Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22932/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benyóné dr. Hauzer Helga
Telefon: +36 13126625
E-mail: hauzer.helga@kemenysepro.hu
Fax: +36 13321150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kemenysepro.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT üzemeltetési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000260042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
IT üzemeltetési szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés „IT üzemeltetési szolgáltatás beszerzése” tárgyban
Keretösszeg: nettó 52,5 millió Ft melyből Ajánlatkérő nettó 22,5 millió Ft elköltésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat rendeli meg:
Az ajánlatkérő informatikai rendszerének üzemeltetése során a következő fő feladatcsoportokat kell elvégezni:
1. Infrastruktúra kezdeti kiegészítése, átalakítása
2. Infrastruktúra üzemeltetése (szerverek, hálózat, beleértve a megfelelő kapacitás biztosítását is)
3. Helpdesk és kliens üzemeltetés biztosítása helyszíni jelenléttel
4. Sztenderd alkalmazások üzemeltetése
5. KOTOR alkalmazás üzemeltetése
6. opcionális kapacitásbiztosítás
7. konzultáció, tervezés
Az informatikai rendszert kb. 200 felhasználó 6 telephelyen használja.
Az üzemeltetendő kliensek száma 211db.
A havidíj változása nélkül a telephelyek száma maximum 2 hellyel, a kliens gépek száma max. 20%-al, a szerverek száma max. 4 szerverrel nőhet.
A szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15458 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: IT üzemeltetési szolgáltatás beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32520390
Postai cím: Szállító Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: sales@3forit.hu
Telefon: +3622534260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés „IT üzemeltetési szolgáltatás beszerzése” tárgyban
Keretösszeg: nettó 52,5 millió Ft melyből Ajánlatkérő nettó 22,5 millió Ft elköltésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat rendeli meg:
Az ajánlatkérő informatikai rendszerének üzemeltetése során a következő fő feladatcsoportokat kell elvégezni:
1. Infrastruktúra kezdeti kiegészítése, átalakítása
2. Infrastruktúra üzemeltetése (szerverek, hálózat, beleértve a megfelelő kapacitás biztosítását is)
3. Helpdesk és kliens üzemeltetés biztosítása helyszíni jelenléttel
4. Sztenderd alkalmazások üzemeltetése
5. KOTOR alkalmazás üzemeltetése
6. opcionális kapacitásbiztosítás
7. konzultáció, tervezés
Az informatikai rendszert kb. 200 felhasználó 6 telephelyen használja.
Az üzemeltetendő kliensek száma 211db.
A havidíj változása nélkül a telephelyek száma maximum 2 hellyel, a kliens gépek száma max. 20%-al, a szerverek száma max. 4 szerverrel nőhet.
A szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57749000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32520390
Postai cím: Szállító Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: sales@3forit.hu
Telefon: +3622534260
Internetcím(ek): (URL) www.3forit.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítának eredményeként, a Kbt. 141. § (2) b) bekezdésében foglaltakkal összhangban módosult a szerződés 4.2. pontja: a szerződés keretösszege 52.500.000 Ft-ról 57.749.000 Ft-ra módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése. Ezen pont azért került megjelölésre, mert Ajánlatkérő nem tekinthet el technikai okokból a kitöltésétől. A szerződés módosítának eredményeként, a Kbt. 141. § (2) b) bekezdésében foglaltakkal összhangban módosult a szerződés 4.2. pontja: a szerződés keretösszege 52.500.000 Ft-ról 57.749.000 Ft-ra módosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57749000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben