Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22854/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Derecske, Szováti u. 2., Derecske, Lengyel u. 3-5.;Tépe, Kossuth u. 1., Konyár, Rákóczi utca 18., Konyár, Rákóczi utca 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24391612
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seprenyi Zoltán
Telefon: +36 54795261
E-mail: zoltan.seprenyi@kk.gov.hu
Fax: +36 54795261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/berettyoujfalu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Javítási és karbantartási szolgáltatások – Bocskai
Hivatkozási szám: EKR000900182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. részajánlat
Javítási, karbantartási szolgáltatások biztosítása vállalkozási szerződés keretében a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola derecskei telephelyein.
II. részajánlat
Javítási, karbantartási szolgáltatások biztosítása vállalkozási szerződés keretében a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Derecskén kívüli telephelyein, tagiskoláiban.
Mindkét rész tekintetében elvégzendő feladatok:
Épületszerkezethez kapcsolódó feladatok:
– Nyílászárók szükség szerinti karbantartása zárszerkezetek javítása, cseréje ajtófékek javítása, cseréje, pántok javítása, cseréje, nyílászárók beállítása, pászítása sérült tömítések javítása tantermi ruhatartó fogasok javítása.
– Hidegburkolat szükség szerinti javítása.
– Meleg-burkolat javítása a technológiai követelmények betartásával.
– Kőművesmunka; bontás, helyreállítás elvégzése a technológiai követelmények betartásával.
– Javító festés, javító mázolás a technológiai követelmények betartásával szükség szerinti bútormozgatással védőfóliázással, fedő ragasztás, törések, repedések javítása falfelület korábbi színével megegyező festés maximum két rétegben, javító mázolási feladat elvégzése a nyílászárók szükség szerinti karbantartásából adódó törések, leverődések javítása, csiszolás, tapaszolás, alapozás, fedőfestés. Az elszennyeződött fal-és mennyezetfelületek tisztítása, színének visszaállítása.
– Javító lakatos munka elvégzése; fémszerkezetű lépcsők, korlátok, kapuk, kerítések egyéb fém elemek, zárszerkezetek javító munkái, keletkezett hulladék elszállítás.
– Esővíz elvezető csatorna javítása; esővíz-elvezető csatorna javítása, eseti dugulás-elhárítás a csapadékvíz-elvezetőkben; keletkezett hulladék elszállítás.
– Bádogos javító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Tetőjavító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka, vízmentesítés, eszközmozgatás, egyéb kármegelőzés; keletkezett hulladék elszállítás.
Épületgépészethez és épületvillamossághoz kapcsolódó feladatok:
– A vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Szennyvízvezeték ellenőrzése, javítása, lefolyók dugulás-elhárítása.
– Elektromos hálózathoz kapcsolódó berendezések javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Világítástechnikai eszközök – szükség szerinti — cseréje, javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Elektromos és háztartási kisgépek javítása és hibaelhárítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
Eszközök: telefonkészülék, hűtőgép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, teafőző, mosógép, mosogatógép, centrifuga, kompresszor, TV, videomagnó, szivattyú, rádió, magnó.
– A kazánok, konvektorok, gázbojlerek ellenőrzése, téli beüzemelése, tavaszi karbantartása, szükség szerinti javítása, próbafűtés indítása, automatika ellenőrzése, égőfejek, füstcsövek tisztítása, vízoldal, gázoldal tömítettségének ellenőrzése, javítása.
– A fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok ellátása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, a fűtésrendszer fűtési szezont megelőző átvizsgálása, légtelenítése, radiátor szelepek tömítettségének és zárásának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, radiátorok, csövek tömítettségének ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
– Gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok ellátása.
Épületen kívüli területhez kapcsolódó feladatok:
– Az intézmény kerítéseinek karbantartása, szükséges javítások elvégzése.
Speciális karbantartáshoz kapcsolódó feladatok:
– Épületklíma karbantartása, javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, beltéri egységek tisztítása, fertőtlenítése.
– Karnis, ablak sötétítő eszközök javítása.
– Bútorasztalos javító munkák elvégzése a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása (ragasztás, illesztés, fóliázás, beállítás).
– Telefonhálózat, telefonközpont javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
A feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A vállalkozó köteles napi 24 órában elérhetőséget biztosítani. A vállalkozó köteles a hibabejelentés fogadását követő rendkívüli hibaelhárítás esetén a hibaelhárítást haladéktalanul elkezdeni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20086008 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Javítás, karbantartás - Derecske
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334110-9
További tárgyak:50531100-7
50700000-2
50710000-5
50711000-2
50712000-9
50720000-8
50850000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Derecske, Szováti u. 2., Derecske, Lengyel u. 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Javítási, karbantartási szolgáltatások biztosítása vállalkozási szerződés keretében a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola derecskei telephelyein.
Az elvégzendő feladatok:
Épületszerkezethez kapcsolódó feladatok:
– Nyílászárók szükség szerinti karbantartása zárszerkezetek javítása, cseréje ajtófékek javítása, cseréje, pántok javítása, cseréje, nyílászárók beállítása, pászítása sérült tömítések javítása tantermi ruhatartó fogasok javítása.
– Hidegburkolat szükség szerinti javítása.
– Meleg-burkolat javítása a technológiai követelmények betartásával.
– Kőművesmunka; bontás, helyreállítás elvégzése a technológiai követelmények betartásával.
– Javító festés, javító mázolás a technológiai követelmények betartásával szükség szerinti bútormozgatással védőfóliázással, fedő ragasztás, törések, repedések javítása falfelület korábbi színével megegyező festés maximum két rétegben, javító mázolási feladat elvégzése a nyílászárók szükség szerinti karbantartásából adódó törések, leverődések javítása, csiszolás, tapaszolás, alapozás, fedőfestés. Az elszennyeződött fal-és mennyezetfelületek tisztítása, színének visszaállítása.
– Javító lakatos munka elvégzése; fémszerkezetű lépcsők, korlátok, kapuk, kerítések egyéb fém elemek, zárszerkezetek javító munkái, keletkezett hulladék elszállítás.
– Esővíz elvezető csatorna javítása; esővíz-elvezető csatorna javítása, eseti dugulás-elhárítás a csapadékvíz-elvezetőkben; keletkezett hulladék elszállítás.
– Bádogos javító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Tetőjavító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka, vízmentesítés, eszközmozgatás, egyéb kármegelőzés; keletkezett hulladék elszállítás.
Épületgépészethez és épületvillamossághoz kapcsolódó feladatok:
– A vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Szennyvízvezeték ellenőrzése, javítása, lefolyók dugulás-elhárítása.
– Elektromos hálózathoz kapcsolódó berendezések javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Világítástechnikai eszközök – szükség szerinti — cseréje, javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Elektromos és háztartási kisgépek javítása és hibaelhárítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
Eszközök: telefonkészülék, hűtőgép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, teafőző, mosógép, mosogatógép, centrifuga, kompresszor, TV, videomagnó, szivattyú, rádió, magnó.
– A kazánok, konvektorok, gázbojlerek ellenőrzése, téli beüzemelése, tavaszi karbantartása, szükség szerinti javítása, próbafűtés indítása, automatika ellenőrzése, égőfejek, füstcsövek tisztítása, vízoldal, gázoldal tömítettségének ellenőrzése, javítása.
– A fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok ellátása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, a fűtésrendszer fűtési szezont megelőző átvizsgálása, légtelenítése, radiátor szelepek tömítettségének és zárásának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, radiátorok, csövek tömítettségének ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
– Gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok ellátása.
Épületen kívüli területhez kapcsolódó feladatok:
– Az intézmény kerítéseinek karbantartása, szükséges javítások elvégzése.
Speciális karbantartáshoz kapcsolódó feladatok:
– Épületklíma karbantartása, javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, beltéri egységek tisztítása, fertőtlenítése.
– Karnis, ablak sötétítő eszközök javítása.
– Bútorasztalos javító munkák elvégzése a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása (ragasztás, illesztés, fóliázás, beállítás).
– Telefonhálózat, telefonközpont javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
A feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A vállalkozó köteles napi 24 órában elérhetőséget biztosítani. A vállalkozó köteles a hibabejelentés fogadását követő rendkívüli hibaelhárítás esetén a hibaelhárítást haladéktalanul elkezdeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezésre állás ideje a rendkívüli hibaelhárítás esetén [a hibabejelentéstől számított hibaelhárítással érintett helyre történő kiérkezésig eltelt időtartam órában (minimum 1, maximum 4 óra) 18
2 Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata épületek üzemeltetésében és/vagy javítási és/vagy karbantartási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen  12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes körű ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy
- az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont pontos (teljes) szövege: Teljes körű ajánlati ár hibaelhárítás és karbantartási munkák elvégzése tekintetében (a beépítendő alkatrészek árával) [nettó HUF/hó];
- a második minőségi értékelési részszempont pontos (teljes) szövege: Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata épületek üzemeltetésében és/vagy javítási és/vagy karbantartási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen szolgáltatások irányításában (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: Javítás, karbantartás - Derecsként kívül
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334110-9
További tárgyak:50531100-7
50700000-2
50710000-5
50711000-2
50712000-9
50720000-8
50850000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Tépe, Kossuth u. 1., Konyár, Rákóczi utca 18., Konyár, Rákóczi utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Javítási, karbantartási szolgáltatások biztosítása vállalkozási szerződés keretében a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Derecskén kívüli telephelyein, tagiskoláiban.
Az elvégzendő feladatok:
Épületszerkezethez kapcsolódó feladatok:
– Nyílászárók szükség szerinti karbantartása zárszerkezetek javítása, cseréje ajtófékek javítása, cseréje, pántok javítása, cseréje, nyílászárók beállítása, pászítása sérült tömítések javítása tantermi ruhatartó fogasok javítása.
– Hidegburkolat szükség szerinti javítása.
– Meleg-burkolat javítása a technológiai követelmények betartásával.
– Kőművesmunka; bontás, helyreállítás elvégzése a technológiai követelmények betartásával.
– Javító festés, javító mázolás a technológiai követelmények betartásával szükség szerinti bútormozgatással védőfóliázással, fedő ragasztás, törések, repedések javítása falfelület korábbi színével megegyező festés maximum két rétegben, javító mázolási feladat elvégzése a nyílászárók szükség szerinti karbantartásából adódó törések, leverődések javítása, csiszolás, tapaszolás, alapozás, fedőfestés. Az elszennyeződött fal-és mennyezetfelületek tisztítása, színének visszaállítása.
– Javító lakatos munka elvégzése; fémszerkezetű lépcsők, korlátok, kapuk, kerítések egyéb fém elemek, zárszerkezetek javító munkái, keletkezett hulladék elszállítás.
– Esővíz elvezető csatorna javítása; esővíz-elvezető csatorna javítása, eseti dugulás-elhárítás a csapadékvíz-elvezetőkben; keletkezett hulladék elszállítás.
– Bádogos javító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Tetőjavító munkák a technológiai követelmények betartásával.
– Vízkár elhárításhoz kapcsolódó, további károk megelőzését biztosító munka, vízmentesítés, eszközmozgatás, egyéb kármegelőzés; keletkezett hulladék elszállítás.
Épületgépészethez és épületvillamossághoz kapcsolódó feladatok:
– A vizesblokkok, mosdókagylók, WC-k, vízcsapok karbantartása, javítása, cseréje, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Szennyvízvezeték ellenőrzése, javítása, lefolyók dugulás-elhárítása.
– Elektromos hálózathoz kapcsolódó berendezések javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Világítástechnikai eszközök – szükség szerinti — cseréje, javítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
– Elektromos és háztartási kisgépek javítása és hibaelhárítása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
Eszközök: telefonkészülék, hűtőgép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, teafőző, mosógép, mosogatógép, centrifuga, kompresszor, TV, videomagnó, szivattyú, rádió, magnó.
– A kazánok, konvektorok, gázbojlerek ellenőrzése, téli beüzemelése, tavaszi karbantartása, szükség szerinti javítása, próbafűtés indítása, automatika ellenőrzése, égőfejek, füstcsövek tisztítása, vízoldal, gázoldal tömítettségének ellenőrzése, javítása.
– A fűtési rendszerrel kapcsolatos javítási feladatok ellátása a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, a fűtésrendszer fűtési szezont megelőző átvizsgálása, légtelenítése, radiátor szelepek tömítettségének és zárásának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, radiátorok, csövek tömítettségének ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
– Gázkészülékekkel kapcsolatos javítási feladatok ellátása.
Épületen kívüli területhez kapcsolódó feladatok:
– Az intézmény kerítéseinek karbantartása, szükséges javítások elvégzése.
Speciális karbantartáshoz kapcsolódó feladatok:
– Épületklíma karbantartása, javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása, beltéri egységek tisztítása, fertőtlenítése.
– Karnis, ablak sötétítő eszközök javítása.
– Bútorasztalos javító munkák elvégzése a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása (ragasztás, illesztés, fóliázás, beállítás).
– Telefonhálózat, telefonközpont javítása, a funkcióhoz tartozó használhatóság biztosítása.
A feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A vállalkozó köteles napi 24 órában elérhetőséget biztosítani. A vállalkozó köteles a hibabejelentés fogadását követő rendkívüli hibaelhárítás esetén a hibaelhárítást haladéktalanul elkezdeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezésre állás ideje a rendkívüli hibaelhárítás esetén [a hibabejelentéstől számított hibaelhárítással érintett helyre történő kiérkezésig eltelt időtartam órában (minimum 1, maximum 4 óra) 18
2 Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata épületek üzemeltetésében és/vagy javítási és/vagy karbantartási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen  12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes körű ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy
- az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont pontos (teljes) szövege: Teljes körű ajánlati ár hibaelhárítás és karbantartási munkák elvégzése tekintetében (a beépítendő alkatrészek árával) [nettó HUF/hó];
- a második minőségi értékelési részszempont pontos (teljes) szövege: Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata épületek üzemeltetésében és/vagy javítási és/vagy karbantartási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen szolgáltatások irányításában (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TK/081/03358-1/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Javítás, karbantartás - Derecske
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8692536
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15840000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TK/081/03396-2/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Javítás, karbantartás - Derecsként kívül
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8227464
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4246008
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges