Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22887/2019
CPV Kód:55511000-5
Ajánlatkérő:Újfehértó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Újfehértó, Eötvös József u.25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:P. DUSSMANN Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07962
Postai cím: Szent István út 10.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr Hosszú József polgármester
Telefon: 42/290-000
E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu
Fax: +36 42290003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujfeherto.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55511000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Újfehértó, Eötvös József u.25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3000 adagos főzőkonyha Újfehértó, Eötvös József u.25.) üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása. Az üzemeltető feladata a HACCP előírásainak megfelelő napi étkeztetés biztosítása a megjelölt adagszámokban, valamint az intézményekben jelenleg működő melegítő-tálaló konyhák továbbüzemeltetése.
Napi adagszámok:
Bölcsőde: 3x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek.
Tízórai: 33.adag/nap.
Ebéd: 33 adag/nap.
Uzsonna: 33 adag/nap.
Élelmezési napok száma: 230 nap.
Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek.
Tízórai:256adag/nap.
Ebéd:256adag/nap.
Uzsonna:256adag/nap.
Élelmezési napok száma: 221 nap.
Iskolák: 3x-i (napközis) vagy 1x-i étkezés (menzás).
Napközisek:
Tízórai:386adag/nap.
Ebéd: 386adag/nap.
Uzsonna: 386 adag/nap.
Menzások:
Ebéd: 190adag/nap.
Élelmezési napok száma: 186 nap.
A napi adagszámoktól (alapmennyiségektől) eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően.
A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás az üzemeltető részéről piaci alapon szabadon értékesíthető.
A szolgáltatást a mindenkor hatályos, tanév rendjéről szóló jogszabály szerinti napokon kell biztosítani.
Vállalkozónak igény szerint biztosítania kell a speciális étkeztetést (pl cukorbetegek, lisztérzékenyek, tejcukorérzékenyek, könnyű vegyes étkezést igénylők) is, melyre vonatkozóan külön díjat nem állapít meg.
Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni. Az éves szolgáltatási díj magába foglalja az élelmiszer alapanyagok beszerzését,az elkészítési, tálalási, mosogatási, kiszállítási feladatokat, valamint az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos és szakszerű elszállítását a dokumentációban foglaltak szerint.
Az üzemeltető a 3000 adagos konyha, valamint a kapcsolódó melegítő-tálaló konyhák használatáért bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére.
A bérleti díj összege évente +3 százalékkal növekszik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15188 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P. DUSSMANN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 552002520
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55511000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Újfehértó, Eötvös József u.25.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3000 adagos főzőkonyha Újfehértó, Eötvös József u.25.) üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása. Az üzemeltető feladata a HACCP előírásainak megfelelő napi étkeztetés biztosítása a megjelölt adagszámokban, valamint az intézményekben jelenleg működő melegítő-tálaló konyhák továbbüzemeltetése.
Napi adagszámok:
Bölcsőde: 3x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek.
Tízórai: 33.adag/nap.
Ebéd: 33 adag/nap.
Uzsonna: 33 adag/nap.
Élelmezési napok száma: 230 nap.
Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek.
Tízórai:256adag/nap.
Ebéd:256adag/nap.
Uzsonna:256adag/nap.
Élelmezési napok száma: 221 nap.
Iskolák: 3x-i (napközis) vagy 1x-i étkezés (menzás).
Napközisek:
Tízórai:386adag/nap.
Ebéd: 386adag/nap.
Uzsonna: 386 adag/nap.
Menzások:
Ebéd: 190adag/nap.
Élelmezési napok száma: 186 nap.
A napi adagszámoktól (alapmennyiségektől) eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően.
A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás az üzemeltető részéről piaci alapon szabadon értékesíthető.
A szolgáltatást a mindenkor hatályos, tanév rendjéről szóló jogszabály szerinti napokon kell biztosítani.
Vállalkozónak igény szerint biztosítania kell a speciális étkeztetést (pl cukorbetegek, lisztérzékenyek, tejcukorérzékenyek, könnyű vegyes étkezést igénylők) is, melyre vonatkozóan külön díjat nem állapít meg.
Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni. Az éves szolgáltatási díj magába foglalja az élelmiszer alapanyagok beszerzését,az elkészítési, tálalási, mosogatási, kiszállítási feladatokat, valamint az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos és szakszerű elszállítását a dokumentációban foglaltak szerint.
Az üzemeltető a 3000 adagos konyha, valamint a kapcsolódó melegítő-tálaló konyhák használatáért bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére.
A bérleti díj összege évente +3 százalékkal növekszik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 552002520
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P. DUSSMANN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az önkormányzati választások eredményeképpen a polgármester személyében változás történt, mely adatváltozás a hivatkozott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés alapadatait érinti.
Eredeti szerződésben a szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosult: Nagy Sándor polgármester
Módosított szerződésben a szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosult: dr Hosszú József polgármester
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az önkormányzati választások eredményeképpen a polgármester személyében változás történt, mely adatváltozás a hivatkozott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés alapadatait érinti.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 552002520 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 552002520 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben