Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22934/2019
CPV Kód:45212410-3
Ajánlatkérő:Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58851443
Postai cím: Reáltanoda Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vécsey Róbert
Telefon: +36 12002904
E-mail: tcsvingatlanfejleszto@gmail.com
Fax: +36 12002921
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dreamlandholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Grand Hotel Tokaj***** exkluzív szálloda
Hivatkozási szám: EKR001367632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212410-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „A Grand Hotel Tokaj***** exkluzív szállásfejlesztése” beruházást megvalósító kivitelezési munkák elvégzése”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 20806 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 211 - 514838
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:
1. Legalább 1 db, legalább 70 darab önálló lakóegységet és/vagy szállodai szobát magában foglaló magasépítési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával.
2. Legalább 1 db, legalább 5000 m2 hasznos alapterületű építmény gépészeti és elektromos munkáinak teljes körű megvalósítására vonatkozó referenciával.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
1. 1 fő, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.
2. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap magas- és mélyépítési területen szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
3. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap épületgépészeti területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
4. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap épületvillamossági területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Projektvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
Helyesen:
M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:
1. Legalább 1 db, legalább 70 darab önálló lakóegységet és/vagy szállodai szobát magában foglaló magasépítési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával.
2. Legalább 1 db, legalább 5000 m2 hasznos alapterületű építmény gépészeti és elektromos munkáinak teljes körű megvalósítására vonatkozó referenciával.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
1. 1 fő, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.
2. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
3. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap épületgépészeti területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
4. 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap épületvillamossági területen szerzett szakági építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Projektvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a következő eljárási dokumentumokat módosította: Vállalkozási Szerződés tervezete; Szerződéses mellékletek kiegészítése; Árazatlan költségvetés, Műszaki leírás - tervek
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ