Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2288/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykőrös Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EU-ÉPÍTŐ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrös Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52914636
Postai cím: Szabadság tér 5. Tér 5.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Csaba
Telefon: +36 53550300
E-mail: nagykoros@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykőrös, Kálvin téri Piac kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000331722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piac kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák:Bontás:Az egyéb elárusító felépítmények, azok alapozása és térbetonok, telek körüli járdák továbbá csarnok helyén lévő közművek.
Funkciók és kialakítás
A keleti hosszhomlokzatot üzletkubusok tagolják. Ezek végső formájukban a PIAC szó négy betűjéből származtatott elvont formák, melyekre messzebbről tekintve mégiscsak kiolvashatóvá válik a PIAC szó, mint felirat. A homlokzat belső oldalán kisebb további üzletek épülnek. További üzleteket fixen telepítettek a csarnokban.
Szerkezetek
Alapozás és lábazat: Az épület alapozása a csarnok pillérei alatt jellemzően pontalap, egyéb szükséges helyeken (vasbeton fal esetében) sávalap.
Tartószerkezeti terv szerint.
Padló: A csarnokban ipari padló készül, 20 cm vasbeton lemezzel. Felülete géppel besimított szemcseszórásos felületkezelést kap, vagy ezzel egyenértékű
csúszásmentesítést.
Felmenő szerkezet: A csarnok fő tartószerkezete acél vázszerkezet. Ezek a padló síkja fölé emelkedő lábazatokon állnak. A fő keretek jellemzően keresztirányúak az épület gerincvonalára, hosszirányban gerendák biztosítják az együttdogozást.
Lépcső: A 005 Üzlet felett van egy kis galéria szint, erre az A-B raszter között található acél szerkezetű lépcsőn lehet feljutni. A galéria az üzlet földszinti fogyasztóterét egészíti ki. A lépcső fellépési magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség követelményeinek.
Fedélszék/tető: A tető fémlemez fedéssel készül. Alumínium (PREFA, vagy azzal egyenértékű), dukkózott felület „Mayagold” fantázianevű színnel.
Szigetelés: Az épületben fűtési rendszer nem kerül kialakításra, de a komfortosság okán az üvegezések kétrétegű üvegek, a tetőszerkezetbe, valamint a falszerkezetekbe ásványgyapot hőszigetelés kerül. A talajnedvesség elleni szigetelés a szerelőbeton és a padló hőszigetelés közé kerül.
Nyílászárók: A csarnoknál fontos tervezési szempont volt a külső-belső tér kapcsolata. Az alu- üvegfal szerkezetben alumínium nyílászárók kapnak helyet, minden esetben a csarnoktérből kifelé nyíló módon.
Az épület falai jellemzően üvegfal szerkezetűek. Ezek külső takaróléc nélkül készülnek szilikonos tömítéssel, előttük külön tartószerkezettel épülő árnyékolóval.
Épületgépészet:
A tervezett átalakítás során a "176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról" szerint rendelet hatályán kívül esik, mert a belső légállapot megváltoztatására energiát nem használnak fel.
Elektromos ellátás
A tervezett piac csarnok telkén jelenleg is piac üzemel. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 3x40A lekötött teljesítménnyel üzemel. A szükséges 3 x 63 A teljesítmény a meglévő csatlakozáson keresztül biztosítható. A csarnok elektromos ellátása a meglévő fejépületből történik.
A piac csarnoknak jelentős aktív épületgépészete nem lesz, így a tervezett teljesítmény növekedés alapvetően az épületvilágítás és a tervezett üzletek felhasználásából származtatható. Az épület díszvilágítása is készül, elsősorban a Kálvin téri homlokzat felől.
Akadálymentesítés
Az épület teljes alapterületében akadálymentes. A galéria szint(ek) kiegészítő fogyasztótér jellegük miatt nem akadálymentesítendő. Ezen szempontok figyelembe vétele mellett a galéria szintre vezető lépcsőt úgy terveztük, hogy a fellépések magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség elvárásainak. Megjegyzés: Az épület körüli járdákat és a Kálvin tér térburkolatát úgy kell kialakítani, hogy a piac csarnok padlószintjével közel egy síkra kerüljön, akadálymentes közlekedést biztosítva a piaccsarnok és piactér között. Egyéb:Az épület építése során figyelembe kell venni az intenzív átjárhatóságot, és az akadálymentesítési szempontokat. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részeként külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14666 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piac kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 20/9568117
Internetcím(ek): (URL) eu-epitokft@freemail.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 545453056
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 3074 hrsz. 3393/7 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák:Bontás:Az egyéb elárusító felépítmények, azok alapozása és térbetonok, telek körüli járdák továbbá csarnok helyén lévő közművek.
Funkciók és kialakítás
A keleti hosszhomlokzatot üzletkubusok tagolják. Ezek végső formájukban a PIAC szó négy betűjéből származtatott elvont formák, melyekre messzebbről tekintve mégiscsak kiolvashatóvá válik a PIAC szó, mint felirat. A homlokzat belső oldalán kisebb további üzletek épülnek. További üzleteket fixen telepítettek a csarnokban.
Szerkezetek
Alapozás és lábazat: Az épület alapozása a csarnok pillérei alatt jellemzően pontalap, egyéb szükséges helyeken (vasbeton fal esetében) sávalap.
Tartószerkezeti terv szerint.
Padló: A csarnokban ipari padló készül, 20 cm vasbeton lemezzel. Felülete géppel besimított szemcseszórásos felületkezelést kap, vagy ezzel egyenértékű
csúszásmentesítést.
Felmenő szerkezet: A csarnok fő tartószerkezete acél vázszerkezet. Ezek a padló síkja fölé emelkedő lábazatokon állnak. A fő keretek jellemzően keresztirányúak az épület gerincvonalára, hosszirányban gerendák biztosítják az együttdogozást.
Lépcső: A 005 Üzlet felett van egy kis galéria szint, erre az A-B raszter között található acél szerkezetű lépcsőn lehet feljutni. A galéria az üzlet földszinti fogyasztóterét egészíti ki. A lépcső fellépési magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség követelményeinek.
Fedélszék/tető: A tető fémlemez fedéssel készül. Alumínium (PREFA, vagy azzal egyenértékű), dukkózott felület „Mayagold” fantázianevű színnel.
Szigetelés: Az épületben fűtési rendszer nem kerül kialakításra, de a komfortosság okán az üvegezések kétrétegű üvegek, a tetőszerkezetbe, valamint a falszerkezetekbe ásványgyapot hőszigetelés kerül. A talajnedvesség elleni szigetelés a szerelőbeton és a padló hőszigetelés közé kerül.
Nyílászárók: A csarnoknál fontos tervezési szempont volt a külső-belső tér kapcsolata. Az alu- üvegfal szerkezetben alumínium nyílászárók kapnak helyet, minden esetben a csarnoktérből kifelé nyíló módon.
Az épület falai jellemzően üvegfal szerkezetűek. Ezek külső takaróléc nélkül készülnek szilikonos tömítéssel, előttük külön tartószerkezettel épülő árnyékolóval.
Épületgépészet:
A tervezett átalakítás során a "176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról" szerint rendelet hatályán kívül esik, mert a belső légállapot megváltoztatására energiát nem használnak fel.
Elektromos ellátás
A tervezett piac csarnok telkén jelenleg is piac üzemel. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint jelenleg 3x40A lekötött teljesítménnyel üzemel. A szükséges 3 x 63 A teljesítmény a meglévő csatlakozáson keresztül biztosítható. A csarnok elektromos ellátása a meglévő fejépületből történik.
A piac csarnoknak jelentős aktív épületgépészete nem lesz, így a tervezett teljesítmény növekedés alapvetően az épületvilágítás és a tervezett üzletek felhasználásából származtatható. Az épület díszvilágítása is készül, elsősorban a Kálvin téri homlokzat felől.
Akadálymentesítés
Az épület teljes alapterületében akadálymentes. A galéria szint(ek) kiegészítő fogyasztótér jellegük miatt nem akadálymentesítendő. Ezen szempontok figyelembe vétele mellett a galéria szintre vezető lépcsőt úgy terveztük, hogy a fellépések magassága (15 cm) megfelel az akadálymentesség elvárásainak. Megjegyzés: Az épület körüli járdákat és a Kálvin tér térburkolatát úgy kell kialakítani, hogy a piac csarnok padlószintjével közel egy síkra kerüljön, akadálymentes közlekedést biztosítva a piaccsarnok és piactér között. Egyéb:Az épület építése során figyelembe kell venni az intenzív átjárhatóságot, és az akadálymentesítési szempontokat. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részeként külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 545453056
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 20/9568117
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, azaz a szerződésmódosítás nem lényeges, tekintettel az alábbi körülményekre:
ca) pont vizsgálata: a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy a harmadik fél által okozott kár, a teljesítési időtöbbletet igénylő munkák, azaz 45 db üvegszerkezet újbóli legyártása vált szükségessé, amely előre nem láthatóan következett be.
cb) pont vizsgálata: a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, csupán a teljesítési határidő kerül módosításra, azonban a szerződés alanyai, tárgya és a teljesítési határidőn kívüli feltételeket magában foglaló tartalma nem módosul.
cc) pont vizsgálata: a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át arra tekintettel, hogy a vállalkozói díj mértéke nem változik.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés „A teljesítési határidő” 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés teljesítésének véghatárideje a 2018. november 20-án kelt „Üzlethelyiségek kialakítás és napelem telepítése” tárgyú vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidővel azonos, amely időpontig valamennyi kivitelezési feladatot teljesíteni kell. A teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvétel lezárásra kerül.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 545453056 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 545453056 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben