Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22830/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5700 Gyula, Tavasz u. 2968. hrsz., Pacsirta u. 2899. hrsz., Réthy u. 670. hrsz., Dózsa u. 4426. hrsz., Eminescu u. 2060. hrsz., Sarkadi út 1541. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FUTIZO Kft.;Gyula-Táv Hírközléstechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73264730
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyula városi ivóvízvezetékek rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000465762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyula városi ivóvízvezetékek rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45231300-8
45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Tavasz u. 2968. hrsz., Pacsirta u. 2899. hrsz., Réthy u. 670. hrsz., Dózsa u. 4426. hrsz., Eminescu u. 2060. hrsz., Sarkadi út 1541. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Eminescu utca (Ernyő utca, és a Kapa utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A gerincvezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 280 fm NA 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
2. Dózsa György utca páratlan oldala.
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 320 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
3. Sarkadi út (Hunyadi utca, és a Kazinczy utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 346 fm 150 AC vezeték lesz kicserélve NA 160 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
4. Tavasz utca (Diófa utca, és a Körgát utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 392 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
5. Pacsirta utca (Diófa utca, és a Körgát utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 377 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
6. Réthy Lipót utca (Mikes Kelemen utca, és az Erdélyi Sándor utca közötti szakasz)
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 175 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10404 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyula városi ivóvízvezetékek rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Gyula-Táv Hírközléstechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58402126
Postai cím: PÓSTELEKI Utca 69
Város: GYULA
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: gyulatav@gyulatav.hu
Telefon: +36 209422148
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66561920
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67528700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45231300-8
45232151-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Tavasz u. 2968. hrsz., Pacsirta u. 2899. hrsz., Réthy u. 670. hrsz., Dózsa u. 4426. hrsz., Eminescu u. 2060. hrsz., Sarkadi út 1541. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Eminescu utca (Ernyő utca, és a Kapa utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A gerincvezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 280 fm NA 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
2. Dózsa György utca páratlan oldala.
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 320 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
3. Sarkadi út (Hunyadi utca, és a Kazinczy utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 346 fm 150 AC vezeték lesz kicserélve NA 160 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
4. Tavasz utca (Diófa utca, és a Körgát utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 392 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
5. Pacsirta utca (Diófa utca, és a Körgát utca közötti szakasz).
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 377 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
6. Réthy Lipót utca (Mikes Kelemen utca, és az Erdélyi Sándor utca közötti szakasz)
Az érintett szakaszon a teljes ivóvíz gerincvezetéket a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel és csomópontokkal együtt szükséges cserélni. A vezetékek cseréjét csőroppantásos technológiával tervezzük elvégezni, de a bekötővezetékek cseréjénél a hagyományos, nyíltárkos építési módszer alkalmazandó. A tervezett vezetékcsere során 175 fm 80 AC vezeték lesz kicserélve NA 90 KPE anyagú csőre, a szerelvényekkel, és bekötő vezetékekkel együtt.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67528700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Gyula-Táv Hírközléstechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58402126
Postai cím: PÓSTELEKI Utca 69
Város: GYULA
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: gyulatav@gyulatav.hu
Telefon: +36 209422148
Internetcím(ek): (URL) www.gyulatav.hu
Fax: +36 66561920
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 5. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul:
"A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől kezdődően 330 nap."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházással érintett Dózsa György utca egyik ingatlanán (Dózsa György u 43. szám) párhuzamosan építési beruházás is zajlik, amelynek kivitelezője, Debreceni László 2019. október 14. napján írásban megkereste a Megrendelőt, és előadta, hogy az előzetes tervei szerint a szerkezeti elemek behordása október hónapjával bezárólag megvalósult volna, azonban az idei évi csapadékos időjárás valamint az építőipari kapacitás hiánya miatt e feladatok még zajlanak, mivel az egymásra épülő technológiai folyamatok indokolják az építőanyagok folyamatos behordását. A Megrendelő az utcák érintő ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkálatainak elvégzését a 2019. év október és november hónapjaira tervezte, amely alatt a gépjárművel való közlekedés nem biztosított, így az ingatlanon zajló építési beruházás határideje ismételten csúszna. Erre tekintettel kéri a Megrendelőt, hogy az ivóvíz rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok teljesítési határideje módosításra kerüljön.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67528700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67528700 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben