely többletköltséget egyik félnek sem jelent. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket nem érinti, azoknak a módosítás megfelel.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59363000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59363000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben