Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22879/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest III. ker., Sujtás u. - Gázgyári lakótelep, belső lakótelep I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII épületek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavinics Tibor
Telefon: +36 202208803
E-mail: glavinics.tibor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gázgyári Ltp. - csatlakozó gázvezeték kiváltás
Hivatkozási szám: EKR001393952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest III. ker., Gázgyári lakótelep, belső lakótelep I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII épületek csatlakozó-vezetékeinek kiváltása épületen kívül, épületen belül, ill. a gázmérőkötések szabványosítása az NKM technológiája, műszaki követelményei szerint. / Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele, ügyintézés 1 db
/ Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, NKM Földgázhálózati Kft. költsége Épület zárás/nyitás 13 elzárási pontnál Gázmérő le-, és felszerelési költség, 32 mérőhelynél Várható költség 1-1,5 MFt. 1 db / Általános teendők megvalósulás szakaszban, anyagigazgatás, felvonulás, parkolás, műszaki ügyintézés 1 db / Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között 5 m3 / Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 20 10 m2 / Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 230 m3 / Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 230 m3 / Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 200 m3 / Építési törmelék elszállítása, 13x5 = 65 m3 1 klt. / Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 110 m2 / Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban 110 m2 / Áttörés vezetékek részére, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között, helyreállítás nélkül. 25 db / Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben 45 db / Fal és födémáttörések helyreállítása, 0,1 m² felületig, tégla szerkezetű födémben 70 db / Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144 546 m / Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 546 m / Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén csiszolás, portalanítás 546 m / Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 40 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 48.3 x 42.4 mm 12 db / PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 63x5,8 mm, SDR11, 100GSDR11063EN200S 330 m / PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 63 mm, K063PE100SDR11 65 db / PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE tokos csővégzáró 63 mm, TPEK063 30 db / Hegesztett acélcső szigetelése, nyomáspróba után műanyag szigetelő szalaggal, 55 %-os átfedéssel, DN 100 méretig, DN 32 100 m / Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 32 Szűkítő idom DIN 2616 ST35.8/b 42.4 x 33.7 mm 13 db / Szűkítő idom szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, szűkítendő cső: DN 50 Szűkítő idom, 60.3 x 48.3 mm 13 db / Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 25 méretig Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből, 33,7 x 2,6 mm 120 db / Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 32 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből, 38x2,6 mm 60 db / Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 40 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből, 44,5x2,6 mm 40 db / Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 50 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből, 57x2,9 mm 32 db / Fali átvezető - Schuck PE-Acél D63-2" x745 HSP 13 db / Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, cseréje I.-VI. épületnél földi rugós gömbszelep cseréje, NKM technológia szerint cserélendő, NKM külön megrendelés és költség alapján VII. épületnél földi gömbcsap cseréje, NKM technológia szerint cserélendő, NKM külön megrendelés és költség alapján VIII. épületnél Biztonsági vízzár cseréje, NKM technológia szerint cserélendő, NKM külön megrendelés és költség alapján IX. épületnél 90-es PE műa. gömbcsap, nem szükséges cserélni, csak hibás szerelvény esetén, X. épületnél Biztonsági vízzár cseréje, NKM technológia szerint cserélendő, NKM külön megrendelés és költség alapján XI. épületnél Biztonsági vízzár cseréje, NKM technológia szerint cserélendő, NKM külön megrendelés és költség alapján XII. 63-as PE műa. gömbcsap, nem szükséges cserélni, csak hibás szerelvény esetén, XIII. 63-as PE műa. gömbcsap, nem szükséges cserélni, csak hibás szerelvény esetén, 10 db / Hegesztett acélcső körvarratainak utólagos szigetelése, nyomáspróba után műanyag szigetelő szalaggal, 55 %-os átfedéssel, Denso szigetelő szalaggal, 55 %-os átfedéssel, DN 100 méretig 40 fm / Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 25, toldatos karima Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 25 12 db / Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 32, toldatos karima Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 32 12 db / Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 40, toldatos karima Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 40 16 db / folytatás a felhívás II.2.4 rovatában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gázgyári Ltp. - csatlakozó gázvezeték kiváltás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45332000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. ker., Sujtás u. - Gázgyári lakótelep, belső lakótelep I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII épületek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
folytatás a II.1.4 rovatból: Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 50, toldatos karima Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 50 10 db / Szilárdsági nyomáspróba, külső csőátmérő: 60,3 - 63,5 mm között 250 m / Szilárdsági nyomáspróba, külső csőátmérő: 70,0 - 76,1 mm között 330 m / Tömörségi nyomáspróba, külső csőátmérő: 48,3 - 60,3 mm között 250 m / Tömörségi nyomáspróba, külső csőátmérő: 63,5 - 76,1 mm között 330 m / Lyukatárcsa karimák közé elhelyezve, felszálló perempár közé építve DN 40 6 db / Lyukatárcsa karimák közé elhelyezve, dupla perempár közé építve DN 50 26 db / Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal 60 m2 / Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 10 m / Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 20x20x6, 20x30x6 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato térkő, kibontott anyagok felhasználásával 60 m2 / Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) kétszer rostált sóderrel, 0-4 mm, gyalogos és időnkénti személygépkocsi közlekedésnek kitett felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 7x7 cm-es burkolókövek esetén
610 m2 / EPH kialakítás, mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt / Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 546 m / Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű 156 m / Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű 156 m / Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű 156 m / Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű 78 m / Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm 12 m / Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm 12 m / Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 mm 12 m / Szabvány csatlakozói gázmérőhely kialakítása, csapos idomos kötéssel, 4 m³/h, névleges méret 32 mm 32 db / Egyedi gázmérő szekrény elhelyezése, mechanikai védelem 5 db Acetilén és oxigén palack töltet, segédanyagok szereléshez 2 klt / Egyedi csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között Csőbilincs + M8/M10 menetes rúd + M12/M14 tipli 120 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítési határidő a felhívás II.1.5 pontjában meghatározott határidőhöz képest (mínusz nap, de legfeljebb csak mínusz 30 nap) 15
2 plusz jótállási időtartam a felhívás III.1.4 pontjában meghatározott kötelező 24 havi jótálláson felül (plusz hónap, de legfeljebb csak 12 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A beszerzés építési beruházás, amelynek becsült értéke nettó 300 millió forint alatt marad, továbbá a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárain átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Gázgyári Ltp. - csatlakozó gázvezeték kiváltás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mert nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges