Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:22841/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jásztelek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5141 Jásztelek, Szabadság u. 86 sz. 4., Jásztelek belterület hrsz:4/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jásztelek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89410673
Postai cím: Szabadság Út 71
Város: Jásztelek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Nóra
Telefon: +36 57462069
E-mail: jasztelek@vnet.hu
Fax: +36 57562050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jasztelek.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac építése Jásztelken
Hivatkozási szám: EKR000559832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PIAC FELÚJÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5141 Jásztelek, Szabadság u. 86 sz. 4., Jásztelek belterület hrsz:4/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A településen jelenleg semmilyen piac sincs, így az Ajánlatkérő egy piac kialakítását tervezi, a korábban erre a célra megvásárolt ingatlanon.
A kivitelezés célja, hogy a kialakításra kerülő piac rendelkezzen fedett árusítóhellyel, burkolt felülettel, valamint a hozzá tartozó parkolóval és szociális blokkal.
Teljesítési helyen Ajánlatkérő részére új épület készül az alábbi fő munkafolyamatok mentén:
- Árusító pavilon kialakítása, szükséges parkolóhelyek és kerékpártárolók
- Szociális épület kialakítása, kiselemes építési móddal
- Elektromos hálózat kialakítása
- Víz-csatorna bekötési munkálatok
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN-1-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20211 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PIAC FELÚJÍTÁSA
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30656514
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5141 Jásztelek, Szabadság u. 86 sz. 4., Jásztelek belterület hrsz:4/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A településen jelenleg semmilyen piac sincs, így az Ajánlatkérő egy piac kialakítását tervezi, a korábban erre a célra megvásárolt ingatlanon.
A kivitelezés célja, hogy a kialakításra kerülő piac rendelkezzen fedett árusítóhellyel, burkolt felülettel, valamint a hozzá tartozó parkolóval és szociális blokkal.
Teljesítési helyen Ajánlatkérő részére új épület készül az alábbi fő munkafolyamatok mentén:
- Árusító pavilon kialakítása, szükséges parkolóhelyek és kerékpártárolók
- Szociális épület kialakítása, kiselemes építési móddal
- Elektromos hálózat kialakítása
- Víz-csatorna bekötési munkálatok
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30656514
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés IV. 12. alpontjához az alábbi kiegészítést fűzik a 12. pont 12.3 alponttal való értelmezése érdekében:
„Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen Szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 30.656.514,- HUF +ÁFA, azaz nettó harminc millió hatszázötvenhatezer-ötszáztizennégy forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 38.933.773 Ft, azaz harmincnyolc millió kilencszázharmincháromezer-hétszázhetvenhárom forint vállalkozói díj illeti meg, a Szerződés 12.3 alpontjában foglaltakra figyelemmel. A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1. sz. melléklet).”
Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződés VIII. 54. alpontját elírás miatt módosítják az alábbiak szerint:
„Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő (kötelező 24 hónapon felül további) 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezési munkákra. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A jótállási igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.”


A Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez a 2019.03.20-án jogerős (módosított) építési engedélyek átadásra kerültek.
Szerződő felek közötti Szerződés egyebekben változatlan tartalommal hatályban marad. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, mivel a módosítás nem lényeges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30656514 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30656514 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben