Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22832/2019
CPV Kód:48100000-9
Ajánlatkérő:Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46185552
Postai cím: Böszörményi Út 20-22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wachsler György
Telefon: +36 13556859
E-mail: faber@faberkft.hu
Fax: +36 13556859
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.faberkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.faberkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000951782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő integrált ügyviteli rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásháttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az Integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.
Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 870000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48100000-9
További tárgyak:48611000-4
50000000-5
51214000-5
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén lévő parkolási övezetek területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő Integrált rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásháttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az Integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.
Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését. Az Integrált rendszer működése során folyamatosan legalább 50 darab PDA egyidejűleg a közterületen üzemeltetés alatt használatban van, a parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése jelenleg az alábbi főbb mutatók szerint történik:
- az üzemeltetés során éves szinten az ügymenet kezelése eléri 67.000 db-ot
- legalább 15.000 darab lekérdezés történik a közhiteles gépjárműnyilvántartásából és személyi adat és lakcím nyilvántartásaiból
- adat továbbítás valósul meg szabálysértési nyilvántartó rendszerbe
A teljes ellátandó tevékenység és szolgáltatás kialakítása valamint szállítása, majd üzemvitele során az integrált Rendszernek a továbbiakban részletezett funkciókat kell tartalmaznia, továbbá biztosítania kell a teljes Integrált rendszer működéséhez szükséges üzemviteli, üzemben tartási, fejlesztési funkciókat is.
Parkolás-üzemeltetés területén ellátandó tevékenységek (A):
A/1.) Pótdíjnyilvántartó funkció ellátása,
A/2.) Kedvezményes parkolási engedélyek kezelése funkció ellátása,
A/3) Gyalogos nyomkövető GPS funkció ellátása,
A/4.) Sity Control funkció ellátása,
A/5.) Jegykiadó automaták hibabejelentő funkciójának ellátása,
A/6.) Zárt parkolást kezelő funkció ellátás.
A Közterület-felügyelet területén ellátandó tevékenységek (B):
B/1.) Helyszíni bírság kezelő funkció ellátása,
B/2.) Kerékbilincselést támogató funkció ellátása,
B/3.) Jármű elszállítást támogató funkció ellátása,
B/4.) Területfoglalást támogató funkció ellátása,
B/5.) Jármű és személynyilvántartó lekérdező funkció ellátása,
B/6.) Jármű nyomkövető GPS funkció ellátása,
B/7.) Térfigyelő kamerás funkció ellátása
(A) és (B) tárgyhoz kapcsolódó Egyéb Funkciók (C):
C/1.) Általános bejelenési intézkedési funkció ellátása,
C/2.) Elektronikus dokumentumokat kezelő funkció ellátása,
C/3.) Interfészeket kezelő funkció ellátása,
C/4.) Egységes pénzügyi analitikai funkció ellátása,
C/5.) Panaszkezelési funkció, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása,
C/6.) Ügyfélablak funkciók ellátása,
C/7.) Helyszíni adatrögzítési és ellenőrzési funkció ellátása tárgyában, továbbá a tevékenységekkel összefüggésben nyújtandó Szolgáltatások II.
1.) Tanácsadás.
2.) Alkalmazásüzemeltetési és oktatási szolgáltatás.
3.) Kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetés, üzemben tartás.
4.) Az Integrált rendszer üzemeltetésében résztvevő műszaki eszközök biztosítása.
5.) A SIM kártyák üzemben tartási szolgáltatásának biztosítása.
6.) Jegykiadó automaták üzemben tartásának biztosítása.
Az Integrált rendszernek biztosítania kell továbbá a mobil adatátvitelhez szükséges SIM kártyákat a közbeszerzési dokumentumokban szereplő biztonsági kritériumoknak megfelelően, azzal, hogy az ehhez kapcsolódó szükséges számítástechnikai és infokommunikációs eszközpark biztosítása az Ajánlatkérő kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlat színvonala  20
2 2.1. Képek biztonsági jegyei  5
3 2.2. Beérkező levelek előállítása, kezelése  5
4 2.3. Törzsadat tárolási funkció  5
5 2.4. Tértivevény előállítás és a ragszámkezelés  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
FAKSZ: dr. Szűcs Gabriella OO868, dr. Csók István Áron OO118, dr. Bábosik Roland Ottó O1011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369919
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44498287
Postai cím: Fehérvári Út 126-128
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: halaszb@session.hu
Telefon: +36 302660263
Internetcím(ek): (URL) http://session.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 720000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 870000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.)
Ajánlatkérő a "II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) "pontban és a V.2.4) pont "A szerződés/rész végleges összértéke:" alpontban a szerződés 60 havi összegét tüntette fel (1 havi összeg: nettó 14.500.000,- Ft)
2.)
Tájékoztatás a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontjában foglaltakra tekintettel:
Nyertes ajánlattevő adószáma:11471721-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)