Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22865/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Vásárosnamény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4800 Vásárosnamény, iparterület, Hrsz.: 4208/37
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ferro Vertikál Fémipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96821442
Postai cím: Tamási Áron Utca 1
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Zoltán
Telefon: +36 45470022
E-mail: galzoltan@vasarosnameny.hu
Fax: +36 45470022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasarosnameny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterületen könnyűszerkezetes kisgép raktár épül
Hivatkozási szám: EKR000679392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Könnyűszerkezetes kisgép raktár építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4800 Vásárosnamény, iparterület, Hrsz.: 4208/37
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vásárosnaményi iparterületen könnyűszerkezetes kisgép raktár épület építése
A tervezett épület (606 m2) fő funkciója kisgép raktár épület, amelyben 3 db különálló külső megközelítésű tárolási helyiséget valamint a település felé eső raktár részben egy kis vizes – melegedő blokkot alakítunk ki. A tervezett raktár megközelítése a délkeleti hosszhomlokzaton tárolási egységenként 1-1 db szekcionált kapun keresztül történik. A tervezett épület délkeleti sarkában szükséges kialakítani a raktárhoz tartozó szociális blokkot. A dolgozói szociális blokkot kivülről az északkeleti homlokzat felől közelíthetjük meg, tervezett melegedő + 2 nemű üzemi wc blokk és előtér.
Útkapcsolat kiépítése.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetések közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.1.1.-15-SB1-2016-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16712 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könnyűszerkezetes kisgép raktár építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ferro Vertikál Fémipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422433
Postai cím: Vasut Utca 89.
Város: Nagyszekeres
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4962
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205852760
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44366591
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77351400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4800 Vásárosnamény, iparterület, Hrsz.: 4208/37
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vásárosnaményi iparterületen könnyűszerkezetes kisgép raktár épület építése
A tervezett épület (606 m2) fő funkciója kisgép raktár épület, amelyben 3 db különálló külső megközelítésű tárolási helyiséget valamint a település felé eső raktár részben egy kis vizes – melegedő blokkot alakítunk ki. A tervezett raktár megközelítése a délkeleti hosszhomlokzaton tárolási egységenként 1-1 db szekcionált kapun keresztül történik. A tervezett épület délkeleti sarkában szükséges kialakítani a raktárhoz tartozó szociális blokkot. A dolgozói szociális blokkot kivülről az északkeleti homlokzat felől közelíthetjük meg, tervezett melegedő + 2 nemű üzemi wc blokk és előtér.
Útkapcsolat kiépítése.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetések közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77351400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ferro Vertikál Fémipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39422433
Postai cím: Vasut Utca 89.
Város: Nagyszekeres
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4962
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205852760
Internetcím(ek): (URL) www.ferrovertikal.hu
Fax: +36 44366591
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő:a munkaterület átadását követő 3 hónap azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést is elfogad.) a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján módosítják:
„9., Teljesítési határidő: a munkaterület átadását követő 5 hónap, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület útfelújítás miatt nem megközelíthető, az odavezető Koportos út felújítása folyik, ezért a kivitelező a munkaterületet nem tudja megközelíteni. Erre tekintettel 60 nap határidő hosszabbítás indokolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 77351400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 77351400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben